Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-05-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (Nr. TSP-134) 533966298nkk-sudetis-tsp-...
533967298jurbarko-pspc-de...
533968298jurbarko-sociali...
533969298pk-rastas.pdf
533970298vta-taurages-aps...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl pritarimo tarptautiniam projektui (Nr. TSP-147) 340_pritarimas-zr-tarptau...
340_zr-rastas-del-projekt...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-140) 61_2022-05-09tsp-del.xml
Kristina Povilaitienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-141) 61_2022-05-0955tsp-del-sk...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2022-2025 metų strateginės veiklos plano (Nr. TSP-149) 61_word-doc-jurbarkas.xml
Kristina Povilaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-131) 408_sporto-centro-2021-m....
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-94 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022–2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-132) 57_project-modeliu-keitim...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. TSP-133) 53251257project-iu-vasara...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2022-2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-151) 409_05-17-409projectttt.x...
Aušra Baliukynaitė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriumi, pratęsimo (Nr. TSP-135) 53412146veliuonospanaudap...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijose nuomos (Nr. TSP-136) 46_jurbarkaisimkaiciai_nu...
46_liepu-4-3-simkaiciai.p...
46_vilties-g.-26-zindaici...
46_vsd-336.pdf
46_vsd-357.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-137) 46_netinkama_stakiu.xml
46_pazyma-nr.-42-026.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl Mituvos stacionarios prieplaukos Nemuno g. 8, Jurbarko m., perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centrui (Nr. TSP-143) 46_panauda-tvic.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-142) 46_ikainiai-tvic.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
16 Dėl leidimo Girdžių bendruomenės centrui naudotis patalpomis Ateities g. 15, Girdžių k., Girdžių sen., Jurbarko r. sav., panaudos pagrindais (Nr. TSP-144) 53417446girdziaisportaspa...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
17 Dėl Raudonės pilies lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-145) 53357646raudones-ikainiai...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
18 Dėl patalpų Liepų g. 2, Šimkaičiuose, Jurbarko r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-146) 46_panauda-bibliotekai.xm...
46_planas-liepu-2-simkaic...
46_rastai-del-bibliotekos...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-154) 53416046sauliupanaudapati...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (Nr. TSP-153) 53417346ataskaita-patiksl...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-148) 252_tsp-viesviles-sen.-ke...
252_viesviles-sen.-keliai...
252_viesviles-sen.-prieda...
252_antikorupcinio-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų schemų tvirtinimo (Nr. TSP-130) 415_schemos.pdf
415_tsp-del-gpo-schemu-tv...
Lina Juškaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-150) 534050415tsp-zeldynu-komi...
Lina Juškaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-152) 534046415tsp-zeldiniu-tai...
Lina Juškaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-155) 48_tsp-del-mokiniu-tarifu...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-156) 48_tsp-del-t2-117-pakeiti...
48_prasymas-del-ikainiu.d...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Zubrickai" teikiamam projektui (Nr. TSP-138) 534196255del-pritarimo-me...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
28 Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dugnai" teikiamam projektui (Nr. TSP-139) 534202255del-pritarimo-me...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-05-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (Nr. TSP-134) 533966298nkk-sudetis-tsp-...
533967298jurbarko-pspc-de...
533968298jurbarko-sociali...
533969298pk-rastas.pdf
533970298vta-taurages-aps...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl pritarimo tarptautiniam projektui (Nr. TSP-147) 340_pritarimas-zr-tarptau...
340_zr-rastas-del-projekt...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos kainos apskaičiavimo metodikos ir finansinių normatyvų vienam paslaugos gavėjui bei papildomų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-140) 61_2022-05-09tsp-del.xml
Kristina Povilaitienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-141) 61_2022-05-0955tsp-del-sk...
Kristina Povilaitienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ 2022-2025 metų strateginės veiklos plano (Nr. TSP-149) 61_word-doc-jurbarkas.xml
Kristina Povilaitienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko sporto centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-131) 408_sporto-centro-2021-m....
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-94 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022–2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-132) 57_project-modeliu-keitim...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. TSP-133) 53251257project-iu-vasara...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2022-2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-151) 409_05-17-409projectttt.x...
Aušra Baliukynaitė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties, sudarytos su asociacija Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriumi, pratęsimo (Nr. TSP-135) 53412146veliuonospanaudap...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų Jurbarkų ir Šimkaičių seniūnijose nuomos (Nr. TSP-136) 46_jurbarkaisimkaiciai_nu...
46_liepu-4-3-simkaiciai.p...
46_vilties-g.-26-zindaici...
46_vsd-336.pdf
46_vsd-357.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-137) 46_netinkama_stakiu.xml
46_pazyma-nr.-42-026.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
14 Dėl Mituvos stacionarios prieplaukos Nemuno g. 8, Jurbarko m., perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centrui (Nr. TSP-143) 46_panauda-tvic.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-151 „Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-142) 46_ikainiai-tvic.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
16 Dėl leidimo Girdžių bendruomenės centrui naudotis patalpomis Ateities g. 15, Girdžių k., Girdžių sen., Jurbarko r. sav., panaudos pagrindais (Nr. TSP-144) 53417446girdziaisportaspa...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
17 Dėl Raudonės pilies lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-145) 53357646raudones-ikainiai...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
18 Dėl patalpų Liepų g. 2, Šimkaičiuose, Jurbarko r. sav., perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-146) 46_panauda-bibliotekai.xm...
46_planas-liepu-2-simkaic...
46_rastai-del-bibliotekos...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-154) 53416046sauliupanaudapati...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos (Nr. TSP-153) 53417346ataskaita-patiksl...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-319 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-148) 252_tsp-viesviles-sen.-ke...
252_viesviles-sen.-keliai...
252_viesviles-sen.-prieda...
252_antikorupcinio-vertin...
Rimantas Guntys

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų schemų tvirtinimo (Nr. TSP-130) 415_schemos.pdf
415_tsp-del-gpo-schemu-tv...
Lina Juškaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-150) 534050415tsp-zeldynu-komi...
Lina Juškaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-152) 534046415tsp-zeldiniu-tai...
Lina Juškaitienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-155) 48_tsp-del-mokiniu-tarifu...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-156) 48_tsp-del-t2-117-pakeiti...
48_prasymas-del-ikainiu.d...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Zubrickai" teikiamam projektui (Nr. TSP-138) 534196255del-pritarimo-me...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas
28 Dėl pritarimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Dugnai" teikiamam projektui (Nr. TSP-139) 534202255del-pritarimo-me...
Akvilė Bialoglovytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.