Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-08-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo bendruomenių projektams (Nr. TSP-241) 324_4-bendruomen-sprendim...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2016–2017 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-260) 53_t2-120-pakeitimas.xml
53_gimnazijos-dokumentas....
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-261) 53_teritorijos.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-259) 20272027sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-244) 27_kontrolieriaus-isvada....
27_spr_banko-paskola-08-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl kredito linijos atidarymo (Nr. TSP-262) 27_kontrolieriaus-isvada....
tsp-262.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-263) 27_spr_d.uzmok.koeficient...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) 168_valstybes-turto-keiti...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) 168_isbraukti-is-vieso-au...
168_t2-394.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės valdybos 2002 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 217 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo ir turto perdavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-249) 168_muziejaus-keitimas.xm...
168_217.doc
168_17001.jpg
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl nuomos sutarties su Inga Lukošiene pratęsimo (Nr. TSP-242) 168_i-lukosiene-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto Ugniagesių g. 14 / Dariaus ir Girėno g. 51, Jurbarko m. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-251) 168_gaisrines-pastatai-ne...
168_r1-24-1694.pdf
Aldona Pečkaitienė

Nepriimtas
14 Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis (Nr. TSP-265) 168_kc-patalpos.xml
168_t25-681.pdf
168_t25-673.pdf
168_t25-674.pdf
168_t25-676.pdf
168_t25-675.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-273) 202814168muziejus-panauda...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl elektros oro linijų ir atramų pirkimo iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius" (Nr. TSP-264) 20294645tsp-264patikslint...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
17 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-253) 44_komunalininko-rastas_2...
44_administravimo_2016-08...
Gediminas Šaltinis

Nepriimtas
18 Dėl Patikslinto UAB ,,Jurbarko komunalininkas" investicijų į šilumos ūkį 2015-2017 metų plano suderinimo (Nr. TSP-266) 45_t2-35.doc
45_sprendimas-del-investi...
45_rastas-del-investiciju...
45_ip-klausuciai_veliuona...
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-274) 46_viesvile_gyv..jpg
46_viesviles-mstl..jpg
46_smalininku-gyv..jpg
46_smalininku-ukiniai.jpg
46_belvederio-k..jpg
46_girdziu-k..jpg
46_netinkamu_spr.xml
46_r6-94.pdf
46_r6-95.pdf
46_r6-96.pdf
46_r6-97.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-275) 20284946sarasusprpapildyt...
20285046perdavimo-priemim...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-276) 46_parduodamu-sarasas_spr...
46_z.mankienes-prasymas.p...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ (Nr. TSP-254) 340_pritarimas-ml-jkkc-pr...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-270) 340_pritarimas-jsp-projek...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl Gedimino Klangausko darbo sutarties nutraukimo (Nr. TSP-269) 178_klangausko-atleidimas...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
25 Dėl Janės Pocienės darbo sutarties nutraukimo (Nr. TSP-268) 178_tsp-del-j.-pocienes.x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl konkursų Jurbarko rajono savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigoms organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-267) 83_2016-08-25_konkursu-tv...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl Viešų konkursų į Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo ir viešo konkurso organizavimo (Nr. TSP-272) 202521832016-08-25sveikat...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-271) 202775832016-08-25kapiniu...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-258) 83_2016-08-25_politine-re...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybei Asociacijos „Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendrija“ veikloje (Nr. TSP-245) 315_ternopilis.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) 315_project-9privatizavim...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-247) 315_peticiju-komisijos-pa...
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“ nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-255) 315_315project-11-del-par...
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-250) 315_narkotiku-kontroles-k...
Genė Gudaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarnybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. TSP-256) 315_315bendruomenes-vaiko...
Genė Gudaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl komisijos Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) 315_315vietines-reiksmes-...
Genė Gudaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-08-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo bendruomenių projektams (Nr. TSP-241) 324_4-bendruomen-sprendim...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2016–2017 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-260) 53_t2-120-pakeitimas.xml
53_gimnazijos-dokumentas....
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-261) 53_teritorijos.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-259) 20272027sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-244) 27_kontrolieriaus-isvada....
27_spr_banko-paskola-08-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl kredito linijos atidarymo (Nr. TSP-262) 27_kontrolieriaus-isvada....
tsp-262.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-263) 27_spr_d.uzmok.koeficient...
Audronė Stoškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-10 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo (Nr. TSP-243) 168_valstybes-turto-keiti...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-248) 168_isbraukti-is-vieso-au...
168_t2-394.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės valdybos 2002 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 217 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo ir turto perdavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-249) 168_muziejaus-keitimas.xm...
168_217.doc
168_17001.jpg
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl nuomos sutarties su Inga Lukošiene pratęsimo (Nr. TSP-242) 168_i-lukosiene-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl nekilnojamojo turto Ugniagesių g. 14 / Dariaus ir Girėno g. 51, Jurbarko m. perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-251) 168_gaisrines-pastatai-ne...
168_r1-24-1694.pdf
Aldona Pečkaitienė

Nepriimtas
14 Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis (Nr. TSP-265) 168_kc-patalpos.xml
168_t25-681.pdf
168_t25-673.pdf
168_t25-674.pdf
168_t25-676.pdf
168_t25-675.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko krašto muziejui (Nr. TSP-273) 202814168muziejus-panauda...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl elektros oro linijų ir atramų pirkimo iš AB ,,Energijos skirstymo operatorius" (Nr. TSP-264) 20294645tsp-264patikslint...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
17 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-253) 44_komunalininko-rastas_2...
44_administravimo_2016-08...
Gediminas Šaltinis

Nepriimtas
18 Dėl Patikslinto UAB ,,Jurbarko komunalininkas" investicijų į šilumos ūkį 2015-2017 metų plano suderinimo (Nr. TSP-266) 45_t2-35.doc
45_sprendimas-del-investi...
45_rastas-del-investiciju...
45_ip-klausuciai_veliuona...
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo pardavimo (Nr. TSP-274) 46_viesvile_gyv..jpg
46_viesviles-mstl..jpg
46_smalininku-gyv..jpg
46_smalininku-ukiniai.jpg
46_belvederio-k..jpg
46_girdziu-k..jpg
46_netinkamu_spr.xml
46_r6-94.pdf
46_r6-95.pdf
46_r6-96.pdf
46_r6-97.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-275) 20284946sarasusprpapildyt...
20285046perdavimo-priemim...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-276) 46_parduodamu-sarasas_spr...
46_z.mankienes-prasymas.p...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektui „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ (Nr. TSP-254) 340_pritarimas-ml-jkkc-pr...
Ernestas Sinkus

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-270) 340_pritarimas-jsp-projek...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl Gedimino Klangausko darbo sutarties nutraukimo (Nr. TSP-269) 178_klangausko-atleidimas...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
25 Dėl Janės Pocienės darbo sutarties nutraukimo (Nr. TSP-268) 178_tsp-del-j.-pocienes.x...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl konkursų Jurbarko rajono savivaldybės įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigoms organizavimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-267) 83_2016-08-25_konkursu-tv...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl Viešų konkursų į Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo ir viešo konkurso organizavimo (Nr. TSP-272) 202521832016-08-25sveikat...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo, konfesinių kapinių suteikimo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-271) 202775832016-08-25kapiniu...
Rūta Vančienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl išorinės politinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-258) 83_2016-08-25_politine-re...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybei Asociacijos „Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendrija“ veikloje (Nr. TSP-245) 315_ternopilis.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-161 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-246) 315_project-9privatizavim...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-247) 315_peticiju-komisijos-pa...
Genė Gudaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokinių piešinių konkurso „Piešiame Jeruzalę“ nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-255) 315_315project-11-del-par...
Genė Gudaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-250) 315_narkotiku-kontroles-k...
Genė Gudaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarnybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo (Nr. TSP-256) 315_315bendruomenes-vaiko...
Genė Gudaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl komisijos Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-257) 315_315vietines-reiksmes-...
Genė Gudaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.