Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-11-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-326) 57_azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-327) 57_erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė
BIRUTĖ GENIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-328) 57_girdziai.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-336) 57_jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-329) 57_raudone.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-330) 57_klausuciai.xml
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
8 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-331) 57_nykstukas.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-332) 54_project-3.xml
Genovaitė Pocevičienė
Artūras Matukaitis

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-343) 54_project-7.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-333) 55_viesviles-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
IRENA OIČENKIENĖ

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-337) 298_del-vsi-seredziaus-am...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-338) 298_del-vsi-simkaiciu-amb...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-351) 83_2015-11-26_aministraci...
Vida Rekešienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-352) 27_spr_biudz-tikslinimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-353) 32_r.grybaite-1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-354) 32_k.jasiunas2.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo. (Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. TSP-355) 162_162kc-didziausias-eta...
Goda Vilkelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Seredžiaus filialo perkėlimo (Nr. TSP-334) 162_seredziaus-panauda.xm...
Goda Vilkelienė

Priimtas
20 Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. (Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. TSP-320) 83_2015-09-04_bepilociai-...
Vidmantas Gliosas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams (Nr. TSP-346) 58_sp-ne-jurbarko-gyvento...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko miesto senųjų kapinių naudojimo (Nr. TSP-347) 33_11-26-3.xml
33_1994-m.-potvarkis.pdf
33_kapiniu-sprendiniu-bre...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl atnaujinto Jurbarko rajono šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-358) 33_silumos-ukio-soecialus...
33_silumos-ukio-specialio...
33_sprendiniai.-jurbarko-...
33_sprendiniai.-klausuciu...
33_sprendiniai.-smalinink...
33_sprendiniai.-veliuonos...
33_sprendiniai.-viesviles...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-356) 33_2_-sprendiniai_aiskina...
33_3_sprendiniai_lapai-sp...
33_5_sprendiniai_lapai-sp...
33_smalininku-specialusis...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl Veliuonos miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-359) 33_sprendiniai_veliuona.p...
33_veliuonos-bendrasis-pl...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl Viešvilės miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-357) 33_15019-00-btp-s-ar_2015...
33_viesviles-bendrasis-pl...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-335) 168_erzvilko-biblioteka-p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. TSP-321) 168_panauda-visuomenes-sb...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Valstybinei teismo medicinos tarnybai (Nr. TSP-322) 168_panauda-teismo-med-ta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-348) 168_soc-paslaugos-panauda...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T2-188 ,,Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-342) 168_kc-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl patalpų Tauragės g. 1B, Eržvilko mstl. nuomos (Nr. TSP-339) 168_nuoma-erzvilkas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl leidimo Lietuvos skautijai naudotis mokyklų patalpomis (Nr. TSP-344) 168_skautai-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl sandėlio perdavimo eksploatuoti UAB „Jurbarko komunalininkas“ (Nr. TSP-340) 168_komunalininkas-eksplo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-408 ,,Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-323) 168_raudones-mok.-ikainia...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos sporto salės nuomos kainos nustatymo (Nr. TSP-324) 168_veliuonos-sporto-sale...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-360) 176665252keliu-saraso-tvi...
Rimantas Guntys

Priimtas
38 Dėl Komisijos Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-361) 252_komisijos-nuostatu-tv...
Rimantas Guntys

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-349) 45_tsp-nuotekos-pagal-ind...
Povilas Kazėnas

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Jurbarko rajono nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. TSP-350) 324_naujas-proj-003.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-341) 83_2015-11-26_direktoriau...
83_rastas-2-42.pdf
83_smm-atsakymas.pdf
83_vrm-atsakymas.pdf
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo (Nr. TSP-345) 83_2015-11-26_del-geriamo...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl pritarimo 2015–2017 metų bendradarbiavimo sutarties su Berlyno Lichtenbergo rajono savivaldybe (Vokietijos Federacinė Respublika) projektui (Nr. TSP-325) 83_2015-11-26-b-l-bendrad...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-11-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-326) 57_azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė
Nijolė Giedrutė Blažaitienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-327) 57_erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė
BIRUTĖ GENIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-328) 57_girdziai.xml
Dalia Jaramavičienė
JANĖ POCIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-336) 57_jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-329) 57_raudone.xml
Dalia Jaramavičienė
Vytautas Staponas

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-330) 57_klausuciai.xml
Dalia Jaramavičienė
MICHAILAS ASTAŠENKOVAS

Priimtas
8 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-331) 57_nykstukas.xml
Dalia Jaramavičienė
Irena Bertulienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-332) 54_project-3.xml
Genovaitė Pocevičienė
Artūras Matukaitis

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-343) 54_project-7.xml
Genovaitė Pocevičienė
VILJAMAS BAKŠYS

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2014–2015 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-333) 55_viesviles-2015.xml
Genovaitė Grigucevičienė
IRENA OIČENKIENĖ

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-337) 298_del-vsi-seredziaus-am...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos buveinės pakeitimo ir įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-338) 298_del-vsi-simkaiciu-amb...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-351) 83_2015-11-26_aministraci...
Vida Rekešienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-352) 27_spr_biudz-tikslinimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
16 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-353) 32_r.grybaite-1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
17 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-354) 32_k.jasiunas2.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
18 Dėl kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo. (Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. TSP-355) 162_162kc-didziausias-eta...
Goda Vilkelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Seredžiaus filialo perkėlimo (Nr. TSP-334) 162_seredziaus-panauda.xm...
Goda Vilkelienė

Priimtas
20 Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų nustatymo Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje. (Klausimas išbrauktas iš darbotvarkės) (Nr. TSP-320) 83_2015-09-04_bepilociai-...
Vidmantas Gliosas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo ne Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams (Nr. TSP-346) 58_sp-ne-jurbarko-gyvento...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
22 Dėl Jurbarko miesto senųjų kapinių naudojimo (Nr. TSP-347) 33_11-26-3.xml
33_1994-m.-potvarkis.pdf
33_kapiniu-sprendiniu-bre...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl atnaujinto Jurbarko rajono šilumos ūkio specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-358) 33_silumos-ukio-soecialus...
33_silumos-ukio-specialio...
33_sprendiniai.-jurbarko-...
33_sprendiniai.-klausuciu...
33_sprendiniai.-smalinink...
33_sprendiniai.-veliuonos...
33_sprendiniai.-viesviles...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
24 Dėl Smalininkų miesto istorinės dalies nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-356) 33_2_-sprendiniai_aiskina...
33_3_sprendiniai_lapai-sp...
33_5_sprendiniai_lapai-sp...
33_smalininku-specialusis...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl Veliuonos miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-359) 33_sprendiniai_veliuona.p...
33_veliuonos-bendrasis-pl...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl Viešvilės miestelio teritorijos bendrojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-357) 33_15019-00-btp-s-ar_2015...
33_viesviles-bendrasis-pl...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-335) 168_erzvilko-biblioteka-p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (Nr. TSP-321) 168_panauda-visuomenes-sb...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Valstybinei teismo medicinos tarnybai (Nr. TSP-322) 168_panauda-teismo-med-ta...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Nr. TSP-348) 168_soc-paslaugos-panauda...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T2-188 ,,Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-342) 168_kc-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl patalpų Tauragės g. 1B, Eržvilko mstl. nuomos (Nr. TSP-339) 168_nuoma-erzvilkas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl leidimo Lietuvos skautijai naudotis mokyklų patalpomis (Nr. TSP-344) 168_skautai-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl sandėlio perdavimo eksploatuoti UAB „Jurbarko komunalininkas“ (Nr. TSP-340) 168_komunalininkas-eksplo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-408 ,,Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-323) 168_raudones-mok.-ikainia...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos sporto salės nuomos kainos nustatymo (Nr. TSP-324) 168_veliuonos-sporto-sale...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-360) 176665252keliu-saraso-tvi...
Rimantas Guntys

Priimtas
38 Dėl Komisijos Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių asfaltavimo bei daugiabučių namų kiemuose esančių automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo planui parengti nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-361) 252_komisijos-nuostatu-tv...
Rimantas Guntys

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijų, kuriose nėra centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų, nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-349) 45_tsp-nuotekos-pagal-ind...
Povilas Kazėnas

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Jurbarko rajono nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo (Nr. TSP-350) 324_naujas-proj-003.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-341) 83_2015-11-26_direktoriau...
83_rastas-2-42.pdf
83_smm-atsakymas.pdf
83_vrm-atsakymas.pdf
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo (Nr. TSP-345) 83_2015-11-26_del-geriamo...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl pritarimo 2015–2017 metų bendradarbiavimo sutarties su Berlyno Lichtenbergo rajono savivaldybe (Vokietijos Federacinė Respublika) projektui (Nr. TSP-325) 83_2015-11-26-b-l-bendrad...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.