Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Eržvilko kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-88) 408_tsp-erzvilkas.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-89) 408_tsp-muziejus.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
4 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-90) 408_tsp-mazosios-lietuvos...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
5 Dėl Klausučių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) 408_klausuciu-ataskaita.x...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
6 Dėl Veliuonos kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-92) 526427408patikslintas-vel...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-93) 408_tsp-jurbarkas.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-94) 57_project-naujamiestis-a...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-95) 57_project-simkaiciai-ata...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) 57_project-vd-ataskaita.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022–2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-106) 57_project-modeliai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-102) 27_spr_banko-paskola-04-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-124) 27_jrst-spr_biudz-tikslin...
27_jrst-spr_biudz-tikslin...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini) (Nr. TSP-103) 32_nekilnojamoturtomokest...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2021 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-96) 55_tsp-smalinink.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-97) 55_veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-98) 55_tsp-jgg.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-101) 55_tsp-viesvile.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos dalyvavimo tarptautiniame projekte (Nr. TSP-121) 5277805555tsp-gimnazija.x...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
20 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-104) 340_del-jtvic-2021-ataska...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2022 m. investicijų derinimo (Nr. TSP-99) 415_tsp-kauno-energija-de...
Lina Juškaitienė

Priimtas
22 Dėl UAB "Jurbarko vandenys" 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-100) 415_tsp-jurbarko-vandenys...
Lina Juškaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-108) 528110415patikslintas-tsp...
Lina Juškaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-109) 415_tsp-zeldynu-komisijos...
Lina Juškaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 395_priesgaisrines-tarnyb...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
26 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 298_jurbarko-ligonine-202...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) 298_jurbarko-r.-pspc-2021...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-112) 298_erzvilko-pspc-2021-m....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-113) 298_seredziaus-amb.-2021-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 298_simkaiciu-amb.-2021-m...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) 298_viesviles-amb.-2021-m...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-116) 298_aspi-nornatyvai-2022-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-117) 528323298nkk-sudetis-tsp-...
528324298adocmetadata-202...
528325298pk-rastas.pdf
528326298vaiko-teisiu-aps...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
34 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-118) 52831546sprendimas-nsahib...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
35 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-119) 52831646sprendimas-nsamet...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl 1/2 ūkinio pastato Nemuno g. 70, Smalininkų m., pardavimo (Nr. TSP-120) 46_foto-nemuno-70.pdf
46_isvada-del-turto-verte...
46pardavimas04-1.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
37 Dėl pavadinimo suteikimo Jurbarko miesto skverui, esančiam Jurbarko m. Vilniaus g. 2A (Nr. TSP-126) 188_tsp_02_laisves-skvera...
188_apklausos_rezultatai....
188_priedas_laisves_gynej...
Jurgita Bosikienė

Priimtas
38 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-127) 303_303tsp-jurbarko-plana...
303_uab-tezaurus-audito-a...
303_uab-tezaurus-audito-i...
303_si-jurbarko-plano-202...
303_si-jurbarko-plano-202...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (Nr. TSP-123) 48_48tsp-projektas-2.xml
Rimantas Milius

Priimtas
40 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-128) 48_tsp-jap-veiklos-ataska...
Rimantas Milius

Priimtas
41 Dėl pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su miesto vietos veiklos grupe „Jurbarkas“ (Nr. TSP-122) 83_2022-04-28_pritarimas-...
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl priemokos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui skyrimo (Nr. TSP-125) 83_2022-04-28_priemoka-di...
83_393prasymas-del-priedo...
Rūta Vančienė

Nepriimtas
43 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) 415_tsp-jurbarko-komunali...
Lina Juškaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2022-04-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Eržvilko kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-88) 408_tsp-erzvilkas.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-89) 408_tsp-muziejus.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
4 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-90) 408_tsp-mazosios-lietuvos...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
5 Dėl Klausučių kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-91) 408_klausuciu-ataskaita.x...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
6 Dėl Veliuonos kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-92) 526427408patikslintas-vel...
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-93) 408_tsp-jurbarkas.xml
Akvilė Sadauskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-94) 57_project-naujamiestis-a...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-95) 57_project-simkaiciai-ata...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) 57_project-vd-ataskaita.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2022–2023 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-106) 57_project-modeliai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-102) 27_spr_banko-paskola-04-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T2-25 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-124) 27_jrst-spr_biudz-tikslin...
27_jrst-spr_biudz-tikslin...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini) (Nr. TSP-103) 32_nekilnojamoturtomokest...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2021 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-96) 55_tsp-smalinink.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-97) 55_veliuona.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-98) 55_tsp-jgg.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-101) 55_tsp-viesvile.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos dalyvavimo tarptautiniame projekte (Nr. TSP-121) 5277805555tsp-gimnazija.x...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
20 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-104) 340_del-jtvic-2021-ataska...
Ernestas Sinkus

Priimtas
21 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ 2022 m. investicijų derinimo (Nr. TSP-99) 415_tsp-kauno-energija-de...
Lina Juškaitienė

Priimtas
22 Dėl UAB "Jurbarko vandenys" 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-100) 415_tsp-jurbarko-vandenys...
Lina Juškaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-108) 528110415patikslintas-tsp...
Lina Juškaitienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-109) 415_tsp-zeldynu-komisijos...
Lina Juškaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 395_priesgaisrines-tarnyb...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
26 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 298_jurbarko-ligonine-202...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) 298_jurbarko-r.-pspc-2021...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-112) 298_erzvilko-pspc-2021-m....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-113) 298_seredziaus-amb.-2021-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
30 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 298_simkaiciu-amb.-2021-m...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) 298_viesviles-amb.-2021-m...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2022 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-116) 298_aspi-nornatyvai-2022-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-117) 528323298nkk-sudetis-tsp-...
528324298adocmetadata-202...
528325298pk-rastas.pdf
528326298vaiko-teisiu-aps...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
34 Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-118) 52831546sprendimas-nsahib...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
35 Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. TSP-119) 52831646sprendimas-nsamet...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl 1/2 ūkinio pastato Nemuno g. 70, Smalininkų m., pardavimo (Nr. TSP-120) 46_foto-nemuno-70.pdf
46_isvada-del-turto-verte...
46pardavimas04-1.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
37 Dėl pavadinimo suteikimo Jurbarko miesto skverui, esančiam Jurbarko m. Vilniaus g. 2A (Nr. TSP-126) 188_tsp_02_laisves-skvera...
188_apklausos_rezultatai....
188_priedas_laisves_gynej...
Jurgita Bosikienė

Priimtas
38 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-127) 303_303tsp-jurbarko-plana...
303_uab-tezaurus-audito-a...
303_uab-tezaurus-audito-i...
303_si-jurbarko-plano-202...
303_si-jurbarko-plano-202...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarčiai su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos (Nr. TSP-123) 48_48tsp-projektas-2.xml
Rimantas Milius

Priimtas
40 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-128) 48_tsp-jap-veiklos-ataska...
Rimantas Milius

Priimtas
41 Dėl pritarimo bendradarbiavimo susitarimui su miesto vietos veiklos grupe „Jurbarkas“ (Nr. TSP-122) 83_2022-04-28_pritarimas-...
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl priemokos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriui skyrimo (Nr. TSP-125) 83_2022-04-28_priemoka-di...
83_393prasymas-del-priedo...
Rūta Vančienė

Nepriimtas
43 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ 2021 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) 415_tsp-jurbarko-komunali...
Lina Juškaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.