Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-06-30
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-06-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Posėdžio darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Klausučių kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-220) Dėl Klausučių kultūro...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Veliuonos kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-227) Veliuonos kultūros centr...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Eržvilko kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-221) Del Eržvilko kultūros c...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-222) Dėl Mažosios Lietuvos J...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų paslaugų kainų “ pakeitimo (Nr. TSP-225) Dėl Jurbarko rajono savi...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-199) Dėl VšĮ Jurbarko turiz...
Turistų srautų ataskait...
Vidmanta Marcinkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2010 metų veiklos ataskaitai (Nr. TSP-193) Dėl pritarimo rajono sav...
Audronė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo rezultatų (Nr. TSP-202) Dėl Jurbarko rajono savi...
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl gatvių pavadinimų keitimo (Nr. TSP-201) Dėl gatvių pavadinimų ...
Priedai(Smalininkai, Paš...
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-200) Dėl gatvės pavadinimo s...
Priedas (Vertimų k.0.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo (Nr. TSP-191) Del rajono savivaldybes t...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-192) Dėl UAB „Jurbarko vand...
Del geriamojo vandens kai...
Romaldas Vaitelavičius

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo. (Nr. TSP-194) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-54 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo įsteigimo“ pakeitimo (Nr. TSP-223) Dėl Jurbarko rajono savi...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Olgai Švartz. (Nr. TSP-197) Dėl nekilnojamojo turto ...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Jurbarko rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo (Nr. TSP-195) Dėl informacijos apie as...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-224) Dėl savivaldybės 2011 m...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-211) Dėl 2011 metų savivaldy...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl bendrojo finansavimo VVG „Nemunas“ atrinktiems projektams (Nr. TSP-212) Dėl bendrojo finansavimo...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-214) Dėl ilgalaikės paskolos...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl kredito linijos (Nr. TSP-226) Dėl kredito linijos.pdf
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Informacija apie paskolos, skirtos projektų, vykdomų su ES struktūrinių fondų finansine parama, panaudojimą Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo T2-177 „Dėl pritarimo projektui“ papildymo (Nr. TSP-196) Del rajono savivaldybes t...
Ramūnas Majauskis

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2011–2012 mokslo metais“ pakeitimo (Nr. TSP-198) Del rajono savivaldybes t...
Antanas Gvildys

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-203) Dėl leidimo skirti papil...
Antanas Gvildys

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl sutikimo (atsisakymo) pirkti dalį pastato (Nr. TSP-219) Dėl sutikimo (atsisakymo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos ir nurašymo“ pakeitimo (Nr. TSP-218) Dėl Jurbarko rajono savi...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-217) C35011062809450.pdf
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos krašto bendruomenei (Nr. TSP-216) Dėl turto perdavimo pana...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl nuomos sutarties su A. Gailiaus firma „Arvaira“ pratęsimo (Nr. TSP-215) Dėl nuomos sutarties su ...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-209) 62074_Dėl Jurbarko rajon...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-208) Dėl vietinės rinkliavos...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl socialinio būsto nuomos sutarčių pratęsimo (Nr. TSP-210) Dėl socialinio būsto nu...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl konkursų Jurbarko rajono savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigoms organizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-206) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose įstaigose“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 61844_Dėl savivaldybės ...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-246 ir 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T2-362 pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-207) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl renginių organizavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-204) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. TSP-213) Dėl Jurbarko rajono savi...
Ričardas Juška

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savoivaldybės tarybos 2011 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-228) Dėl savivaldybės Tarybo...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro įsteigimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-229) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-230) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą (Nr. TSP-231) Dėl vietinės rinkliavos...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-06-30
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-06-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Posėdžio darbotvarkė Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Klausučių kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-220) Dėl Klausučių kultūro...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Veliuonos kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-227) Veliuonos kultūros centr...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Eržvilko kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-221) Del Eržvilko kultūros c...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-222) Dėl Mažosios Lietuvos J...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų paslaugų kainų “ pakeitimo (Nr. TSP-225) Dėl Jurbarko rajono savi...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-199) Dėl VšĮ Jurbarko turiz...
Turistų srautų ataskait...
Vidmanta Marcinkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2010 metų veiklos ataskaitai (Nr. TSP-193) Dėl pritarimo rajono sav...
Audronė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo rezultatų (Nr. TSP-202) Dėl Jurbarko rajono savi...
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl gatvių pavadinimų keitimo (Nr. TSP-201) Dėl gatvių pavadinimų ...
Priedai(Smalininkai, Paš...
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-200) Dėl gatvės pavadinimo s...
Priedas (Vertimų k.0.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo (Nr. TSP-191) Del rajono savivaldybes t...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-192) Dėl UAB „Jurbarko vand...
Del geriamojo vandens kai...
Romaldas Vaitelavičius

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo“ pakeitimo. (Nr. TSP-194) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rimantas Milius

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-54 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo įsteigimo“ pakeitimo (Nr. TSP-223) Dėl Jurbarko rajono savi...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Olgai Švartz. (Nr. TSP-197) Dėl nekilnojamojo turto ...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Jurbarko rajono savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, pateikimo (Nr. TSP-195) Dėl informacijos apie as...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-224) Dėl savivaldybės 2011 m...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-211) Dėl 2011 metų savivaldy...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl bendrojo finansavimo VVG „Nemunas“ atrinktiems projektams (Nr. TSP-212) Dėl bendrojo finansavimo...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-214) Dėl ilgalaikės paskolos...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl kredito linijos (Nr. TSP-226) Dėl kredito linijos.pdf
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Informacija apie paskolos, skirtos projektų, vykdomų su ES struktūrinių fondų finansine parama, panaudojimą Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo T2-177 „Dėl pritarimo projektui“ papildymo (Nr. TSP-196) Del rajono savivaldybes t...
Ramūnas Majauskis

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2011–2012 mokslo metais“ pakeitimo (Nr. TSP-198) Del rajono savivaldybes t...
Antanas Gvildys

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-203) Dėl leidimo skirti papil...
Antanas Gvildys

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl sutikimo (atsisakymo) pirkti dalį pastato (Nr. TSP-219) Dėl sutikimo (atsisakymo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos ir nurašymo“ pakeitimo (Nr. TSP-218) Dėl Jurbarko rajono savi...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-217) C35011062809450.pdf
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos krašto bendruomenei (Nr. TSP-216) Dėl turto perdavimo pana...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl nuomos sutarties su A. Gailiaus firma „Arvaira“ pratęsimo (Nr. TSP-215) Dėl nuomos sutarties su ...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-209) 62074_Dėl Jurbarko rajon...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-208) Dėl vietinės rinkliavos...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl socialinio būsto nuomos sutarčių pratęsimo (Nr. TSP-210) Dėl socialinio būsto nu...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl konkursų Jurbarko rajono savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigoms organizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-206) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose įstaigose“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 61844_Dėl savivaldybės ...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-246 ir 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T2-362 pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-207) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-160 „Dėl renginių organizavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-204) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo (Nr. TSP-213) Dėl Jurbarko rajono savi...
Ričardas Juška

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savoivaldybės tarybos 2011 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-228) Dėl savivaldybės Tarybo...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T2-193 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo informacijos centro įsteigimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-229) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro įstatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-230) Dėl Jurbarko rajono savi...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą (Nr. TSP-231) Dėl vietinės rinkliavos...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.