Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-02-19 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-36) tsp-36.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-34) tsp-34.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų ataskaitai ir 2015 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-37) project1pfas-po-pos..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-23) aasp-ataskaita-rutos-aldo...
Povilas Kazėnas

Priimtas
6 Dėl AB ,,Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-26) pd-prasymas-1-variantas.p...
pd-prasymas-2-variantas.p...
t-spr-pd-bazine-1-2-varia...
t2-245-pd-4-metu-eur.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
7 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-27) t-spr-pirmo-2-variantai-r...
Povilas Kazėnas

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-28) t-spr-1-euras-rutos.xml
t2-149.doc
Povilas Kazėnas

Priimtas
9 Dėl patikslinto AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ 2015 metų investicijų projektų derinimo (Nr. TSP-22) 1511142015-01-30_kauno-en...
2015-02_jurbarko-st.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
10 Dėl Strateginio planavimo Jurbarko rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-38) tarybai_aprasas.xml
tsp-38_priedas_antikorupc...
Edita Burdilauskienė

Priimtas
11 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-33) lesu-metodikos-pakeitimas...
tsp-33_priedas_antikorupc...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos ir socialinės priežiūros vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-30) jsp-vietu-skaicius.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo ir išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-24) kainos-ir-maksimalus-dydz...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-25) jsp-kainos.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos (Nr. TSP-31) visuomenes-sveikatos-steb...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-29) 2015-02-19_pritarimas-ben...
Rūta Vančienė
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Biblioteka – nauja, inovatyvi ir gyva“ (Nr. TSP-35) tsp-35.xml
Nijolė Masiulienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-20) 151625tarybos-ir-mero-ata...
Ričardas Juška

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-21) 15172902-09taryba.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams 2015 metų tvarkaraščio patvirtinimo (Nr. TSP-32) tvarkarastis.xml
Ričardas Juška

Nepriimtas
Papildomi klausimai
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl kredito linijos atidarymo“ papildymo (Nr. TSP-39) sprkredito-linija-papild-...
Audronė Stoškienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-02-19 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (Nr. TSP-36) tsp-36.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo (Nr. TSP-34) tsp-34.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų ataskaitai ir 2015 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-37) project1pfas-po-pos..xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-23) aasp-ataskaita-rutos-aldo...
Povilas Kazėnas

Priimtas
6 Dėl AB ,,Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo (Nr. TSP-26) pd-prasymas-1-variantas.p...
pd-prasymas-2-variantas.p...
t-spr-pd-bazine-1-2-varia...
t2-245-pd-4-metu-eur.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
7 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-27) t-spr-pirmo-2-variantai-r...
Povilas Kazėnas

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-149 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-28) t-spr-1-euras-rutos.xml
t2-149.doc
Povilas Kazėnas

Priimtas
9 Dėl patikslinto AB „Kauno energija“ filialo „Jurbarko šilumos tinklai“ 2015 metų investicijų projektų derinimo (Nr. TSP-22) 1511142015-01-30_kauno-en...
2015-02_jurbarko-st.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
10 Dėl Strateginio planavimo Jurbarko rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-38) tarybai_aprasas.xml
tsp-38_priedas_antikorupc...
Edita Burdilauskienė

Priimtas
11 Dėl Lėšų piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams apskaičiavimo ir nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti, panaudojimo kitai socialinei paramai finansuoti Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-33) lesu-metodikos-pakeitimas...
tsp-33_priedas_antikorupc...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
12 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ socialinės globos ir socialinės priežiūros vietų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-30) jsp-vietu-skaicius.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
13 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo ir išlaidų maksimalių dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-24) kainos-ir-maksimalus-dydz...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
14 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-25) jsp-kainos.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitos (Nr. TSP-31) visuomenes-sveikatos-steb...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai (Nr. TSP-29) 2015-02-19_pritarimas-ben...
Rūta Vančienė
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
17 Dėl pritarimo projektui „Biblioteka – nauja, inovatyvi ir gyva“ (Nr. TSP-35) tsp-35.xml
Nijolė Masiulienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-20) 151625tarybos-ir-mero-ata...
Ričardas Juška

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-21) 15172902-09taryba.xml
Petras Vainauskas

Priimtas
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių atsiskaitymo gyventojams 2015 metų tvarkaraščio patvirtinimo (Nr. TSP-32) tvarkarastis.xml
Ričardas Juška

Nepriimtas
Papildomi klausimai
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T2-155 „Dėl kredito linijos atidarymo“ papildymo (Nr. TSP-39) sprkredito-linija-papild-...
Audronė Stoškienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.