Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-11-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) _azuoliuko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) _erzvilko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
BIRUTĖ GENIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) _girdziu-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) _jurbarku-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VIRGINIJA SAMAJAUSKIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-347) _klausuciu-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) _nykstuko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) _raudones-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-343) _raudones-nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-351) _project-6.xml
Genovaitė Pocevičienė
Alma Uznė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) _project-5.xml
Genovaitė Pocevičienė
ARTŪRAS MATUKAITIS

Priimtas
12 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-340) _project-4.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-384) _klausuciu-projektas-del-...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo (Nr. TSP-387) _jurbarko-sveikatos-biura...
_spec.-tiksline-dotacija-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-380) _sprbiudz-tikslinimas-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-378) _rasa_grybaite.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-379) _kestutis_jasiunas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų pakeitimo (Nr. TSP-386) _aiskinamasis_rastas_proc...
_jurbarko_miestas_10000_s...
_miesto-ribu-pakeitimas.x...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-383) _garsvilu-k..doc
_neprivatizuojama-zeme.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-253 „Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-385) _t2-253-panaikinimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos (Nr. TSP-388) _skmbt_c36014111715390.pd...
_turto-valdymas-geras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-375) _projectpk.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-335) _project-skirsnemunes-kai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl pastato Rotulių k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-390) _nuoma-rotuliu.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl panaudos sutarčių su VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centru pratęsimo (Nr. TSP-332) _panauda-soc.-paslaugu-ce...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinei mokyklai naudotis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-360) _project-4klausuciu-sport...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo Klausučių bendruomenės centrui nemokamai naudotis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-371) _klausuciu-sporto-sale-be...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis“ pakeitimo (Nr. TSP-359) _project-3tau-pakeitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-365) _project-10naikinimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos II etapo patvirtinimo (Nr. TSP-352) _sprendimas_programa_v.xm...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
31 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo UAB „Jurbarko komunalininkas“ skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-339) _2014-11-07-jk-prasymas-d...
_tsp-jk-apskaita-rutos-re...
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo NR. T2-288 „Dėl pritarimo Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-341) _asociacijos-prasymas.pdf
_t2-288.pdf
_tsp-zindaiciai.xml
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
33 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-391) _pritarimas-bendradarbiav...
Rūta Vančienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl nuompinigių, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų gaunamų už savivaldybės materialiojo turto nuomą“ pakeitimo (Nr. TSP-358) _spr-nuompinig-sveik.pr.....
Audronė Stoškienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo ir sutaupytų lėšų naudojimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-357) _spr-mk-tvarka.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-260 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo neformaliajam švietimui Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-367) _spr-mk-neformal.tvarka.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-368) _spr-biudz-taisykles.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) _spr_egzaminu-tvarka.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-53 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo (Nr. TSP-361) _verslo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-54 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo įsteigimo" pakeitimo (Nr. TSP-362) _kaimo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-390 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-363) _valstybines_zemes_mokesc...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Jurbarko rajono nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. TSP-338) _nvo-koreguotas.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-372) _jv-konkurso-nuost-koreg....
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
44 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ teikiamų sanitarinio valymo rankiniu būdu paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-336) _t2-247-jk.doc
_tsp-t2-247-pakeitimas-1-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl gyvūnų sugavimo, priežiūros, maitinimo, numarinimo, transportavimo ir utilizacijos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-333) _t2-66-jk-gyvunu-ik.doc
_tsp-t2-66-naikinimas-rut...
Povilas Kazėnas

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos" pakeitimo (Nr. TSP-337) _t2-19.doc
_tsp-t2-19-priedo-pakeiti...
Povilas Kazėnas

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-137 ,,Dėl Jurbarko r. Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-374) _simkaiciu-su-nuomos-keit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-138 ,,Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-373) _juodaiciu-su-nuomos-keit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-205 ,,Dėl mokyklų maisto ruošimo patalpų nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-366) _valgyklu-nuomos-keitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl leidimo Šimkaičių miestelio bendruomenei naudotis Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-364) _simkaiciu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
51 Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-381) _rinkliavu_nuostatai.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-400 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-382) _nuomos-mokestis_sprendim...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl kompensavimo už moksleivių vežimą į mokyklas ir į namus nuosavais automobiliais Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-389) _tsp-del-kompensavimo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-377) _tsp-t2-1701-e-pakeitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-354) _dienos-soc-globa-netekus...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
56 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-353) _ilgalaike-socialine-glob...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
57 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-376) _kainu-lyginimas.doc
_kainos-ir-maksimalus-dyd...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-355) _transporto-pakeitimas.xm...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
59 Dėl trumpalaikės socialinės globos VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinyje Jurbarko nakvynės namuose kainos nustatymo (Nr. TSP-369) _nakvynes-namu-kaina.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
60 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro kompensacinės technikos nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-370) _kompensacines-technikos-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
61 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-138 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugą, kompensavimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-356) _atlieku-kompensavimas_pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
Papildomi klausimai
62 Dėl pritarimo projektui „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvams ir (arba) vaikams)“ (Nr. TSP-392) _pritarimas-evangeliku-pr...
Angelė Zabalujeva

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-11-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) _azuoliuko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-345) _erzvilko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
BIRUTĖ GENIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) _girdziu-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) _jurbarku-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
VIRGINIJA SAMAJAUSKIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-347) _klausuciu-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) _nykstuko-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) _raudones-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-343) _raudones-nuostatai.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-351) _project-6.xml
Genovaitė Pocevičienė
Alma Uznė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) _project-5.xml
Genovaitė Pocevičienė
ARTŪRAS MATUKAITIS

Priimtas
12 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-340) _project-4.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-167 „Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-384) _klausuciu-projektas-del-...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo (Nr. TSP-387) _jurbarko-sveikatos-biura...
_spec.-tiksline-dotacija-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-380) _sprbiudz-tikslinimas-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-378) _rasa_grybaite.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-379) _kestutis_jasiunas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijos ribų pakeitimo (Nr. TSP-386) _aiskinamasis_rastas_proc...
_jurbarko_miestas_10000_s...
_miesto-ribu-pakeitimas.x...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-383) _garsvilu-k..doc
_neprivatizuojama-zeme.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-253 „Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-385) _t2-253-panaikinimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos (Nr. TSP-388) _skmbt_c36014111715390.pd...
_turto-valdymas-geras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-375) _projectpk.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-335) _project-skirsnemunes-kai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl pastato Rotulių k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-390) _nuoma-rotuliu.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl panaudos sutarčių su VŠĮ Jurbarko socialinių paslaugų centru pratęsimo (Nr. TSP-332) _panauda-soc.-paslaugu-ce...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinei mokyklai naudotis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-360) _project-4klausuciu-sport...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo Klausučių bendruomenės centrui nemokamai naudotis Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-371) _klausuciu-sporto-sale-be...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis“ pakeitimo (Nr. TSP-359) _project-3tau-pakeitimas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-365) _project-10naikinimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos II etapo patvirtinimo (Nr. TSP-352) _sprendimas_programa_v.xm...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
31 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo UAB „Jurbarko komunalininkas“ skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-339) _2014-11-07-jk-prasymas-d...
_tsp-jk-apskaita-rutos-re...
Povilas Kazėnas

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo NR. T2-288 „Dėl pritarimo Žindaičių melioracijos sistemų ir statinių naudotojų asociacijos teikiamam projektui“ pakeitimo (Nr. TSP-341) _asociacijos-prasymas.pdf
_t2-288.pdf
_tsp-zindaiciai.xml
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
33 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-391) _pritarimas-bendradarbiav...
Rūta Vančienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-290 „Dėl nuompinigių, viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų gaunamų už savivaldybės materialiojo turto nuomą“ pakeitimo (Nr. TSP-358) _spr-nuompinig-sveik.pr.....
Audronė Stoškienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo ir sutaupytų lėšų naudojimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-357) _spr-mk-tvarka.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-260 „Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo neformaliajam švietimui Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-367) _spr-mk-neformal.tvarka.x...
Audronė Stoškienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-306 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-368) _spr-biudz-taisykles.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl apmokėjimo už brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) _spr_egzaminu-tvarka.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-53 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo" pakeitimo (Nr. TSP-361) _verslo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-54 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo įsteigimo" pakeitimo (Nr. TSP-362) _kaimo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-390 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-363) _valstybines_zemes_mokesc...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Jurbarko rajono nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. TSP-338) _nvo-koreguotas.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl Jurbarko rajono jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-372) _jv-konkurso-nuost-koreg....
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
44 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ teikiamų sanitarinio valymo rankiniu būdu paslaugų įkainių nustatymo (Nr. TSP-336) _t2-247-jk.doc
_tsp-t2-247-pakeitimas-1-...
Povilas Kazėnas

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl gyvūnų sugavimo, priežiūros, maitinimo, numarinimo, transportavimo ir utilizacijos įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-333) _t2-66-jk-gyvunu-ik.doc
_tsp-t2-66-naikinimas-rut...
Povilas Kazėnas

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms ir kitoms priemonėms finansuoti tvarkos" pakeitimo (Nr. TSP-337) _t2-19.doc
_tsp-t2-19-priedo-pakeiti...
Povilas Kazėnas

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-137 ,,Dėl Jurbarko r. Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-374) _simkaiciu-su-nuomos-keit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-138 ,,Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-373) _juodaiciu-su-nuomos-keit...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-205 ,,Dėl mokyklų maisto ruošimo patalpų nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-366) _valgyklu-nuomos-keitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl leidimo Šimkaičių miestelio bendruomenei naudotis Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos sporto sale (Nr. TSP-364) _simkaiciu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
51 Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-381) _rinkliavu_nuostatai.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-400 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo (Nr. TSP-382) _nuomos-mokestis_sprendim...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl kompensavimo už moksleivių vežimą į mokyklas ir į namus nuosavais automobiliais Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-389) _tsp-del-kompensavimo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-170 „Dėl mokinių vežimo keleiviniu transportu organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-377) _tsp-t2-1701-e-pakeitimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-354) _dienos-soc-globa-netekus...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
56 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-353) _ilgalaike-socialine-glob...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
57 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-376) _kainu-lyginimas.doc
_kainos-ir-maksimalus-dyd...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-355) _transporto-pakeitimas.xm...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
59 Dėl trumpalaikės socialinės globos VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro padalinyje Jurbarko nakvynės namuose kainos nustatymo (Nr. TSP-369) _nakvynes-namu-kaina.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
60 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro kompensacinės technikos nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-370) _kompensacines-technikos-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
61 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-138 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugą, kompensavimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-356) _atlieku-kompensavimas_pa...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
Papildomi klausimai
62 Dėl pritarimo projektui „Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialiai remtinoms/socialinės rizikos šeimoms (tėvams ir (arba) vaikams)“ (Nr. TSP-392) _pritarimas-evangeliku-pr...
Angelė Zabalujeva

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.