Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-08-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 265tsp-del-t2-316-pakeiti...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl kreipimosi į valstybės įmonę Turto banką dėl nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-245) 168_neteko-galios-002.xml
168_t2-63.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių pavirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-253) 410715168raudones-ikainia...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl patalpų Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-260) 410654168viesviles-nuoma-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (Nr. TSP-261) 410724168panauda-kontrole...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-239) 46_apraso-307_pakeitimas....
46_akv-50.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-238) 46_apraso-306_pakeitimas....
46_akv-49.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto paskirties keitimo (Nr. TSP-258) 46_smalinink_paskirtis.xm...
tsp-258priedas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-252) 41080027jrst-biudzeto-pak...
41080127sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-232) 27_spr_banko-paskola-08-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-234) 27_skat-isvada-del-2019-....
27_finansine-atask-2019-1...
27_biudz.vykdymo-atask-20...
27spratask-tvirtinimas-08...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-213 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį“ pakeitimo (Nr. TSP-228) 374_tsp_vidaussandoriopak...
374_10-288.pdf
Dainius Večerskas

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 55_project-39.xml
tsp-235.pdf
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-254) 365_forma-pu-modeliai-202...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-242) 410693365forma-iu-ir-pu-d...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-241) 365_forma-pu-ir-iu-darbo-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-240) 410702365365forma-pu-ir-i...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje daugiafunkciame centre [atvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-255) 365_forma-iu-ir-pu-darbo-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020–2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-256) 410692365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 „Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) 410697365forma-atlyginimo...
410698365antikorupcine-pa...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-259) 365_forma-etatu-normatyva...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu (Nr. TSP-233) 10_08-06tsp.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) 32_svr-samatos-keitimas_2...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
26 Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių reikmėms (Nr. TSP-249) 32_darbo-grupes-sprendima...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
27 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-250) 32_nekilnojamas_turtas_2....
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl 2020 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-251) 32_zemes-mokestis-1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 315_kontroles-komiteto-pa...
315_d.-rybakovas-del-pasi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui „Stalo tenisas visiems“ (Nr. TSP-247) 353_stalo-tenisas-kofinan...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Nijolės Jurkšaitienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-231) tsp-n.-jurksaitienes-atle...
laimos-bosienes-sutikimas...
prasymas-atleisti.pdf
rastas-del-ismoku-dydzio-...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-246) 41084083tsp-kontrolieriau...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-236) 41084483direktoriaus-pare...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-244) 41084883pavaduotojo-parei...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
35 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Leonui Greičiui išdavimo (Nr. TSP-229) 178_tsp-pavaduotojo-slapt...
l.-greiciaus-isvada.pdf
Edita Pažereckaitė

Priimtas
36 Tarpinis balsavimas Skirmantas Mockevičius

Priimtas
37 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-08-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-316 „Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 265tsp-del-t2-316-pakeiti...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl kreipimosi į valstybės įmonę Turto banką dėl nekilnojamojo turto Klaipėdos g. 78, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-245) 168_neteko-galios-002.xml
168_t2-63.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių pavirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-253) 410715168raudones-ikainia...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl patalpų Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-260) 410654168viesviles-nuoma-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
6 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (Nr. TSP-261) 410724168panauda-kontrole...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-239) 46_apraso-307_pakeitimas....
46_akv-50.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo sudarymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-238) 46_apraso-306_pakeitimas....
46_akv-49.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto paskirties keitimo (Nr. TSP-258) 46_smalinink_paskirtis.xm...
tsp-258priedas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-252) 41080027jrst-biudzeto-pak...
41080127sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl banko paskolos“ pakeitimo (Nr. TSP-232) 27_spr_banko-paskola-08-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl 2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-234) 27_skat-isvada-del-2019-....
27_finansine-atask-2019-1...
27_biudz.vykdymo-atask-20...
27spratask-tvirtinimas-08...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-213 „Dėl pavedimo sudaryti vidaus sandorį“ pakeitimo (Nr. TSP-228) 374_tsp_vidaussandoriopak...
374_10-288.pdf
Dainius Večerskas

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 55_project-39.xml
tsp-235.pdf
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2020-2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-254) 365_forma-pu-modeliai-202...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-242) 410693365forma-iu-ir-pu-d...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-241) 365_forma-pu-ir-iu-darbo-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio (priešmokyklinio, mišraus) amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-240) 410702365365forma-pu-ir-i...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybės pagrindinėse mokyklose ir mokykloje daugiafunkciame centre [atvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) 365_forma-didziausias-lei...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupių skaičiaus bei jų darbo laiko nustatymo (Nr. TSP-255) 365_forma-iu-ir-pu-darbo-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
21 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2020–2021 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-256) 410692365forma-klasiu-kom...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 „Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) 410697365forma-atlyginimo...
410698365antikorupcine-pa...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-259) 365_forma-etatu-normatyva...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl teikimo apdovanoti „Auksinės krivūlės“ riterio ženklu (Nr. TSP-233) 10_08-06tsp.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) 32_svr-samatos-keitimas_2...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
26 Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių reikmėms (Nr. TSP-249) 32_darbo-grupes-sprendima...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
27 Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-250) 32_nekilnojamas_turtas_2....
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl 2020 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-251) 32_zemes-mokestis-1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 315_kontroles-komiteto-pa...
315_d.-rybakovas-del-pasi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
30 Dėl pritarimo projektui „Stalo tenisas visiems“ (Nr. TSP-247) 353_stalo-tenisas-kofinan...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Nijolės Jurkšaitienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-231) tsp-n.-jurksaitienes-atle...
laimos-bosienes-sutikimas...
prasymas-atleisti.pdf
rastas-del-ismoku-dydzio-...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-246) 41084083tsp-kontrolieriau...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-236) 41084483direktoriaus-pare...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-244) 41084883pavaduotojo-parei...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
35 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Leonui Greičiui išdavimo (Nr. TSP-229) 178_tsp-pavaduotojo-slapt...
l.-greiciaus-isvada.pdf
Edita Pažereckaitė

Priimtas
36 Tarpinis balsavimas Skirmantas Mockevičius

Priimtas
37 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.