Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-08-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl 2016 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai (Nr. TSP-236) 27_spr_atask-tvirtinimas-...
27_isvada-prie-2016-atask...
27_jurbarko-biudz_atask_2...
27_jurbarko-kfar_2016.pdf
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-239) 24992127sprbanko-paskola-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-256) 27_spr_biudz-tikslinimas-...
27_jrst-biudzeto-pakeitim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl žemės mokesčio lengvatos Zigmui Treiniui (Nr. TSP-263) 32_z.treinys.xml
tsp-263-pr.pdf
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-268) 250526536.docx
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-243) 250458324ikainiai-red.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-244) 354_jrt-ataskaita2016-sva...
Lukas Bakšys

Priimtas
9 Dėl Romualdo Marcinkaus vardo suteikimo stadionui Jurbarko mieste (Nr. TSP-240) 353_del-vardo-suteikimo-s...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. TSP-233) 10_08-10-tsp.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
11 Dėl teikimo apdovanojimui ,,Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. TSP-264) 10_08-21tsp-auksine-krivu...
Danutė Matelienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-237) 298_del-ligonines-mokamu-...
298_st-posedzio-protokolo...
298_2017-08-14-nr.-s-782....
298_mokamos-paslaugos.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“ (Nr. TSP-242) 340_pritarimas-rotuliu-da...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 Dėl pritarimo tarptautiniam projektui „Jauni vietos lyderiai“ (Nr. TSP-260) 249433340pritarimas-vvg-n...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui „Žemaitijos krašto žaidynės“ (Nr. TSP-249) 340_pritarimas-girdziu-vv...
Ernestas Sinkus

Priimtas
16 Dėl pritarimo projektui „Biblioteka kitaip“ (Nr. TSP-241) 340_pritarimas-biblioteko...
Ernestas Sinkus

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Regioninių produktų, atspindinčių krašto istoriją ir kultūrinį paveldą, rinkodaros didinimas ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“ (Nr. TSP-247) 340_pritarimas-tvic-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Smalininkų seniūnijos vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas“ (Nr. TSP-246) 340_pritarimas-pirmasis-s...
Ernestas Sinkus

Priimtas
19 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko krašto gastronominio tinklo sukūrimas ir veiklos organizavimas siekiant jaunimo užimtumui kaime gerinti“ (Nr. TSP-248) 340_pritarimas-panemunes-...
Ernestas Sinkus

Nepriimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos tradicinių amatų kiemelis“ (Nr. TSP-257) 340_pritarimas-veliuonos-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Naujo turizmo produkto Panemunės miesteliuose sukūrimas puoselėjant senąsias žvejybos ir patiekalų iš žuvies gamybos tradicijas“ (Nr. TSP-261) 340_pritarimas-skirsnemun...
Ernestas Sinkus

Nepriimtas
22 Dėl pritarimo projektui „ATRASK – Vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo“ (Nr. TSP-266) 250281340pritarimas-54-pr...
Ernestas Sinkus

Nepriimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas“ (Nr. TSP-265) 250082340pritarimas-pries...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-258) 59_nabp-komisija-pak-2017...
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Priimtas
25 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-254) 44_kuro-kainos-suderintos...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
26 Dėl Šaltuonos gatvės geografinių charakteristikų Šimkaičių seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-255) 33_gatves-08-31.xml
33_reportai-saltuonos_g.p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl kompensacijų daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti (Nr. TSP-262) 45_tsp-3-indre-ruta.xml
45_2-var.-ataskaita-isvad...
45_17smalininkai-stotis-5...
45_452017-06-27-redag-sma...
45_protokolas-1.pdf
45_t2-243-sil-kaina-eur.x...
45_t2-298.doc
45_iranga.docx
stoties3.pdf
Povilas Kazėnas

Priimtas
28 Dėl buto Dariaus ir Girėno g. 64-14, Jurbarko m., pardavimo (Nr. TSP-227) 46_isvada-del-turto-verte...
46_dariaus-ir-gireno-64-1...
tsp-227priedasnuasmeninta...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato, Mokyklos g. 10, Stakių mstl., Jurbarko r. sav., dalį (Nr. TSP-228) 168_atsisakymas-pirkti.xm...
tsp-228priedas.pdf
tsp-228priedas1.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-229) 168_sam-turtas.xml
168_sam-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-234) 168_ligonine-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-231) 168_tvarkos-keitimas-002....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl patalpų Girdžių k. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-235) 168_panauda-bibliotekai.x...
168_bibliotekos-prasymas....
168_naujamiescio-sutikima...
168_t2-123.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-251) 250301168pspc-keitimas-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo (Nr. TSP-252) 250297168ligonines-keitim...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl patalpų Vydūno g. 56 ir Vydūno g. 56 D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-250) tsp-250.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-245) 250311168sporto-centro-ke...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. TSP-238) 168_del-patalpu-perdavimo...
168_t2-323-vsb.doc
168_rastas-tarybai-del-pa...
168_patalpu-planas-vsb.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. TSP-253) 168_sitc-rastas.pdf
168_sa-centro-rastas-2.pd...
168_km-rastas.pdf
168_mmb-rastas.pdf
168_sa-centro-rastas-1.pd...
168_vt-nurasymas-2017.xml
168_vmi-rastas.docx
168_smm-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl pastato Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais asociacijos Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriui (Nr. TSP-259) 168_asoc.-prasymas.pdf
168_veliuonos-seniunijos-...
168_veliuona-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-267) 168_girdziu-seniunija-002...
168_t2-276-naujamiestis.d...
168_girdziu-seniunijos-pr...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-232) 83_2017-08-31_darbosistem...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 315_project-13.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-226) 254_kontroles-komiteto-nu...
Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-08-31 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl 2016 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai (Nr. TSP-236) 27_spr_atask-tvirtinimas-...
27_isvada-prie-2016-atask...
27_jurbarko-biudz_atask_2...
27_jurbarko-kfar_2016.pdf
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-239) 24992127sprbanko-paskola-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-256) 27_spr_biudz-tikslinimas-...
27_jrst-biudzeto-pakeitim...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl žemės mokesčio lengvatos Zigmui Treiniui (Nr. TSP-263) 32_z.treinys.xml
tsp-263-pr.pdf
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-82 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-268) 250526536.docx
Antanas Gvildys

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-243) 250458324ikainiai-red.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-244) 354_jrt-ataskaita2016-sva...
Lukas Bakšys

Priimtas
9 Dėl Romualdo Marcinkaus vardo suteikimo stadionui Jurbarko mieste (Nr. TSP-240) 353_del-vardo-suteikimo-s...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos sudarymo (Nr. TSP-233) 10_08-10-tsp.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
11 Dėl teikimo apdovanojimui ,,Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. TSP-264) 10_08-21tsp-auksine-krivu...
Danutė Matelienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo tvirtinimo (Nr. TSP-237) 298_del-ligonines-mokamu-...
298_st-posedzio-protokolo...
298_2017-08-14-nr.-s-782....
298_mokamos-paslaugos.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl pritarimo projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje“ (Nr. TSP-242) 340_pritarimas-rotuliu-da...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 Dėl pritarimo tarptautiniam projektui „Jauni vietos lyderiai“ (Nr. TSP-260) 249433340pritarimas-vvg-n...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl pritarimo projektui „Žemaitijos krašto žaidynės“ (Nr. TSP-249) 340_pritarimas-girdziu-vv...
Ernestas Sinkus

Priimtas
16 Dėl pritarimo projektui „Biblioteka kitaip“ (Nr. TSP-241) 340_pritarimas-biblioteko...
Ernestas Sinkus

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Regioninių produktų, atspindinčių krašto istoriją ir kultūrinį paveldą, rinkodaros didinimas ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmėms“ (Nr. TSP-247) 340_pritarimas-tvic-proje...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl pritarimo projektui „Smalininkų seniūnijos vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas“ (Nr. TSP-246) 340_pritarimas-pirmasis-s...
Ernestas Sinkus

Priimtas
19 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko krašto gastronominio tinklo sukūrimas ir veiklos organizavimas siekiant jaunimo užimtumui kaime gerinti“ (Nr. TSP-248) 340_pritarimas-panemunes-...
Ernestas Sinkus

Nepriimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos tradicinių amatų kiemelis“ (Nr. TSP-257) 340_pritarimas-veliuonos-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektui „Naujo turizmo produkto Panemunės miesteliuose sukūrimas puoselėjant senąsias žvejybos ir patiekalų iš žuvies gamybos tradicijas“ (Nr. TSP-261) 340_pritarimas-skirsnemun...
Ernestas Sinkus

Nepriimtas
22 Dėl pritarimo projektui „ATRASK – Vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo“ (Nr. TSP-266) 250281340pritarimas-54-pr...
Ernestas Sinkus

Nepriimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas“ (Nr. TSP-265) 250082340pritarimas-pries...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-295 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-258) 59_nabp-komisija-pak-2017...
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Priimtas
25 Dėl vidutinių kuro kainų, taikomų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo (Nr. TSP-254) 44_kuro-kainos-suderintos...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
26 Dėl Šaltuonos gatvės geografinių charakteristikų Šimkaičių seniūnijoje pakeitimo (Nr. TSP-255) 33_gatves-08-31.xml
33_reportai-saltuonos_g.p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl kompensacijų daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti (Nr. TSP-262) 45_tsp-3-indre-ruta.xml
45_2-var.-ataskaita-isvad...
45_17smalininkai-stotis-5...
45_452017-06-27-redag-sma...
45_protokolas-1.pdf
45_t2-243-sil-kaina-eur.x...
45_t2-298.doc
45_iranga.docx
stoties3.pdf
Povilas Kazėnas

Priimtas
28 Dėl buto Dariaus ir Girėno g. 64-14, Jurbarko m., pardavimo (Nr. TSP-227) 46_isvada-del-turto-verte...
46_dariaus-ir-gireno-64-1...
tsp-227priedasnuasmeninta...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl atsisakymo pirkti parduodamą pastato, Mokyklos g. 10, Stakių mstl., Jurbarko r. sav., dalį (Nr. TSP-228) 168_atsisakymas-pirkti.xm...
tsp-228priedas.pdf
tsp-228priedas1.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-229) 168_sam-turtas.xml
168_sam-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Jurbarko ligoninei (Nr. TSP-234) 168_ligonine-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-231) 168_tvarkos-keitimas-002....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl patalpų Girdžių k. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-235) 168_panauda-bibliotekai.x...
168_bibliotekos-prasymas....
168_naujamiescio-sutikima...
168_t2-123.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-251) 250301168pspc-keitimas-pa...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo (Nr. TSP-252) 250297168ligonines-keitim...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl patalpų Vydūno g. 56 ir Vydūno g. 56 D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-250) tsp-250.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-245) 250311168sporto-centro-ke...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl patalpų perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. TSP-238) 168_del-patalpu-perdavimo...
168_t2-323-vsb.doc
168_rastas-tarybai-del-pa...
168_patalpu-planas-vsb.pd...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Jurbarko rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto nurašymo ir likvidavimo (Nr. TSP-253) 168_sitc-rastas.pdf
168_sa-centro-rastas-2.pd...
168_km-rastas.pdf
168_mmb-rastas.pdf
168_sa-centro-rastas-1.pd...
168_vt-nurasymas-2017.xml
168_vmi-rastas.docx
168_smm-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl pastato Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais asociacijos Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriui (Nr. TSP-259) 168_asoc.-prasymas.pdf
168_veliuonos-seniunijos-...
168_veliuona-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-276 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio pagrindinei mokyklai ir Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijai“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-267) 168_girdziu-seniunija-002...
168_t2-276-naujamiestis.d...
168_girdziu-seniunijos-pr...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-73 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-232) 83_2017-08-31_darbosistem...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-235 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 315_project-13.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-226) 254_kontroles-komiteto-nu...
Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.