INFORMACIJA APIE KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMO PARAIŠKŲ TEIKIMĄ
2023-02-08  
    

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Jurbarko rajono savivaldybės administracija organizuoja  kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atranką (toliau – Atranką ) ir kviečia teikti paraiškas.


Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjus, organizuosiančius ir teiksiančius Jurbarko rajono asmenims (šeimoms) šias kompleksines paslaugas:

1. individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

2. savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

3. socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;

4. tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

5. šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;

6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;

7. pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;

8. vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).


Galimi Atrankos dalyviai
 – biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, labdaros ir paramos fondai. (nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme):

- turėti ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo patirtį ir/arba vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkciją Jurbarko rajono savivaldybėje;

-turėti pakankamus žmogiškuosius išteklius, t . y. reikiamos kompetencijos ir kvalifikacijos specialistus aukščiau išvardintoms paslaugoms teikti;

- užtikrinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams;

- turėti pakankamus materialinius išteklius, reikalingus paslaugoms teikti (tinkamas patalpas, reikalingą organizacinę įrangą, t. y. automobilį, kompiuterį, telefoną ir kt.).


Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.


Paraiškos ir reikalingi dokumentai, nurodyti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. O1-2.1-124 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ patvirtintame Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atrankos tvarkos apraše, pristatomi Jurbarko rajono savivaldybės administracijai.


Paraiška dalyvauti Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone  pareiškėjų atrankoje
(toliau – Paraiška) kartu su pridedamais dokumentais pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „Kompleksinių socialinių paslaugų  pareiškėjų atrankai“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba tiesiogiai pristatomi Savivaldybės administracijai šiuo adresu: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m. (Savivaldybės priimamasis).
 
Paraiška turi būti pateikta iki 2023 m. vasario 17 d. 15.45. val. 


Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas su Atranka susijusiais klausimais -  Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Povilaitienė, tel. +37060216495, el. p.  [email protected]


Paraiškos teikėjas gali pateikti tik vieną Paraišką. Savivaldybės administracijai pateiktą Paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus Paraiškos teikėjo iniciatyva negalima.

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
INFORMACIJA APIE KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI ORGANIZAVIMO PARAIŠKŲ TEIKIMĄ
2023-02-08  
    

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Jurbarko rajono savivaldybės administracija organizuoja  kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atranką (toliau – Atranką ) ir kviečia teikti paraiškas.


Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjus, organizuosiančius ir teiksiančius Jurbarko rajono asmenims (šeimoms) šias kompleksines paslaugas:

1. individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

2. savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;

3. socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;

4. tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas –  paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

5. šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;

6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;

7. pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;

8. vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).


Galimi Atrankos dalyviai
 – biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, labdaros ir paramos fondai. (nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme):

- turėti ne mažesnę nei 2 metų kompleksinių paslaugų šeimoms teikimo patirtį ir/arba vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkciją Jurbarko rajono savivaldybėje;

-turėti pakankamus žmogiškuosius išteklius, t . y. reikiamos kompetencijos ir kvalifikacijos specialistus aukščiau išvardintoms paslaugoms teikti;

- užtikrinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos atitiktį teisės aktų reikalavimams;

- turėti pakankamus materialinius išteklius, reikalingus paslaugoms teikti (tinkamas patalpas, reikalingą organizacinę įrangą, t. y. automobilį, kompiuterį, telefoną ir kt.).


Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.


Paraiškos ir reikalingi dokumentai, nurodyti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. O1-2.1-124 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ patvirtintame Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atrankos tvarkos apraše, pristatomi Jurbarko rajono savivaldybės administracijai.


Paraiška dalyvauti Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone  pareiškėjų atrankoje
(toliau – Paraiška) kartu su pridedamais dokumentais pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „Kompleksinių socialinių paslaugų  pareiškėjų atrankai“. Vokai gali būti siunčiami registruotu paštu, per pašto kurjerį arba tiesiogiai pristatomi Savivaldybės administracijai šiuo adresu: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarko m. (Savivaldybės priimamasis).
 
Paraiška turi būti pateikta iki 2023 m. vasario 17 d. 15.45. val. 


Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas su Atranka susijusiais klausimais -  Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Povilaitienė, tel. +37060216495, el. p.  [email protected]


Paraiškos teikėjas gali pateikti tik vieną Paraišką. Savivaldybės administracijai pateiktą Paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus Paraiškos teikėjo iniciatyva negalima.

 

 

 

 

Socialinės paramos skyrius

 

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius

 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. [email protected]
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.