Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-03-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-77) __regamento keitimo proje...
Gvidas Byčius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-66) _spr SB pakeit 03-3.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo neformaliajam švietimui Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-67) _spr MK pakeit 03-2.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-68) _spr MK pakeit 03-1.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
6 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Danutei Greičiuvienei (Nr. TSP-60) _D.Greičiuvienė.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-93) _Smalininkai1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-63) _Verslas_ataskaita_2012.x...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-62) _Verslas_2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-64) _Kaimas_ataskaita_2012.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-61) _Kaimas_2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) _Antikorupcija.xml
Jonas Aleksiejus

Priimtas
13 DĖL PRITARIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-86) _Dėl visuomenės sveikat...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
14 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-92) __Dėl tyliųjų triukšm...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programos tvirtinimo (Nr. TSP-98) __maitinimo programa2013-...
Donatas Jackis

Priimtas
16 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57) _Svietimo centro veiklos ...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-58) Tobulinimo kursai.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
18 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2013-2014 mokslo metams (Nr. TSP-59) _Priesmokyklinio ugdymo m...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-65) _Ikimokyklinis ugdymas va...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR I–XII (I–IV GIMNAZIJOS) KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO 2013–2014 MOKSLO METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE (Nr. TSP-75) _20_II versija.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-69) _project1Erzvilko KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-70) _project1PK keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-71) _project2po saraso papild...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centrui (Nr. TSP-72) _project1SPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-74) _project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl katilinės kamino nuomos (Nr. TSP-87) _project1kamino nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jaunimo centrui-klubui „Geras“ (Nr. TSP-81) _project1Geras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto Liepų g. 11, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., perdavimo panaudos pagrindais (Nr. TSP-82) _project1Šimkaičių KCB...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl renginio "Jurbarko miesto ir verslo dienos 2013" (Nr. TSP-83) _project1miesto dienos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro dalyvavimo Nacionalinėje turizmo informacijos sistemoje ir turto perdavimo (Nr. TSP-88) __project1Tur. c. turtas ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-94) _project1Turizmo įkainia...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-89) _project1gimnazijos ikain...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-90) _project1turto nurašymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl leidimo įsigyti autobusą (Nr. TSP-76) _autobusas sporto centrui...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 Dėl leidimo nuomoti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-84) _project33.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
36 Dėl detaliųjų planų koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-96) _Detaliuju planu koncepci...
_koncepcija1.1.pdf
_koncepcija1.2.pdf
_Aiškinamasis 1.pdf
_Koncepcija 2.pdf
_Aiškinamasis 2.pdf
_koncepcija 3.pdf
_Koncepcija 4.1.pdf
_koncepcija 4.2.pdf
_Koncepcija4.3.pdf
_Koncepcija 4.4.pdf
_Aiškinamasis 4.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialiojo plano rengimo (Nr. TSP-97) _Specialusis planas_gadli...
_Sodu bendriju protokolas...
_Apklausos protokolas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. Nr. T2-167, pakeitimo (Nr. TSP-78) _Jaunimo tarybos nuostatu...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-79) _Finansu kontroles bukle_...
Rasa Vaickienė

Priimtas
40 Dėl Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-85) _KOntroles komiteto nuost...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
41 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto kokybės gerinimas Dariaus ir Girėno g. 33, 58 daugiabučiuose namuose Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-95) _taryba_2butai.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
42 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo ir priedo prie pareiginės algos Vidai Rekešienei (Nr. TSP-80) _Dėl Rekešienės.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
43 Dėl pritarimo projektui „Sektorinių studijų, papildančių Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros planą, parengimas“ (Nr. TSP-99) _project (9).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
44 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMAS JURBARKO R. GIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠILDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMUI“ (Nr. TSP-100) _Sprendimo projektas Gird...
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2013-03-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-77) __regamento keitimo proje...
Gvidas Byčius

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-66) _spr SB pakeit 03-3.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-260 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo neformaliajam švietimui Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-67) _spr MK pakeit 03-2.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-6 „Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-68) _spr MK pakeit 03-1.xml
Aldona Vasarevičienė

Priimtas
6 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Danutei Greičiuvienei (Nr. TSP-60) _D.Greičiuvienė.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Smalininkų bendruomenės centrui (Nr. TSP-93) _Smalininkai1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-63) _Verslas_ataskaita_2012.x...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-62) _Verslas_2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-64) _Kaimas_ataskaita_2012.xm...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2013 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-61) _Kaimas_2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) _Antikorupcija.xml
Jonas Aleksiejus

Priimtas
13 DĖL PRITARIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITAI (Nr. TSP-86) _Dėl visuomenės sveikat...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
14 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO IR TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-92) __Dėl tyliųjų triukšm...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono bendrojo ugdymo įstaigų vaikų saugaus ir kokybiško maitinimo 2013–2023 metų programos tvirtinimo (Nr. TSP-98) __maitinimo programa2013-...
Donatas Jackis

Priimtas
16 DĖL JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-57) _Svietimo centro veiklos ...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 DĖL ĮPAREIGOJIMO IŠKLAUSYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-58) Tobulinimo kursai.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
18 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2013-2014 mokslo metams (Nr. TSP-59) _Priesmokyklinio ugdymo m...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-65) _Ikimokyklinis ugdymas va...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR I–XII (I–IV GIMNAZIJOS) KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO 2013–2014 MOKSLO METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE (Nr. TSP-75) _20_II versija.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-69) _project1Erzvilko KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-70) _project1PK keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo (Nr. TSP-71) _project2po saraso papild...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centrui (Nr. TSP-72) _project1SPC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-74) _project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl katilinės kamino nuomos (Nr. TSP-87) _project1kamino nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jaunimo centrui-klubui „Geras“ (Nr. TSP-81) _project1Geras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto Liepų g. 11, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., perdavimo panaudos pagrindais (Nr. TSP-82) _project1Šimkaičių KCB...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl renginio "Jurbarko miesto ir verslo dienos 2013" (Nr. TSP-83) _project1miesto dienos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro dalyvavimo Nacionalinėje turizmo informacijos sistemoje ir turto perdavimo (Nr. TSP-88) __project1Tur. c. turtas ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-94) _project1Turizmo įkainia...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-326 „Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-89) _project1gimnazijos ikain...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-90) _project1turto nurašymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl leidimo įsigyti autobusą (Nr. TSP-76) _autobusas sporto centrui...
Rūta Vančienė

Priimtas
35 Dėl leidimo nuomoti lengvąjį automobilį (Nr. TSP-84) _project33.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
36 Dėl detaliųjų planų koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-96) _Detaliuju planu koncepci...
_koncepcija1.1.pdf
_koncepcija1.2.pdf
_Aiškinamasis 1.pdf
_Koncepcija 2.pdf
_Aiškinamasis 2.pdf
_koncepcija 3.pdf
_Koncepcija 4.1.pdf
_koncepcija 4.2.pdf
_Koncepcija4.3.pdf
_Koncepcija 4.4.pdf
_Aiškinamasis 4.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
37 Dėl vietos gyventojų apklausos rezultatų svarstymo ir Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų koregavimo ir nustatymo specialiojo plano rengimo (Nr. TSP-97) _Specialusis planas_gadli...
_Sodu bendriju protokolas...
_Apklausos protokolas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. Nr. T2-167, pakeitimo (Nr. TSP-78) _Jaunimo tarybos nuostatu...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-79) _Finansu kontroles bukle_...
Rasa Vaickienė

Priimtas
40 Dėl Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-85) _KOntroles komiteto nuost...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
41 Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto kokybės gerinimas Dariaus ir Girėno g. 33, 58 daugiabučiuose namuose Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-95) _taryba_2butai.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
42 Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo ir priedo prie pareiginės algos Vidai Rekešienei (Nr. TSP-80) _Dėl Rekešienės.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
43 Dėl pritarimo projektui „Sektorinių studijų, papildančių Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros planą, parengimas“ (Nr. TSP-99) _project (9).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
44 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMAS JURBARKO R. GIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠILDYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMUI“ (Nr. TSP-100) _Sprendimo projektas Gird...
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.