VASARIO 25 D. TARYBOJE BUS SVARSTOMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IR DAR 28 RAJONO BENDRUOMENEI AKTUALŪS SPRENDIMAI
2021-02-18  
 

Vasario 25 d. 13 val. nuotoliniu būdu vyks Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 29 rajono bendruomenei aktualius klausimus, iš kurių svarbiausias – 2021 metų Savivaldybės biudžetas. Taryboje bus svarstomos Savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus, Savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos. Kviečiame stebėti posėdžio tiesioginę transliaciją savivaldybės interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.


Atkreipiame dėmesį į keletą aktualių sprendimų projektų:


 

Sprendimo projektas Nr. TSP-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Tarybos sprendimu bus tvirtinamas Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, kuriame nurodomos pagrindinės savivaldybės veiklos programos, finansavimo poreikis jų įgyvendinimui ir numatomi finansų šaltiniai. Pagal šį strateginį veiklos planą parengtas 2021 m. savivaldybės biudžetas.

 


Sprendimo projektas Nr. TSP-35 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

 

Savivaldybės Tarybai tvirtinti teikiamas subalansuotas 2021 m. savivaldybės biudžeto projektas. Vadovaujantis teisės aktais, savivaldybės biudžetas turi būti patvirtintas per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, t. y. iki kovo 1 d.

 

Iš viso 2021 metų savivaldybės biudžete yra planuojama 31 994,7 tūkst. Eur biudžeto pajamų ir 31 994,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto išlaidų.

 

Kaip ir kasmet, biudžeto išlaidų struktūra lieka panaši, didžiausia išlaidų dalis skiriama švietimui, socialinei paramai ir bendroms valstybės ir savivaldybės paslaugoms vykdyti.

 

2021 metų biudžeto pristatymas:

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas su priedais:

 

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo

 

Siekiant patenkinti pažeidžiamiausių asmenų grupių socialinių paslaugų poreikį, siūloma padidinti maksimalias paslaugų kainas. Paslaugos asmenims su sunkia negalia yra finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

 

Priėmus tarybos sprendimą įsigaliotų šie maksimalių socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių sąrašo pakeitimai (Euras):

 

 

Vaikai, likę be tėvų globos

Suaugę asmenys

Senyvo amžiaus asmenys

 

Suaugę asmenys ir asmenys su negalia

Suaugę asmenys su sunkia negalia

Senyvo amžiaus asmenys

Senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia

 

Nuo 0 iki 3 metų amžiaus

Nuo 3 metų amžiaus

 

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1890

1890

950

920

950

920

 

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1890

1890

950

920

950

920

 

Dienos socialinė globa institucijoje

-

-

780 800

750 780

780 800

750 780

 

Dienos socialinė globa asmens namuose

-

-

-

850 1030

-

850 1030

 

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-49 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“

 

Sprendimo projektu norima pritarti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamam projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“, kuris bus iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis. Bendra teikiamo projekto vertė – 464 873,60 Eur, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 10 proc.) – iki 46 488,00 Eur.

 

Gavus finansavimą numatomi atlikti darbai: bėgimo takų remontas, futbolo aikštelės rekonstrukcija (dirbtinės žolės dangos įrengimas, 1500 kv. m.), tinklinio aikštelės įrengimas, aikštyno aptvėrimas.

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-50 Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“

 

Sprendimo projektu norima pritarti sporto klubo „Pantera“ ir Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ teikiamam projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“, kuris bus iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis. Bendra teikiamo projekto vertė – 91 055,14 Eur, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 10 proc.) – iki 9106,00 Eur.

 

Gavus finansavimą numatoma atlikti sporto klubų patalpų (408,97 kv. m.) remonto darbus adresu Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas: pakeisti langus, durys, sutvarkyti elektros instaliaciją, pakloti naują grindų dangą ir kt. Atnaujintos patalpos būtų pritaikytos senjorams ir neįgaliesiems.

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą, papildant jį punktu dėl galimybės nemokėti atlyginimo už ugdymo sąlygų palaikymą, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.

 

Priėmus sprendimą, tėvams, kurie turi galimybę karantino metu dirbti nuotoliniu būdu ir gali nevesti ikimokyklinio amžiaus vaiko į ugdymo įstaigą, nereikės mokėti  atlyginimo už ugdymo sąlygų palaikymą.

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-53 Dėl 2021 metų paskelbimo 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais

 

Pritarus sprendimo projektui 2021-ieji Jurbarko rajone būtų paskelbti 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais. Šiemet minimos 1831 m. sukilimo 190-osios metinės bei šio sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo 190-ąsias žūties metinės.

 

Jurbarko rajone stovinti Panemunės pilis, kuri dar vadinama ir Gelgaudų pilimi, yra šių įvykių liudininkė. Vilniaus dailės akademijos valdoma Panemunės pilis yra numačiusi liepos mėn. surengti renginį, skirtą paminėti Antano Gelgaudo žūties 190-ąsias metines. Taip pat 2021 m. birželio mėn. duris atvers restauruoti Antano Gelgaudo reprezentaciniai apartamentai, kuriuose išliko nepakitusi paradinių salių struktūra, skirta iškilmingiems priėmimas ir aukščiausio lygio reprezentacijai.   

 

 

 

Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „SAVIVALDYBĖS TARYBA“.

 

Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „TEISINĖ INFORMACIJA“ – „TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI“.

 

 
  Atgal

   EN

 /  DE
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
VASARIO 25 D. TARYBOJE BUS SVARSTOMAS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IR DAR 28 RAJONO BENDRUOMENEI AKTUALŪS SPRENDIMAI
2021-02-18  
 

Vasario 25 d. 13 val. nuotoliniu būdu vyks Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 29 rajono bendruomenei aktualius klausimus, iš kurių svarbiausias – 2021 metų Savivaldybės biudžetas. Taryboje bus svarstomos Savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus, Savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitos. Kviečiame stebėti posėdžio tiesioginę transliaciją savivaldybės interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.


Atkreipiame dėmesį į keletą aktualių sprendimų projektų:


 

Sprendimo projektas Nr. TSP-58 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

Tarybos sprendimu bus tvirtinamas Jurbarko rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, kuriame nurodomos pagrindinės savivaldybės veiklos programos, finansavimo poreikis jų įgyvendinimui ir numatomi finansų šaltiniai. Pagal šį strateginį veiklos planą parengtas 2021 m. savivaldybės biudžetas.

 


Sprendimo projektas Nr. TSP-35 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“

 

Savivaldybės Tarybai tvirtinti teikiamas subalansuotas 2021 m. savivaldybės biudžeto projektas. Vadovaujantis teisės aktais, savivaldybės biudžetas turi būti patvirtintas per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo, t. y. iki kovo 1 d.

 

Iš viso 2021 metų savivaldybės biudžete yra planuojama 31 994,7 tūkst. Eur biudžeto pajamų ir 31 994,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto išlaidų.

 

Kaip ir kasmet, biudžeto išlaidų struktūra lieka panaši, didžiausia išlaidų dalis skiriama švietimui, socialinei paramai ir bendroms valstybės ir savivaldybės paslaugoms vykdyti.

 

2021 metų biudžeto pristatymas:

 

 

Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projektas su priedais:

 

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo“ pakeitimo

 

Siekiant patenkinti pažeidžiamiausių asmenų grupių socialinių paslaugų poreikį, siūloma padidinti maksimalias paslaugų kainas. Paslaugos asmenims su sunkia negalia yra finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

 

Priėmus tarybos sprendimą įsigaliotų šie maksimalių socialinės globos paslaugų Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams finansavimo išlaidų dydžių sąrašo pakeitimai (Euras):

 

 

Vaikai, likę be tėvų globos

Suaugę asmenys

Senyvo amžiaus asmenys

 

Suaugę asmenys ir asmenys su negalia

Suaugę asmenys su sunkia negalia

Senyvo amžiaus asmenys

Senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia

 

Nuo 0 iki 3 metų amžiaus

Nuo 3 metų amžiaus

 

Trumpalaikė socialinė globa institucijoje

1890

1890

950

920

950

920

 

Ilgalaikė socialinė globa institucijoje

1890

1890

950

920

950

920

 

Dienos socialinė globa institucijoje

-

-

780 800

750 780

780 800

750 780

 

Dienos socialinė globa asmens namuose

-

-

-

850 1030

-

850 1030

 

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-49 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“

 

Sprendimo projektu norima pritarti Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos teikiamam projektui „Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos stadiono (sporto aikštyno) modernizavimas“, kuris bus iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis. Bendra teikiamo projekto vertė – 464 873,60 Eur, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 10 proc.) – iki 46 488,00 Eur.

 

Gavus finansavimą numatomi atlikti darbai: bėgimo takų remontas, futbolo aikštelės rekonstrukcija (dirbtinės žolės dangos įrengimas, 1500 kv. m.), tinklinio aikštelės įrengimas, aikštyno aptvėrimas.

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-50 Dėl pritarimo projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“

 

Sprendimo projektu norima pritarti sporto klubo „Pantera“ ir Stalo teniso klubo „Pirmasis setas“ teikiamam projektui „Sporto klubų bazių remontas Jurbarke“, kuris bus iš dalies finansuojamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo lėšomis. Bendra teikiamo projekto vertė – 91 055,14 Eur, iš kurių savivaldybės biudžeto lėšos (ne daugiau kaip 10 proc.) – iki 9106,00 Eur.

 

Gavus finansavimą numatoma atlikti sporto klubų patalpų (408,97 kv. m.) remonto darbus adresu Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas: pakeisti langus, durys, sutvarkyti elektros instaliaciją, pakloti naują grindų dangą ir kt. Atnaujintos patalpos būtų pritaikytos senjorams ir neįgaliesiems.

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-186 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą, papildant jį punktu dėl galimybės nemokėti atlyginimo už ugdymo sąlygų palaikymą, kai švietimo įstaigos ugdymo grupėje (-ėse) ugdymo procesas sustabdomas, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, kai vaikas laikinai nelanko švietimo įstaigos karantino laikotarpiu.

 

Priėmus sprendimą, tėvams, kurie turi galimybę karantino metu dirbti nuotoliniu būdu ir gali nevesti ikimokyklinio amžiaus vaiko į ugdymo įstaigą, nereikės mokėti  atlyginimo už ugdymo sąlygų palaikymą.

 

 

Sprendimo projektas Nr. TSP-53 Dėl 2021 metų paskelbimo 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais

 

Pritarus sprendimo projektui 2021-ieji Jurbarko rajone būtų paskelbti 1830–1831 m. sukilimo vado Antano Gelgaudo metais. Šiemet minimos 1831 m. sukilimo 190-osios metinės bei šio sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo 190-ąsias žūties metinės.

 

Jurbarko rajone stovinti Panemunės pilis, kuri dar vadinama ir Gelgaudų pilimi, yra šių įvykių liudininkė. Vilniaus dailės akademijos valdoma Panemunės pilis yra numačiusi liepos mėn. surengti renginį, skirtą paminėti Antano Gelgaudo žūties 190-ąsias metines. Taip pat 2021 m. birželio mėn. duris atvers restauruoti Antano Gelgaudo reprezentaciniai apartamentai, kuriuose išliko nepakitusi paradinių salių struktūra, skirta iškilmingiems priėmimas ir aukščiausio lygio reprezentacijai.   

 

 

 

Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių darbotvarkės, sprendimų projektai ir kita susijusi informacija skelbiama Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje skiltyje „SAVIVALDYBĖS TARYBA“.

 

Sprendimų projektai taip pat skelbiami skiltyje „TEISINĖ INFORMACIJA“ – „TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI“.

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.