Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
BIRŽELIO MĖNESĮ SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI 34 SPRENDIMAI
2020-06-30  
  2020 m. birželio 25 d. įvykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 34 sprendimai susiję su mokesčių tarifų ir lengvatų nustatymu, rajono gatvių bei Jurbarko miesto automobilių stovėjimo aikštelių remontu, parama jaunimo įdarbinimui vasaros metu ir kt. Kviečiame trumpai susipažinti su 11 priimtų aktualių sprendimų.

1. Patvirtinta Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programa ir skirtas finansavimas  programos įgyvendinimui (sprendimas T2-210).


Programa skirta Jurbarko rajono savivaldybėje registruotam jaunimui nuo 14 iki 23 m., besimokančiam švietimo įstaigose ir bus vykdoma kasmet nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. Jauniems žmonėms bus sudarytos palankios sąlygos užimtumui vasaros atostogų metu didinti.

 

Darbdaviui įdarbinus jauną asmenį (nuo 14 iki 23 metų amžiaus besimokantį švietimo įstaigoje) visu etatu, jam už mėnesį bus mokama ne didesnė kaip 50 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio nustatyta kompensacija. Jei darbdavys įdarbins jauną (nuo 14 iki 23 metų amžiaus besimokantį švietimo įstaigoje) neįgalų asmenį visu etatu, jam už mėnesį bus mokama ne didesnė kaip 75 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos su visais mokesčiais dydžio nustatyta kompensacija.

 

2. Nustatyti 2020 metų žemės nuomos mokesčio tarifai valstybinės žemės sklypų naudotojams Jurbarko rajono savivaldybėje (procentais nuo vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius) (sprendimas T2-182):

 

  • Už išnuomotus ne aukciono būdu žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,1 procento;
  • už išnuomotus ne aukciono būdu namų valdų žemės sklypus – 1,5 procento;
  • už išnuomotus ne aukciono būdu ne žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus – 1,5 procento;
  • už išnuomotus valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu –  0,1 procento nuomos mokesčio tarifą nuo vandens telkinio vertės.

 

3. Nustatyti 2021 metų žemės mokesčio tarifai ir lengvatos (sprendimas T2-183).


Mokesčio tarifų dydžiai nuo žemės mokestinės vertės:

 

1. Žemės ūkio paskirties sklypai – 0,9 proc.

2. Miškų ūkio paskirties sklypai, konservacinės paskirties žemės sklypai, vandens ūkio paskirties žemės sklypai – 0,9 proc.

3. Gyvenamosios teritorijos žemės sklypai (mažaaukščių teritorija) – 0,9 proc.

4. Gyvenamosios teritorijos žemės sklypai – 0,9 proc.

5. Kitos paskirties žemės sklypai (išskyrus 5.1–5.3 papunkčius) – 0,9 proc.

5.1. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypai – 0,9 proc.

5.2. Komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypai – 0,9 proc.

5.3. Rekreacinės teritorijos – 0,9 proc.

6. kiti, 1-5 punktuose nenurodyti, žemės sklypai – 0,9  proc.

7. Apleistos žemės ūkio naudmenos – 4,0 proc.

 

Neapmokestinami žemės mokesčiu sklypų dydžiai fiziniams asmenims, kuriems taikoma Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta lengvata:

 

  • Jurbarko mieste – 0,10 ha;
  • kitose vietovėse – 2,0 ha.

 

4. Nustatyti Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto mokesčio tarifai 2021 metams (procentai skaičiuojami nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės) (sprendimas T2-184):


Nekilnojamojo turto, nurodyto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose – 0,5 proc.

Inžineriniai statiniai – vėjo elektrinės – 3 proc.

Inžineriniai statiniai (išskyrus vėjo elektrines) – 1 proc.

Apleistiems, neprižiūrimiems ir nenaudojamiems pastatams –3 proc.

 

5. Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (sprendimas T2-185), kuris pakeitė nuo 2011 m. galiojusį metais patvirtintą priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą.

 

6. Paskirti 84 300,00 eurų Seredžiaus seniūnijos Armeniškių kaimo Gailių gatvei kapitališkai remontuoti (sprendimas T2-192).

 

7. Patvirtintas Automobilių parkavimo aikštelių remonto Jurbarko mieste 2020–2023 metų planas (sprendimas T2-194). Šiame plane daugiausiai prioritetinių balų skirta aikštelėms esančioms:

 

Dariaus ir Girėno g. 47 / Dariaus ir Girėno g. 49;

Dariaus ir Girėno g. 43;

Kęstučio g. 12;

Lauko g. 4.

 

8. Pritarta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektui „Automobilių parkavimo aikštelės Dariaus ir Girėno g. 81A ir šaligatvio, Jurbarko mieste, nauja statyba“ (sprendimas T2-195).


Projektas bus įgyvendinamas su partneriu – Jurbarko kredito unija, kuri prisidės prie Projekto įgyvendinimo 10 proc. rangos darbų vertės. Projektui finansuoti bus skirta iki 71 055,74 Eur Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

9. Pritarta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos projektui „Bendro naudojimo kiemo aikštelės tarp pastatų Vytauto Didžiojo g. 21 ir 23, Jurbarko mieste, nauja statyba“ (sprendimas T2-196).


Projektas bus įgyvendintas kartu su partneriu, fiziniu asmeniu, kuris prisidės prie Projekto įgyvendinimo 10 proc. rangos darbų vertės. Projektui finansuoti bus skirta iki 89 125,23 Eur Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

10. Pritarta susitarimui dėl 2018 m gegužės 3 d. Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. G3-40 pakeitimo sudarymo su UAB „AmberCell Industries“ (iki 2020 m. birželio 18 d. UAB „Naujos mintys“) (sprendimas T2-198).

 

Nuomininkas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti statybos darbus žemės sklype. Dėl objektyvių, nuo nuomininko nepriklausančių, priežasčių, šis terminas gali būti pratęstas šalių raštišku susitarimu. Įmonė UAB „AmberCell Industries“ šiame sklype ruošiasi statyti medicinos priemonių gamyklą.

 

11. Priimtas sprendimas T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo Taryba nusprendė padidinti Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planą papildomais valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos tiksliniais asignavimais, perskirstyti apyvartinių lėšų likutį, patikslinti biudžetinių įstaigų pajamas už suteiktas paslaugas. Su biudžeto pakeitimais galite susipažinti ČIA (.pdf failas)

 

Taryba nepritarė ir grąžino rengėjams tobulinti tarybos sprendimo projektus: TSP-214 „Dėl viršplaninių pajamų už žemę paskirstymo kaimiškųjų vietovių bendruomenių reikmėms“ ir TSP-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Atkreipiame gyventojų dėmesį į aktualius teisės aktus ir primename, kad visi Savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“ – „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti ir Teisės aktų registre (TAR).

 

 Visus birželio 25 d. vykusio Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdžio sprendimus rasite ČIA.


Tarybos ir mero sekretoriatas

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.
 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 
 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.