Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-06-28
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-06-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl leidimo uždaryti medicinos punktą (Nr. TSP-197) Dėl leidimo uždaryti me...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
3 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-194) Gatviu pavadinimai.xml
Dirvonai (Saltuonos g).pd...
Garšvilai (Šaltuonos g)...
Gudžiūnai (Gudžiūnų ...
Gudžiūnų g (Birbilisk...
Šiaulių k.(gudžiūnų ...
Seniūnų prašymai.tif
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
4 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-191) Gatves sutrumpinimas.xml
Varlaukis(Rūdynės g).pd...
Eržvilko seniūno prašy...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-199) projectJKC2012.xml
Danutė Samienė

Priimtas
6 Dėl Eržvilko kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-198) project_EKC.xml
Darius Kalinauskas

Priimtas
7 Dėl Klausučių kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-202) project_KKC.xml
Arvydas Griškus

Priimtas
8 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-200) projectMLJkKC.xml
Arvydas Griškus

Priimtas
9 Dėl Veliuonos kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-204) project_VKC (1).xml
Irma Svetlauskienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-203) projectJKM 2012.xml
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
11 Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-214) del tarifu kulturos centr...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-215) mokiniu tarifai TSP.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
13 Dėl leidimo įsigyti turtą (Nr. TSP-209) Del leidimo isigyti turta...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
14 Dėl 2012 metų neapmokestinamųjų žemės sklypu dydžų nustatymo (Nr. TSP-196) Sklypai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl 2012 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-195) 84007_Tarifai_20121.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių“ pakeitimo (Nr. TSP-206) Verslo liudijimai1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl patalpų ir statinių, kurie yra apleisti, neprižiūrimi ir nenaudojami, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-207) Aprašas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2013–2015 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-190) 84735_project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-188) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimo Jurbarko r. Girdžių pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-189) Girdžių mokytojo padėj...
priedas.pdf
Antanas Gvildys

Priimtas
21 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-192) TSP-192.doc
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-193) TSP-193.doc
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
23 Dėl pastatų, esančių Viešvilės seniūnijoje, pripažinimo negalimais naudoti ir nurašymo (Nr. TSP-185) projektas_viesvile.xml
O3-123.doc
03-122.doc
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo (Nr. TSP-201) projektas_butu pardavimo....
apžiūros ir įvertinimo...
TSP-201 priedas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-186) project1Eržvilko gimn..x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko kredito unija pratęsimo (Nr. TSP-182) project1Kredito unija.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-216) project1Klausuciu unija.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-352 "Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Šimkaičių ambulatorijai" pakeitimo (Nr. TSP-183) project1Šimkaičių amb....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, kuris yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarkos (Nr. TSP-184) project1Mokyklos g. 20 da...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl patalpų subnuomos (Nr. TSP-210) 84672_project1subnuoma 2....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-205) project1Pauliu biblioteka...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-208) spr_biudz.lesos bibl-06.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-187) spr_AL paskirstymas-06.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-180) Pritarimas projektui_prob...
Arūnas Čepulis

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-181) Pritarimas projektui_ str...
Arūnas Čepulis

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-211) pritarimas projektui (2)1...
Arūnas Čepulis

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) 06-19administracine.xml
Ričardas Juška

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-212) PLANAS.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-217) project1turto nurašymas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojui (Nr. TSP-218) Lengvata_Erzvilko kulturo...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
41 Dėl lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojui (Nr. TSP-219) Lengvata_G.Baksaitiene.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-220) TSP-220.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-06-28
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-06-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl leidimo uždaryti medicinos punktą (Nr. TSP-197) Dėl leidimo uždaryti me...
Raimondas Šulinskas

Priimtas
3 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-194) Gatviu pavadinimai.xml
Dirvonai (Saltuonos g).pd...
Garšvilai (Šaltuonos g)...
Gudžiūnai (Gudžiūnų ...
Gudžiūnų g (Birbilisk...
Šiaulių k.(gudžiūnų ...
Seniūnų prašymai.tif
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
4 Dėl gatvės pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-191) Gatves sutrumpinimas.xml
Varlaukis(Rūdynės g).pd...
Eržvilko seniūno prašy...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-199) projectJKC2012.xml
Danutė Samienė

Priimtas
6 Dėl Eržvilko kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-198) project_EKC.xml
Darius Kalinauskas

Priimtas
7 Dėl Klausučių kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-202) project_KKC.xml
Arvydas Griškus

Priimtas
8 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-200) projectMLJkKC.xml
Arvydas Griškus

Priimtas
9 Dėl Veliuonos kultūros centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-204) project_VKC (1).xml
Irma Svetlauskienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-203) projectJKM 2012.xml
Lilija Jakelaitienė

Priimtas
11 Dėl autobusų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-214) del tarifu kulturos centr...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-218 „Dėl pavedimo teikti mokinių vežiojimo paslaugas“ pakeitimo (Nr. TSP-215) mokiniu tarifai TSP.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
13 Dėl leidimo įsigyti turtą (Nr. TSP-209) Del leidimo isigyti turta...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
14 Dėl 2012 metų neapmokestinamųjų žemės sklypu dydžų nustatymo (Nr. TSP-196) Sklypai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl 2012 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-195) 84007_Tarifai_20121.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-341 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių“ pakeitimo (Nr. TSP-206) Verslo liudijimai1.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl patalpų ir statinių, kurie yra apleisti, neprižiūrimi ir nenaudojami, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-207) Aprašas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkymo 2013–2015 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-190) 84735_project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-188) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
20 Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimo Jurbarko r. Girdžių pagrindinėje mokykloje (Nr. TSP-189) Girdžių mokytojo padėj...
priedas.pdf
Antanas Gvildys

Priimtas
21 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-192) TSP-192.doc
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-193) TSP-193.doc
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
23 Dėl pastatų, esančių Viešvilės seniūnijoje, pripažinimo negalimais naudoti ir nurašymo (Nr. TSP-185) projektas_viesvile.xml
O3-123.doc
03-122.doc
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo (Nr. TSP-201) projektas_butu pardavimo....
apžiūros ir įvertinimo...
TSP-201 priedas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-186) project1Eržvilko gimn..x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko kredito unija pratęsimo (Nr. TSP-182) project1Kredito unija.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo (Nr. TSP-216) project1Klausuciu unija.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-352 "Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Šimkaičių ambulatorijai" pakeitimo (Nr. TSP-183) project1Šimkaičių amb....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu, kuris yra bendroji dalinė nuosavybė, tvarkos (Nr. TSP-184) project1Mokyklos g. 20 da...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl patalpų subnuomos (Nr. TSP-210) 84672_project1subnuoma 2....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-205) project1Pauliu biblioteka...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-208) spr_biudz.lesos bibl-06.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-187) spr_AL paskirstymas-06.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-180) Pritarimas projektui_prob...
Arūnas Čepulis

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-181) Pritarimas projektui_ str...
Arūnas Čepulis

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-211) pritarimas projektui (2)1...
Arūnas Čepulis

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) 06-19administracine.xml
Ričardas Juška

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-212) PLANAS.xml
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-217) project1turto nurašymas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojui (Nr. TSP-218) Lengvata_Erzvilko kulturo...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
41 Dėl lengvatos vietinės rinkliavos mokėtojui (Nr. TSP-219) Lengvata_G.Baksaitiene.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-220) TSP-220.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.