Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-09-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-274) 27_spr_banko-paskola-09-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-270) 57_project-1-2017-rugs..x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
4 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-277) 56_tvarkos-aprasas-sp.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-278) 53_project-1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo (Nr. TSP-279) tsp-279.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų (Nr. TSP-288) 254274353tsp-288-sporto-s...
Odeta Vaitiekūnaitė

Nepriimtas
8 Dėl dalyvavimo Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (Nr. TSP-272) 340_pritarimas-naujamiesc...
Ernestas Sinkus

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo „Dėl pritarimo Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-285) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_jurbarkas_strategija-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-271) 298_st-nuostatai.xml
298_st-posedzio-protokolo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 298_ligonines-valdymo-str...
298_akreditavimo-tarnybos...
298_st-posedzio-protokolo...
298_2017-09-13-nr.-s-847....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl mokinių kelionės išlaidų kompensavimo 2017–2018 mokslo metais (Nr. TSP-283) 25335448tsp-leidimas-komp...
t2-254nuasmenintas.docx
Rimantas Milius

Priimtas
13 Dėl patalpų Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-276) 168_erzvilko-sen.-prasyma...
168_nuoma-erzvilkas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis“ pakeitimo (Nr. TSP-286) 168_sales-nuomagimnazijos...
168_kc-prasymas.doc
168_t2-236.pdf
168_kc-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-282) 45_tsp-3-metu-1-18-d..xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-280) 45_45tsp-bazines-1-su-dvi...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-281) 45_tsp-pirmu-1-su-dv-18-d...
Povilas Kazėnas

Priimtas
18 Dėl kompensacijų daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti (Nr. TSP-284) 45_tsp-2-ruta-15-d.-redag...
t2-260nuasmenintas.docx
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas konkurso būdu sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-287) 254249832017-09-28keleviv...
Rūta Vančienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viktoro Ganusausko atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-275) 178_ganusausko-prasymas.p...
178_ganusauskas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-269) 252935254verslotaryba.xml
Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-09-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-274) 27_spr_banko-paskola-09-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo tvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-270) 57_project-1-2017-rugs..x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
4 Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-277) 56_tvarkos-aprasas-sp.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-278) 53_project-1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-108 „Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“ pakeitimo (Nr. TSP-279) tsp-279.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų (Nr. TSP-288) 254274353tsp-288-sporto-s...
Odeta Vaitiekūnaitė

Nepriimtas
8 Dėl dalyvavimo Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje (Nr. TSP-272) 340_pritarimas-naujamiesc...
Ernestas Sinkus

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo „Dėl pritarimo Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-285) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_jurbarkas_strategija-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-271) 298_st-nuostatai.xml
298_st-posedzio-protokolo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-273) 298_ligonines-valdymo-str...
298_akreditavimo-tarnybos...
298_st-posedzio-protokolo...
298_2017-09-13-nr.-s-847....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl mokinių kelionės išlaidų kompensavimo 2017–2018 mokslo metais (Nr. TSP-283) 25335448tsp-leidimas-komp...
t2-254nuasmenintas.docx
Rimantas Milius

Priimtas
13 Dėl patalpų Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-276) 168_erzvilko-sen.-prasyma...
168_nuoma-erzvilkas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis“ pakeitimo (Nr. TSP-286) 168_sales-nuomagimnazijos...
168_kc-prasymas.doc
168_t2-236.pdf
168_kc-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-282) 45_tsp-3-metu-1-18-d..xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-280) 45_45tsp-bazines-1-su-dvi...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo (Nr. TSP-281) 45_tsp-pirmu-1-su-dv-18-d...
Povilas Kazėnas

Priimtas
18 Dėl kompensacijų daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti (Nr. TSP-284) 45_tsp-2-ruta-15-d.-redag...
t2-260nuasmenintas.docx
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl vežėjo parinkimo keleivių vežimui vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas konkurso būdu sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-287) 254249832017-09-28keleviv...
Rūta Vančienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Viktoro Ganusausko atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-275) 178_ganusausko-prasymas.p...
178_ganusauskas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-269) 252935254verslotaryba.xml
Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.