Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-06-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-191) 83_2018-06-28_jurbarko-pl...
Rūta Vančienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-180) 298_del-mokamu-paslaugu.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-192) 340_lankytinu-vietu-saras...
Ernestas Sinkus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) 340_jtvic-ikainiai-2018-0...
Ernestas Sinkus

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Verslo paramos paslaugų plėtra, siekiant verslumo augimo pasienio savivaldybėse“ (Nr. TSP-201) 296292340pritarimas-jtvic...
Ernestas Sinkus

Priimtas
7 Dėl investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ patvirtinimo ir finansavimo būdo pasirinkimo (Nr. TSP-200) 340_pritarimas-viesojo-pa...
340_investiciju-projektas...
340_auditas-jurbarkas.pdf
Ernestas Sinkus

Priimtas
8 Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos teritorine ligonių kasa pratęsimo (Nr. TSP-170) 168_ktlk-panaudos-pratesi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-178) 168_tvarkos-keitimas-002....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos buveinės nustatymo (Nr. TSP-177) 168_buveines-reg_.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl turto perdavimo Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-179) 168_raudones-planas.pdf
168_samarieciams-panauda-...
168_samarieciu-prasymas.p...
168_seniunijos-rastas-2.x...
168_seniunijos-rastas-1.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų (Nr. TSP-185) 168_mokyklos-rastas.pdf
168_vd-ikainiai.xml
168_vytauto-didziojo-ikai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų turtą (Nr. TSP-187) 296339168vaiku-namu-turta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai (Nr. TSP-194) 168_garazo-panauda.xml
168_neigalieji-rastai.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl sutikimo naudoti turtą įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-193) 168_automobilio-panauda.x...
168_diakonija.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-172) 45_tsp-del-t2-83-pak-ruta...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr.T2-95 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams(gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-183) 252_sprendimo-t2-95-pakei...
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo (Nr. TSP-176) tsp-176nuasmenintas.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-175) tsp-175nuasmeninta.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-189) tsp-189nuasmeninta.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl šaudyklos, esančios Stoties g., Smalininkų m., Jurbarko r. sav., pripažinimo netinkama (negalima) naudoti, jos nurašymo ir likvidavimo (Nr. TSP-197) 164_tarybos-sprend.-proje...
164_predai-prie-tsp.pdf
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
22 Dėl keleivių vežimo autobusais ir maršrutiniais taksi vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-199) 48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Nepriimtas
23 Dėl keleivių vežimo maršrutiniu taksi vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusu maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas (Nr. TSP-198) 48_tsp-del-marsruto-statu...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-195) 83_2018-06-28_administrac...
Rūta Vančienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos direktoriaus Vytauto Stapono atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-173) 178_v.-stapono-atleidimas...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
26 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei išdavimo (Nr. TSP-182) 178_v.-rekesienes-slaptai...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-80 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-190) 178_v.-rekesienes-stazas....
Edita Pažereckaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-186) 29633753projektas-mokyklo...
Antanas Gvildys

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-184) tsp-184.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-174) 353_klubu-finansavimas-pa...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
31 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-196) 295602353196-2.3.-priemon...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-171) 55_apmokejimo-tvarka.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-188) 296297315project-del-tary...
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-181) 254_ataskaita2017-kontrol...
Indrė Gavėnė

Nepriimtas
35 Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą (Nr. TSP-203) 53_papildomas-kl.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
36 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-204) 168_autobusai.xml
168_ministerijos-rastas.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-06-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-191) 83_2018-06-28_jurbarko-pl...
Rūta Vančienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-180) 298_del-mokamu-paslaugu.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-150 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-192) 340_lankytinu-vietu-saras...
Ernestas Sinkus

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) 340_jtvic-ikainiai-2018-0...
Ernestas Sinkus

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Verslo paramos paslaugų plėtra, siekiant verslumo augimo pasienio savivaldybėse“ (Nr. TSP-201) 296292340pritarimas-jtvic...
Ernestas Sinkus

Priimtas
7 Dėl investicijų projekto „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato, Vydūno g. 15, atnaujinimas“ patvirtinimo ir finansavimo būdo pasirinkimo (Nr. TSP-200) 340_pritarimas-viesojo-pa...
340_investiciju-projektas...
340_auditas-jurbarkas.pdf
Ernestas Sinkus

Priimtas
8 Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos teritorine ligonių kasa pratęsimo (Nr. TSP-170) 168_ktlk-panaudos-pratesi...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-178) 168_tvarkos-keitimas-002....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Girdžių seniūnijos buveinės nustatymo (Nr. TSP-177) 168_buveines-reg_.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl turto perdavimo Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-179) 168_raudones-planas.pdf
168_samarieciams-panauda-...
168_samarieciu-prasymas.p...
168_seniunijos-rastas-2.x...
168_seniunijos-rastas-1.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo jų (Nr. TSP-185) 168_mokyklos-rastas.pdf
168_vd-ikainiai.xml
168_vytauto-didziojo-ikai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl sutikimo perimti Skalvijos vaikų globos namų turtą (Nr. TSP-187) 296339168vaiku-namu-turta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono neįgaliųjų draugijai (Nr. TSP-194) 168_garazo-panauda.xml
168_neigalieji-rastai.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl sutikimo naudoti turtą įgyvendinant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-193) 168_automobilio-panauda.x...
168_diakonija.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-172) 45_tsp-del-t2-83-pak-ruta...
Povilas Kazėnas

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr.T2-95 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams(gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti(remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-183) 252_sprendimo-t2-95-pakei...
Rimantas Guntys

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis“ pakeitimo (Nr. TSP-176) tsp-176nuasmenintas.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
19 Dėl socialinio būsto nuomos savivaldybės būsto nuomos sąlygomis (Nr. TSP-175) tsp-175nuasmeninta.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl nekilnojamojo turto (butų) pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto plėtrai (Nr. TSP-189) tsp-189nuasmeninta.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl šaudyklos, esančios Stoties g., Smalininkų m., Jurbarko r. sav., pripažinimo netinkama (negalima) naudoti, jos nurašymo ir likvidavimo (Nr. TSP-197) 164_tarybos-sprend.-proje...
164_predai-prie-tsp.pdf
Rasa Pakštaitienė

Priimtas
22 Dėl keleivių vežimo autobusais ir maršrutiniais taksi vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais tarifų dydžių nustatymo (Nr. TSP-199) 48_tsp-del-tarifu-pakeiti...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Nepriimtas
23 Dėl keleivių vežimo maršrutiniu taksi vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusu maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas (Nr. TSP-198) 48_tsp-del-marsruto-statu...
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-311 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-195) 83_2018-06-28_administrac...
Rūta Vančienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos direktoriaus Vytauto Stapono atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-173) 178_v.-stapono-atleidimas...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
26 Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei Vidai Rekešienei išdavimo (Nr. TSP-182) 178_v.-rekesienes-slaptai...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-80 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-190) 178_v.-rekesienes-stazas....
Edita Pažereckaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-186) 29633753projektas-mokyklo...
Antanas Gvildys

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl Jurbarko švietimo centro didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-184) tsp-184.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-174) 353_klubu-finansavimas-pa...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
31 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. TSP-196) 295602353196-2.3.-priemon...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-117 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-171) 55_apmokejimo-tvarka.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-188) 296297315project-del-tary...
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-181) 254_ataskaita2017-kontrol...
Indrė Gavėnė

Nepriimtas
35 Dėl atstovo delegavimo į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą regioninę kultūros tarybą (Nr. TSP-203) 53_papildomas-kl.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
36 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-204) 168_autobusai.xml
168_ministerijos-rastas.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl nusišalinimo Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.