Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-06-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-190) 298_tsp-erzvilko-pspc-str...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-199) 298_tsp-ligonine-istatai-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-196) 298_tsp-viesviles-amb.-st...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-197) 298_tsp-simkaiciu-amb.-st...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-198) 298_tsp-seredziaus-amb.-s...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo (Nr. TSP-207) 83_2017-06-29_centru-reor...
Rūta Vančienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“ pakeitimo (Nr. TSP-206) tsp-206.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-204) 254_ataskaita2016-kontrol...
Indrė Gavėnė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-202) 24235048tsp-uzimtumo.xml
Rimantas Milius

Priimtas
11 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus (Nr. TSP-189) 24150948tsp-jap-leidimas-...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Priimtas
12 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys“ 2017–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-205) 45_tsp-jv-2017-06-002-ind...
45_uab_jurbarko_vandenys_...
Povilas Kazėnas

Priimtas
13 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo (Nr. TSP-187) 45_tsp-2017-06-14-lengvat...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2017–2019 metų plano derinimo (Nr. TSP-184) 45_tsp-jk-rutos-2017-2019...
Povilas Kazėnas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-217) 45_rinkliavu_nuostatai_de...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) 45_tsp-gyv-tais-pak-ruta....
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 2, Klausučių. k., Jurbarko r. sav. investicinio plano patvirtinimo (Nr. TSP-209) 44_taikos2naujas.pdf
44_klausuciuinvesticinis....
Gediminas Šaltinis

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Tikros istorijos – reali pagalba“ (Nr. TSP-219) 58_samarieciai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
19 Dėl pritarimo susitarimui dėl 2016 m. rugpjūčio 9 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ Nr. G6-149 pakeitimo (Nr. TSP-182) 340_pritarimas-zenkl-proj...
Ernestas Sinkus

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Nesmu nuliūdęs, [...] kampe užsnūdęs“ (Nr. TSP-208) 340_pritarimas-veliuonos-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Jaunimo dalyvavimo visuomeninėje veikloje skatinimas“ (Nr. TSP-210) 340_pritarimas-liuteronu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Mobili jaunimo laisvalaikio programa“ (Nr. TSP-212) 340_pritarimas-svietimo-c...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Mokomės ir kuriam bendraudami“ (Nr. TSP-211) 340_pritarimas-menu-imper...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“ (Nr. TSP-213) 340_pritarimas-zindaiciu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl patalpų nuomos prekybos automatams įrengti (Nr. TSP-191) 242343168nuoma-automatams...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl patalpų Vydūno g. 56 D., Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-193) 242506168nuoma-pspc-pat.....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl patalpų Tamošių k. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-188) 168_bibliotekos-rastas.do...
168_biblioteka-panauda.xm...
168_veliuonos-gimnazijos-...
168_tamosiu-patalpu-plana...
168_t2-123.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato Tauragės g. 1 B, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. dalį (Nr. TSP-192) 168_erzvilko-israsas.pdf
168_molupio-prasymas.pdf
168_atsisakymas-pirkti-00...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 241510168pspc-keitimas-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-223) 168_turtas-pspc-veliuonos...
168_t2-64.doc
168_t2-353.doc
168_t2-366.doc
168_t2-214.doc
168_t2-167.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto Tamošių k. perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-220) 168_tamosiu-panauda.xml
168_t2-277.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl ilgalaikio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo (Nr. TSP-183) 46_elektros_linijos.xml
46_eso-rastas.pdf
46_tvud-rastas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl valstybinės reikšmės rajoninių kelių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų, esančių Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-203) 252_spr.-proj.-asfaltuoti...
252_pirmine-valstybines-r...
252_valstybines-reiksmes-...
Rimantas Guntys

Priimtas
34 Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje ir Antkalnės kaime įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-186) 33_veliuonos-schemos.pdf
33_veliuonos-visuomenei.x...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl pritarimo Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos dalyvavimui projekte „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykų veiklos tobulinimas“ (Nr. TSP-195) 55_project-19.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
36 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-221) 324_324nvo-2017-lesu-skir...
324_antikorupciinio-pazym...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. TSP-222) 324_tsp-nvo-sudetis.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-218) 53_t2-82-pakeitimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-200) 2424151006-28patikls.-reg...
Danutė Matelienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-201) 10_06-16garbes-pil..xml
10_garbes-pil.-lygin.vari...
10_r5-7106-06posedis.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-194) 10_06-15uz-nuopelnus.xml
10_t2-189uz-nuopelnuslyg....
Danutė Matelienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-185) 241192254tsp-185.docx
Indrė Gavėnė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-181) 242575315ii-pusm-tarybos-...
Genė Gudaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-177) 315_antikorupcijos-komisi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-121 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-179) 315_reglamento-komisijos-...
Genė Gudaitienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo “ pakeitimo (Nr. TSP-178) 315_-etikos-komisijos-pak...
Genė Gudaitienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-180) 315_-peticiju-komisijos-p...
315_jungtines-socialdemok...
Genė Gudaitienė

Priimtas
Papildomi klausimai
48 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ (Nr. TSP-224) 340_pritarimas-vstt-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-69 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu" pakeitimo (Nr. TSP-225) 57_project-002.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-06-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-190) 298_tsp-erzvilko-pspc-str...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-199) 298_tsp-ligonine-istatai-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-196) 298_tsp-viesviles-amb.-st...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-197) 298_tsp-simkaiciu-amb.-st...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-198) 298_tsp-seredziaus-amb.-s...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro ir viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo (Nr. TSP-207) 83_2017-06-29_centru-reor...
Rūta Vančienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl pritarimo Jurbarko autobusų stoties ir komercinės paskirties pastato statybos koncepcijai“ pakeitimo (Nr. TSP-206) tsp-206.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-204) 254_ataskaita2016-kontrol...
Indrė Gavėnė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-202) 24235048tsp-uzimtumo.xml
Rimantas Milius

Priimtas
11 Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus (Nr. TSP-189) 24150948tsp-jap-leidimas-...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Priimtas
12 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys“ 2017–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-205) 45_tsp-jv-2017-06-002-ind...
45_uab_jurbarko_vandenys_...
Povilas Kazėnas

Priimtas
13 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo (Nr. TSP-187) 45_tsp-2017-06-14-lengvat...
Povilas Kazėnas

Priimtas
14 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2017–2019 metų plano derinimo (Nr. TSP-184) 45_tsp-jk-rutos-2017-2019...
Povilas Kazėnas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-217) 45_rinkliavu_nuostatai_de...
Povilas Kazėnas

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-218 ,,Dėl gyvūnų laikymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) 45_tsp-gyv-tais-pak-ruta....
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Taikos g. 2, Klausučių. k., Jurbarko r. sav. investicinio plano patvirtinimo (Nr. TSP-209) 44_taikos2naujas.pdf
44_klausuciuinvesticinis....
Gediminas Šaltinis

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Tikros istorijos – reali pagalba“ (Nr. TSP-219) 58_samarieciai.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
19 Dėl pritarimo susitarimui dėl 2016 m. rugpjūčio 9 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties įgyvendinant projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ Nr. G6-149 pakeitimo (Nr. TSP-182) 340_pritarimas-zenkl-proj...
Ernestas Sinkus

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Nesmu nuliūdęs, [...] kampe užsnūdęs“ (Nr. TSP-208) 340_pritarimas-veliuonos-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Jaunimo dalyvavimo visuomeninėje veikloje skatinimas“ (Nr. TSP-210) 340_pritarimas-liuteronu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Mobili jaunimo laisvalaikio programa“ (Nr. TSP-212) 340_pritarimas-svietimo-c...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Mokomės ir kuriam bendraudami“ (Nr. TSP-211) 340_pritarimas-menu-imper...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Kartu kuriam, dirbam ir turiningai leidžiam laisvalaikį“ (Nr. TSP-213) 340_pritarimas-zindaiciu-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
25 Dėl patalpų nuomos prekybos automatams įrengti (Nr. TSP-191) 242343168nuoma-automatams...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl patalpų Vydūno g. 56 D., Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-193) 242506168nuoma-pspc-pat.....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl patalpų Tamošių k. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-188) 168_bibliotekos-rastas.do...
168_biblioteka-panauda.xm...
168_veliuonos-gimnazijos-...
168_tamosiu-patalpu-plana...
168_t2-123.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato Tauragės g. 1 B, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. dalį (Nr. TSP-192) 168_erzvilko-israsas.pdf
168_molupio-prasymas.pdf
168_atsisakymas-pirkti-00...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 241510168pspc-keitimas-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-223) 168_turtas-pspc-veliuonos...
168_t2-64.doc
168_t2-353.doc
168_t2-366.doc
168_t2-214.doc
168_t2-167.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto Tamošių k. perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui (Nr. TSP-220) 168_tamosiu-panauda.xml
168_t2-277.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl ilgalaikio turto pripažinimo nereikalingu ir jo nurašymo (Nr. TSP-183) 46_elektros_linijos.xml
46_eso-rastas.pdf
46_tvud-rastas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl valstybinės reikšmės rajoninių kelių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų, esančių Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje, prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-203) 252_spr.-proj.-asfaltuoti...
252_pirmine-valstybines-r...
252_valstybines-reiksmes-...
Rimantas Guntys

Priimtas
34 Dėl žemės sklypų Jurbarko rajono savivaldybėje, Veliuonos seniūnijoje, Veliuonos miestelyje ir Antkalnės kaime įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-186) 33_veliuonos-schemos.pdf
33_veliuonos-visuomenei.x...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl pritarimo Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos dalyvavimui projekte „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokykų veiklos tobulinimas“ (Nr. TSP-195) 55_project-19.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
36 Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-221) 324_324nvo-2017-lesu-skir...
324_antikorupciinio-pazym...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo (Nr. TSP-222) 324_tsp-nvo-sudetis.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-218) 53_t2-82-pakeitimas.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-190 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-200) 2424151006-28patikls.-reg...
Danutė Matelienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-201) 10_06-16garbes-pil..xml
10_garbes-pil.-lygin.vari...
10_r5-7106-06posedis.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-194) 10_06-15uz-nuopelnus.xml
10_t2-189uz-nuopelnuslyg....
Danutė Matelienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-185) 241192254tsp-185.docx
Indrė Gavėnė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-181) 242575315ii-pusm-tarybos-...
Genė Gudaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-177) 315_antikorupcijos-komisi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-121 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-179) 315_reglamento-komisijos-...
Genė Gudaitienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo “ pakeitimo (Nr. TSP-178) 315_-etikos-komisijos-pak...
Genė Gudaitienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-180) 315_-peticiju-komisijos-p...
315_jungtines-socialdemok...
Genė Gudaitienė

Priimtas
Papildomi klausimai
48 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (I)“ (Nr. TSP-224) 340_pritarimas-vstt-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-69 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu" pakeitimo (Nr. TSP-225) 57_project-002.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.