Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-09-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-09-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 67296_Darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-279) Del Reglamento pakeitimo....
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-293) Del viesosios istaigos Ju...
REGINA ANDRIUŠKIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl projekto išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo (Nr. TSP-272) Del dalies specialiosios ...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-273) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2011 m. numatomų gauti viršplaninių pajamų paskirstymo kreditiniam įsiskolinimui dengti bei komunalinėms paslaugoms apmokėti (Nr. TSP-271) Del 2011 m. numatomu gaut...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl sutikimo pakeisti pastato dalies paskirtį (Nr. TSP-282) Del sutikimo pakeisti pas...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-284) Del zemes sklypo itraukim...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-281) Del gatviu pavadinimu sut...
Priedas (gatviu pavadinim...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-283) Del nuolatines statybos k...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje apžiūros, pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-291) Del Jurbarko rajono saviv...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
13 Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo (Nr. TSP-295) Del komisijos laisves kov...
Daura Giedraitienė

Priimtas
14 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-287) Del leidimo skirti papild...
Antanas Gvildys

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I– XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2011–2012 mokslo metais Jurbarko rajono mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-289) Del Jurbarko rajono saviv...
Antanas Gvildys

Priimtas
16 Dėl papildomo kompiuterinio raštingumo mokymo (Nr. TSP-259) Del papildomo kompiuterin...
Zita Tytmonienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2011–2012 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-260) Del savivaldybes Tarybos ...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl užmokesčio už Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių išlaikymą renovacijos metu (Nr. TSP-261) Del uzmokescio uz Jurbark...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl AB „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. TSP-274) Del AB „Pozeminiai darb...
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. TSP-270) Del UAB „jurbarko komun...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo (Nr. TSP-269) Del savivaldybes paramos ...
Povilas Kazėnas

Priimtas
22 Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamos priemonės (Nr. TSP-288) Del klimato kaitos specia...
Povilas Kazėnas

Priimtas
23 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-262) Del patalpu nuomos.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl vandentiekio bokšto stogo nuomos (Nr. TSP-263) Del vandentiekio boksto s...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-264) Del nekilnojamojo turto p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl panaudos sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pratęsimo (Nr. TSP-265) Del panaudos sutarties su...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo naudotis patalpomis (Nr. TSP-285) Del leidimo naudotis pata...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko kredito unija pratęsimo (Nr. TSP-286) Del nuomos sutarties su J...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko gailestingumo labdaros ir paramos fondu pratęsimo (Nr. TSP-266) Del pamaudos sutarties su...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-267) Del sutikimo perimti turt...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-268) Del sutikimo perimti vals...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-277) Del kai kuriu Jurbarko ra...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-278) Del Jurbarko rajono saviv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo (Nr. TSP-294) Del Jurbarko rajono saviv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl atramų pirkimo iš AB LESTO (Nr. TSP-275) Del atramu pirkimo is AB ...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
36 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-276) 39 (TSP-276)-II versija.x...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl socialinio būsto plėtros“ pakeitimo (Nr. TSP-290) Del Jurbarko rajono saviv...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
38 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto metines statistines ataskaitas (VT-02 ir VT-01) 67304_38 Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl hidrotechnikos kompleksų nuomos sutarties pakeitimo (Nr. TSP-292) Del hidrotechnikos komple...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Informacija apie projekto „Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo išplėtimas“ rangos darbų pirkimą 67306_40 Genutė Gudaitienė

Priimtas
41 Dėl Tarybos narių paklausimų Petras Vainauskas

Nagrinėjamas
42 Dėl kllimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamos priemonės (Nr. TSP-296) Del klimato kaitos specia...
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2011-09-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2011-09-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 67296_Darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-279) Del Reglamento pakeitimo....
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2010 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-293) Del viesosios istaigos Ju...
REGINA ANDRIUŠKIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl projekto išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo (Nr. TSP-280) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokinio krepšeliui finansuoti panaudojimo (Nr. TSP-272) Del dalies specialiosios ...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-273) Del Jurbarko rajono saviv...
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2011 m. numatomų gauti viršplaninių pajamų paskirstymo kreditiniam įsiskolinimui dengti bei komunalinėms paslaugoms apmokėti (Nr. TSP-271) Del 2011 m. numatomu gaut...
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl sutikimo pakeisti pastato dalies paskirtį (Nr. TSP-282) Del sutikimo pakeisti pas...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl žemės sklypo įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-284) Del zemes sklypo itraukim...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-281) Del gatviu pavadinimu sut...
Priedas (gatviu pavadinim...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-283) Del nuolatines statybos k...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje apžiūros, pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-291) Del Jurbarko rajono saviv...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
13 Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo (Nr. TSP-295) Del komisijos laisves kov...
Daura Giedraitienė

Priimtas
14 Dėl leidimo skirti papildomas pamokas (Nr. TSP-287) Del leidimo skirti papild...
Antanas Gvildys

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-76 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I– XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2011–2012 mokslo metais Jurbarko rajono mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-289) Del Jurbarko rajono saviv...
Antanas Gvildys

Priimtas
16 Dėl papildomo kompiuterinio raštingumo mokymo (Nr. TSP-259) Del papildomo kompiuterin...
Zita Tytmonienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-132 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2011–2012 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-260) Del savivaldybes Tarybos ...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl užmokesčio už Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ ugdytinių išlaikymą renovacijos metu (Nr. TSP-261) Del uzmokescio uz Jurbark...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl AB „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. TSP-274) Del AB „Pozeminiai darb...
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ tiekiamos šilumos kainos nustatymo (Nr. TSP-270) Del UAB „jurbarko komun...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos patvirtinimo (Nr. TSP-269) Del savivaldybes paramos ...
Povilas Kazėnas

Priimtas
22 Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamos priemonės (Nr. TSP-288) Del klimato kaitos specia...
Povilas Kazėnas

Priimtas
23 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-262) Del patalpu nuomos.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl vandentiekio bokšto stogo nuomos (Nr. TSP-263) Del vandentiekio boksto s...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-264) Del nekilnojamojo turto p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl panaudos sutarties su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pratęsimo (Nr. TSP-265) Del panaudos sutarties su...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl leidimo naudotis patalpomis (Nr. TSP-285) Del leidimo naudotis pata...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl nuomos sutarties su Jurbarko kredito unija pratęsimo (Nr. TSP-286) Del nuomos sutarties su J...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko gailestingumo labdaros ir paramos fondu pratęsimo (Nr. TSP-266) Del pamaudos sutarties su...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti turtą (Nr. TSP-267) Del sutikimo perimti turt...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-268) Del sutikimo perimti vals...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo ir papildymo (Nr. TSP-277) Del kai kuriu Jurbarko ra...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų ir privatizavimo fondo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-278) Del Jurbarko rajono saviv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko ligoninei“ pakeitimo (Nr. TSP-294) Del Jurbarko rajono saviv...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl atramų pirkimo iš AB LESTO (Nr. TSP-275) Del atramu pirkimo is AB ...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
36 Dėl vidutinių kuro kainų patvirtinimo (Nr. TSP-276) 39 (TSP-276)-II versija.x...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl socialinio būsto plėtros“ pakeitimo (Nr. TSP-290) Del Jurbarko rajono saviv...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
38 Informacija apie Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto metines statistines ataskaitas (VT-02 ir VT-01) 67304_38 Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl hidrotechnikos kompleksų nuomos sutarties pakeitimo (Nr. TSP-292) Del hidrotechnikos komple...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Informacija apie projekto „Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo išplėtimas“ rangos darbų pirkimą 67306_40 Genutė Gudaitienė

Priimtas
41 Dėl Tarybos narių paklausimų Petras Vainauskas

Nagrinėjamas
42 Dėl kllimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamos priemonės (Nr. TSP-296) Del klimato kaitos specia...
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.