Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-144) 254_254priesgaisrines-201...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-130) 45_tsp-jurbarko-komunalin...
Povilas Kazėnas
Darius Dragūnavičius

Priimtas
4 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-155) 45_tsp-2015-ataskaita-3.x...
Povilas Kazėnas
ROMALDAS VAITELAVIČIUS

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-133) 27_spr_.biudz-tikslinimas...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo (Nr. TSP-151) 32_smulkus-verslas.xml
32_antikorupcinio-pazyma-...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2016–2017 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-135) 190968537-pataisytas-klau...
Antanas Gvildys

Priimtas
8 Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui (Nr. TSP-136) 53_project-2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui (Nr. TSP-137) 53_project-1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Žindaičių bendruomenei „Mituva“ (Nr. TSP-120) 168_168panauda-zindaiciu-...
168_17mituva.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-119) 168_panauda-sauliams.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-121) 168_mokyklu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl valstybės turto (mokyklinio autobuso) nurašymo (Nr. TSP-126) 168_vt-nurasymas-3.xml
168_smm-rastas.pdf
168_skmbt_28316041308500....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl dalies gyvenamojo namo Raudonės seniūnijoje nurašymo (Nr. TSP-131) 168_p4014210.jpg
168_p4014212.jpg
168_teismo-nutarimas.pdf
168_168puse-namo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl leidimo LSMU ligoninės Kauno klinikų Kraujo centrui naudotis seniūnijos patalpomis (Nr. TSP-122) 168_kraujo-centras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais politinei partijai Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratms (Nr. TSP-140) 168_panauda-ts-lkd.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos renginio „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2016“ metu (Nr. TSP-157) 168_miesto_dienos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2015 metų plano įgyvendinimo ataskaitos ir 2016–2018 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-152) tsp-152.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo projektui „Juodaičių kaimo bendruomenės sąlygų kultūrinei veiklai gerinimas" (Nr. TSP-158) juodaiciams.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Integralios pagalbos teikimas Jurbarko rajono gyventojams“ (Nr. TSP-125) 59_integrali-pagalba2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
21 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-124) 59_palaiku-parvezimas-per...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugu plano patvirtinimo (Nr. TSP-145) 58_2016-paslaugu-planas-p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-92 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu" pakeitimo (Nr. TSP-127) 57_vasaros-metu.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo“ (Nr. TSP-143) 56_nvs-tvarkos-pakeitimas...
Zita Tytmonienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos investiciniam projektui (Nr. TSP-148) 199_vd-po-indres.xml
Inga Šimulynaitė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
26 Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios dalies vidaus sienų tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projekto parengimui (Nr. TSP-156) 245_kpd_rastas_2016-01-28...
245_klebono_rastas_2016-0...
245_2016-02-17-dalies-vid...
245_veliuonostsp2016-04-2...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
27 Dėl pritarimo Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos teikiamam projektui (Nr. TSP-149) 156_20160419-tsp-kalnuju-...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
28 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-146) 48_tsp-jap-2015-ataskaita...
Rimantas Milius
ALGIMANTAS KUNCAITIS

Nepriimtas
29 Dėl Jurbarko rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-159) 19105648tsp-del-visuomene...
Rimantas Milius

Priimtas
30 Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ (Nr. TSP-138) 1909721004-27patikslintas...
Danutė Matelienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo ir Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. TSP-132) 298_kintamieji-komisijos-...
298_st-posedzio-protokola...
298_kintamieji-priedai.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją (Nr. TSP-129) 298_vsb-prasymas.pdf
298_vsb-stojimas-i-asocia...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2015 metų specialiosios programos lėšų naudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2016 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-134) 298_spec-remimo-programos...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-139) 298_vspf-igyvendinimo-201...
298_29817scan1824-1.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymo 2016 metų prioritetų nustatymo (Nr. TSP-128) 178_del-mokymo-prioritetu...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-141) 83_2016-04-28-reglamento-...
Rūta Vančienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-360 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-153) 83_2016-04-28_antikorupci...
Rūta Vančienė

Nepriimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Administracinės komisijos prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-142) 83_2016-04-28_administrac...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl atstovo į Panemunių regioninio parko jungtinę tarybą skyrimo (Nr. TSP-154) 254_tsp-panemuniu-regioni...
Indrė Gavėnė

Priimtas
40 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo planui (Nr. TSP-147) 33_16-04-28-2-2.xml
33_jurbarko-ribu-planas-r...
33_jurbarko-ribu-plano-ar...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo (Nr. TSP-150) 33_16-04-28-2-1.xml
33_jurbarko-ribu-planas-r...
33_tarybos-aiskinamasis-d...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime (Nr. TSP-160) 83_2016-04-28_atstovai-i-...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl pritarimo paraiškos rengimui VšĮ Jurbarko ligoninės pastatams modernizuoti (Nr. TSP-163) 1910814444ligonines-parai...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
44 Dėl pritarimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pastato paraiškos rengimui (Nr. TSP-162) 44_ip_tarpinis__pristatym...
44_jurbarko-pastatai-01-1...
44_20160421_suvestine_siu...
44_vytauto-didziojo-parai...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
45 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės administracinio pastato paraiškos rengimui (Nr. TSP-161) 44_jurbarko-pastatai-01-1...
44_ip_tarpinis__pristatym...
44_20160421_suvestine_siu...
44_administracinio-pastat...
Gediminas Šaltinis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-144) 254_254priesgaisrines-201...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-130) 45_tsp-jurbarko-komunalin...
Povilas Kazėnas
Darius Dragūnavičius

Priimtas
4 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-155) 45_tsp-2015-ataskaita-3.x...
Povilas Kazėnas
ROMALDAS VAITELAVIČIUS

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-133) 27_spr_.biudz-tikslinimas...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo (Nr. TSP-151) 32_smulkus-verslas.xml
32_antikorupcinio-pazyma-...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2016–2017 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-135) 190968537-pataisytas-klau...
Antanas Gvildys

Priimtas
8 Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui (Nr. TSP-136) 53_project-2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Girdžių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui (Nr. TSP-137) 53_project-1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Žindaičių bendruomenei „Mituva“ (Nr. TSP-120) 168_168panauda-zindaiciu-...
168_17mituva.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungai (Nr. TSP-119) 168_panauda-sauliams.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-121) 168_mokyklu-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl valstybės turto (mokyklinio autobuso) nurašymo (Nr. TSP-126) 168_vt-nurasymas-3.xml
168_smm-rastas.pdf
168_skmbt_28316041308500....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl dalies gyvenamojo namo Raudonės seniūnijoje nurašymo (Nr. TSP-131) 168_p4014210.jpg
168_p4014212.jpg
168_teismo-nutarimas.pdf
168_168puse-namo.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl leidimo LSMU ligoninės Kauno klinikų Kraujo centrui naudotis seniūnijos patalpomis (Nr. TSP-122) 168_kraujo-centras.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais politinei partijai Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratms (Nr. TSP-140) 168_panauda-ts-lkd.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos renginio „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2016“ metu (Nr. TSP-157) 168_miesto_dienos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje 2013–2015 metų plano įgyvendinimo ataskaitos ir 2016–2018 metų priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-152) tsp-152.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo projektui „Juodaičių kaimo bendruomenės sąlygų kultūrinei veiklai gerinimas" (Nr. TSP-158) juodaiciams.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo projektui „Integralios pagalbos teikimas Jurbarko rajono gyventojams“ (Nr. TSP-125) 59_integrali-pagalba2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
21 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-124) 59_palaiku-parvezimas-per...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugu plano patvirtinimo (Nr. TSP-145) 58_2016-paslaugu-planas-p...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-92 ,,Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu" pakeitimo (Nr. TSP-127) 57_vasaros-metu.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo“ (Nr. TSP-143) 56_nvs-tvarkos-pakeitimas...
Zita Tytmonienė

Priimtas
25 Dėl pritarimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos investiciniam projektui (Nr. TSP-148) 199_vd-po-indres.xml
Inga Šimulynaitė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
26 Dėl pritarimo ir lėšų skyrimo Veliuonos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios dalies vidaus sienų tvarkybos darbų (restauravimo, remonto) projekto parengimui (Nr. TSP-156) 245_kpd_rastas_2016-01-28...
245_klebono_rastas_2016-0...
245_2016-02-17-dalies-vid...
245_veliuonostsp2016-04-2...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
27 Dėl pritarimo Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos teikiamam projektui (Nr. TSP-149) 156_20160419-tsp-kalnuju-...
Algirdas Ambrakaitis

Priimtas
28 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-146) 48_tsp-jap-2015-ataskaita...
Rimantas Milius
ALGIMANTAS KUNCAITIS

Nepriimtas
29 Dėl Jurbarko rajono visuomenei būtinų vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-159) 19105648tsp-del-visuomene...
Rimantas Milius

Priimtas
30 Dėl dalyvavimo projekte „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ (Nr. TSP-138) 1909721004-27patikslintas...
Danutė Matelienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo ir Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. TSP-132) 298_kintamieji-komisijos-...
298_st-posedzio-protokola...
298_kintamieji-priedai.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl leidimo Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociaciją (Nr. TSP-129) 298_vsb-prasymas.pdf
298_vsb-stojimas-i-asocia...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2015 metų specialiosios programos lėšų naudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2016 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-134) 298_spec-remimo-programos...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-139) 298_vspf-igyvendinimo-201...
298_29817scan1824-1.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis mokymo 2016 metų prioritetų nustatymo (Nr. TSP-128) 178_del-mokymo-prioritetu...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-141) 83_2016-04-28-reglamento-...
Rūta Vančienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-360 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-153) 83_2016-04-28_antikorupci...
Rūta Vančienė

Nepriimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Administracinės komisijos prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-142) 83_2016-04-28_administrac...
Rūta Vančienė

Priimtas
39 Dėl atstovo į Panemunių regioninio parko jungtinę tarybą skyrimo (Nr. TSP-154) 254_tsp-panemuniu-regioni...
Indrė Gavėnė

Priimtas
40 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo planui (Nr. TSP-147) 33_16-04-28-2-2.xml
33_jurbarko-ribu-planas-r...
33_jurbarko-ribu-plano-ar...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo (Nr. TSP-150) 33_16-04-28-2-1.xml
33_jurbarko-ribu-planas-r...
33_tarybos-aiskinamasis-d...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
Papildomi klausimai
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime (Nr. TSP-160) 83_2016-04-28_atstovai-i-...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl pritarimo paraiškos rengimui VšĮ Jurbarko ligoninės pastatams modernizuoti (Nr. TSP-163) 1910814444ligonines-parai...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
44 Dėl pritarimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pastato paraiškos rengimui (Nr. TSP-162) 44_ip_tarpinis__pristatym...
44_jurbarko-pastatai-01-1...
44_20160421_suvestine_siu...
44_vytauto-didziojo-parai...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
45 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės administracinio pastato paraiškos rengimui (Nr. TSP-161) 44_jurbarko-pastatai-01-1...
44_ip_tarpinis__pristatym...
44_20160421_suvestine_siu...
44_administracinio-pastat...
Gediminas Šaltinis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.