Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-05-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pasiūlymų dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-176) 458838374tsp-176patikslin...
Dainius Večerskas

Priimtas
3 Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-182) 374_17nr.01-15-46.pdf
374_17nr.01-15-25-del-tie...
374_tsp_pd_kaina2.xml
Dainius Večerskas

Nepriimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Asociacijos „Martyno žąsys“ socialinio verslo kūrimas“ (Nr. TSP-177) 65_taisytas-evelinos.pdf
65_martyno-zasys-taisyta....
Laima Gardauskienė

Priimtas
5 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. TSP-179) 45883457project-ikim.vasa...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) 353_tsp-nvs-aprasas-21.xm...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) 353_tsp-vaiku-vasaros-sto...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-190) 363_scpakeitimas.xml
Eglė Mazur

Priimtas
9 Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-192) 458758363jaunimo-finansav...
Eglė Mazur

Priimtas
10 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-193) 458755363vasaros-uzimtuma...
Eglė Mazur

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-194) 365_mokyklu-tinklo-pertva...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
12 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-195) forma-klasiu-komplektai-2...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
13 Dėl vandentiekio bokšto Dangutiškės k., Jurbarko r. sav. stogo nuomos (Nr. TSP-184) 168_nuoma-bokstas-003.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei (Nr. TSP-185) 168_sauliu-prasymas.pdf
168_panauda-sauliams.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-186) 168_nekilnojamo-turto-nur...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-187) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-189) 458903168muziejaus-ikaini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise (Nr. TSP-196) 168_nsa-rastas.docx
168_nsa-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl sutikimo nugriauti pastatą Muitinės g. 26, Jurbarko m. (Nr. TSP-197) 45897133muitines-nugriovi...
45897233sklypo-planas-su-...
45897433prasymas-2.pdf
45897533muitines-26-nr.1....
45897633muitines-26-nr.2....
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių nuosavybėn (Nr. TSP-178) 340_silales-sutikimas-202...
340_pagegiu-sutikimas-202...
340_taurages-sutikimas-20...
340_turto-perdavimas-page...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo (Nr. TSP-183) 340_pritarimas-taurage-pl...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-181) 83_2021-04-29etikos-komis...
Rūta Vančienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-180) 395_komisijos-nuostatai-p...
395_komisijos-lyginamasis...
395_t2-219.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-05-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pasiūlymų dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-176) 458838374tsp-176patikslin...
Dainius Večerskas

Priimtas
3 Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-182) 374_17nr.01-15-46.pdf
374_17nr.01-15-25-del-tie...
374_tsp_pd_kaina2.xml
Dainius Večerskas

Nepriimtas
4 Dėl pritarimo projektui „Asociacijos „Martyno žąsys“ socialinio verslo kūrimas“ (Nr. TSP-177) 65_taisytas-evelinos.pdf
65_martyno-zasys-taisyta....
Laima Gardauskienė

Priimtas
5 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. TSP-179) 45883457project-ikim.vasa...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) 353_tsp-nvs-aprasas-21.xm...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-191) 353_tsp-vaiku-vasaros-sto...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-190) 363_scpakeitimas.xml
Eglė Mazur

Priimtas
9 Dėl jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-192) 458758363jaunimo-finansav...
Eglė Mazur

Priimtas
10 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-210 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-193) 458755363vasaros-uzimtuma...
Eglė Mazur

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metais bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-194) 365_mokyklu-tinklo-pertva...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
12 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-195) forma-klasiu-komplektai-2...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
13 Dėl vandentiekio bokšto Dangutiškės k., Jurbarko r. sav. stogo nuomos (Nr. TSP-184) 168_nuoma-bokstas-003.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-ajai rinktinei (Nr. TSP-185) 168_sauliu-prasymas.pdf
168_panauda-sauliams.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
15 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-186) 168_nekilnojamo-turto-nur...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-187) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-189) 458903168muziejaus-ikaini...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise (Nr. TSP-196) 168_nsa-rastas.docx
168_nsa-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl sutikimo nugriauti pastatą Muitinės g. 26, Jurbarko m. (Nr. TSP-197) 45897133muitines-nugriovi...
45897233sklypo-planas-su-...
45897433prasymas-2.pdf
45897533muitines-26-nr.1....
45897633muitines-26-nr.2....
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių nuosavybėn (Nr. TSP-178) 340_silales-sutikimas-202...
340_pagegiu-sutikimas-202...
340_taurages-sutikimas-20...
340_turto-perdavimas-page...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo (Nr. TSP-183) 340_pritarimas-taurage-pl...
Ernestas Sinkus

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-181) 83_2021-04-29etikos-komis...
Rūta Vančienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-180) 395_komisijos-nuostatai-p...
395_komisijos-lyginamasis...
395_t2-219.pdf
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.