Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas , dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ar pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Paslaugos aprašymas Fizinis ar juridinis asmuo, norintis vykdyti kasinėjimo ar kitus darbus, susijusius su atitvėrimu, eismo uždarymu ar teritorijos panaudojimu sandėliavimo, krovimo, automobilių statymo ir kt. reikmėms Jurbarko rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, žaliuosiuose plotuose, miško parkuose, paplūdimiuose, upių, ežerų, pakrančių teritorijose), daugiabučių namų kiemuose, turi gauti atitinkamos seniūnijos seniūno leidimą.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – reklama, renginiai, aplinka ir kitos paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Paraiška, kurioje nurodoma: pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė. 2. Leidimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas reikalingas pagal teisės aktus. 3. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo vietos ir suderinti su rangovu normatyviniai darbų vykdymo skaičiavimai. 4. AB „Lesto“ Kauno elektros tinklų filialo Jurbarko elektros tinklų skyriaus, AB ,,Lietuvos dujos“, UAB ,,Jurbarko vandenys“, AB TEO, AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklų suderinimai (jeigu zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio ir nuotėkų, telefono tinklai ir šiluminė trasa). 5. Žemės darbų vykdymo planas – schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko policijos komisariatu, kai darbai vykdomi gatvėse. 6. Sutartis su kelius bei želdinius atstatysiančia įmone, jei šių darbų neatlieka leidimo prašantis asmuo. 7. Sutartis ar suderinimas dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamos žemės išvežimo vietos. 8. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje. 9. Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Jurbarko rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
3. Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Sprendimas „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Bankas AB Luminor
Sąskaitos numeris LT864010044300040068
Paslaugos kaina 1,5 Eur už 1 kv.m ploto, bet ne daugiau kaip 870 Eur. Rinkliava netaikoma: remontuojant gatves ir kelius; likviduojant požeminių komunikacijų avarijas, kai darbų trukmė neviršija 48 val., o gatvės ir šaligatviai (išskyrus dangą) bei žalieji plotai atstatomi per 7 paras po avarijos likvidavimo (ne žiemos laikotarpiu); savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti; gyventojams, vykdantiems prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbus.1,4 Eur už 1 kv.m ploto, bet ne daugiau kaip 868 Eur. Rinkliava netaikoma: remontuojant gatves ir kelius; likviduojant požeminių komunikacijų avarijas, kai darbų trukmė neviršija 48 val., o gatvės ir šaligatviai (išskyrus dangą) bei žalieji plotai atstatomi per 7 paras po avarijos likvidavimo (ne žiemos laikotarpiu). savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti; gyventojams, vykdantiems prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbus.
Atšaukti


Spausdinti1,4 Eur už 1 kv.m ploto, bet ne daugiau kaip 868 Eur. Rinkliava netaikoma: remontuojant gatves ir kelius; likviduojant požeminių komunikacijų avarijas, kai darbų trukmė neviršija 48 val., o gatvės ir šaligatviai (išskyrus dangą) bei žalieji plotai atstatomi per 7 paras po avarijos likvidavimo (ne žiemos laikotarpiu). savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti; gyventojams, vykdantiems prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbus.Informacija Eržvilko seniūnija:
vyriausioji specialistė Andra Simonovienė
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt

Jurbarkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Stasė Dulkienė
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
vyriausioji specialistė Asta Adomaitienė
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt


Juodaičių seniūnija:
seniūnė Alvina Bunikienė
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
vyriausioji specialistė Ligita Simonaitienė,
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT - 74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
vyriausioji specialistė Milda Vaičiuškienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
vyriausioji specialistė Neringa Lendraitienė
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Gražina Butkevičienė
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
vyriausioji specialistė Jolanta Zikienė
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
seniūno pavaduotoja Džilda Šneiderienė
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
vyriausioji specialistė Reda Šašienė
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2020-06-03 10:07:12

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas , dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas ar pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Paslaugos aprašymas Fizinis ar juridinis asmuo, norintis vykdyti kasinėjimo ar kitus darbus, susijusius su atitvėrimu, eismo uždarymu ar teritorijos panaudojimu sandėliavimo, krovimo, automobilių statymo ir kt. reikmėms Jurbarko rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, žaliuosiuose plotuose, miško parkuose, paplūdimiuose, upių, ežerų, pakrančių teritorijose), daugiabučių namų kiemuose, turi gauti atitinkamos seniūnijos seniūno leidimą.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Verslo leidimai ir licencijos – reklama, renginiai, aplinka ir kitos paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys JURBARKO MIESTO SENIŪNIJA
Paslaugos vadovas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Paslaugos vykdytojas Asta Adomaitienė tel. (8 447) 55 700
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Paraiška, kurioje nurodoma: pareiškėjo pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, telefono numeris, tiksli darbų vykdymo vieta, numatomų darbų paskirtis ir pobūdis, pradžia ir pabaiga, atsakingo darbų vykdytojo vardas, pavardė. 2. Leidimo statyti ar rekonstruoti objektą kopija, jei toks leidimas reikalingas pagal teisės aktus. 3. Nustatyta tvarka suderintas ir patvirtintas objekto statybos (remonto, rekonstrukcijos) projektas, darbų organizavimo projektas, dangos perkasimo vietos ir suderinti su rangovu normatyviniai darbų vykdymo skaičiavimai. 4. AB „Lesto“ Kauno elektros tinklų filialo Jurbarko elektros tinklų skyriaus, AB ,,Lietuvos dujos“, UAB ,,Jurbarko vandenys“, AB TEO, AB „Kauno energija“ filialo Jurbarko šilumos tinklų suderinimai (jeigu zonoje yra elektros, dujotiekio, vandentiekio ir nuotėkų, telefono tinklai ir šiluminė trasa). 5. Žemės darbų vykdymo planas – schema arba žemės darbų gatvėse schema, suderinta su Tauragės vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko policijos komisariatu, kai darbai vykdomi gatvėse. 6. Sutartis su kelius bei želdinius atstatysiančia įmone, jei šių darbų neatlieka leidimo prašantis asmuo. 7. Sutartis ar suderinimas dėl medžių, krūmų kirtimo ir iškasamos žemės išvežimo vietos. 8. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimas, jeigu darbai vykdomi jos veiklos zonoje. 9. Perkasamų arba užimamų dangų valdytojų (daugiabučių namų savininkų bendrijų, garažų statybos bendrijų ir kitų) suderinimas vykdyti darbus
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Jurbarko rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
3. Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Sprendimas „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Bankas AB Luminor
Sąskaitos numeris LT864010044300040068
Paslaugos kaina 1,5 Eur už 1 kv.m ploto, bet ne daugiau kaip 870 Eur. Rinkliava netaikoma: remontuojant gatves ir kelius; likviduojant požeminių komunikacijų avarijas, kai darbų trukmė neviršija 48 val., o gatvės ir šaligatviai (išskyrus dangą) bei žalieji plotai atstatomi per 7 paras po avarijos likvidavimo (ne žiemos laikotarpiu); savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti; gyventojams, vykdantiems prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbus.1,4 Eur už 1 kv.m ploto, bet ne daugiau kaip 868 Eur. Rinkliava netaikoma: remontuojant gatves ir kelius; likviduojant požeminių komunikacijų avarijas, kai darbų trukmė neviršija 48 val., o gatvės ir šaligatviai (išskyrus dangą) bei žalieji plotai atstatomi per 7 paras po avarijos likvidavimo (ne žiemos laikotarpiu). savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti; gyventojams, vykdantiems prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbus.
Atšaukti


Spausdinti1,4 Eur už 1 kv.m ploto, bet ne daugiau kaip 868 Eur. Rinkliava netaikoma: remontuojant gatves ir kelius; likviduojant požeminių komunikacijų avarijas, kai darbų trukmė neviršija 48 val., o gatvės ir šaligatviai (išskyrus dangą) bei žalieji plotai atstatomi per 7 paras po avarijos likvidavimo (ne žiemos laikotarpiu). savivaldybės užsakytiems projektams vykdyti; gyventojams, vykdantiems prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos tinklų darbus.Informacija Eržvilko seniūnija:
vyriausioji specialistė Andra Simonovienė
Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT-74285 Jurbarko r.
tel. (8 447) 43 144,
el. p. erzvilkas@jurbarkas.lt

Girdžių seniūnija:
vyriausioji specialistė Romutė Kačiušienė
Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT-74254 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49 923,
el. p. girdziai@jurbarkas.lt

Jurbarkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Stasė Dulkienė
Mokytojų g.2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.
tel. (8 447) 71 362,
el. p. jurbarkai@jurbarkas.lt

Jurbarko miesto seniūnija:
vyriausioji specialistė Asta Adomaitienė
Kauno g.25, LT-74122 Jurbarkas
tel. (8 447) 55 700
el.p.jurbarkas@jurbarkas.lt


Juodaičių seniūnija:
seniūnė Alvina Bunikienė
Liepų g. 1, Juodaičių k., LT-74379 Jurbarko r.
tel. (8 447) 44 142,
el. p. juodaiciai@jurbarkas.lt

Raudonės seniūnija:
vyriausioji specialistė Ligita Simonaitienė,
Kaštonų g. 2, Raudonė, LT - 74454 Jurbarko r.
tel. (8 447) 45323,
el. p. raudone@jurbarkas.lt

Seredžiaus seniūnija:
vyriausioji specialistė Milda Vaičiuškienė
Neringos g. 6, Seredžius, LT-74424 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 339,
el.p. seredzius@jurbarkas.lt

Skirsnemunės seniūnija:
vyriausioji specialistė Neringa Lendraitienė
Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.
tel. (8 447) 47 131,
el. p. skirsnemune@jurbarkas.lt

Smalininkų seniūnija:
vyriausioji specialistė Gražina Butkevičienė
Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.
tel. (8 447) 56 268,
el. p. smalininkai@jurbarkas.lt

Šimkaičių seniūnija:
vyriausioji specialistė Jolanta Zikienė
Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT - 74337 Jurbarko r.
tel. (8 447) 41 317,
el. p. simkaiciai@jurbarkas.lt


Veliuonos seniūnija:
seniūno pavaduotoja Džilda Šneiderienė
A. Juškos g. 1, Veliuona, LT-74442 Jurbarko r.
tel. (8 447) 42 623,
el. p. veliuona@jurbarkas.lt

Viešvilės seniūnija:
vyriausioji specialistė Reda Šašienė
Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.
tel. (8 447) 49328,
el. p. viesvile@jurbarkas.lt


Informacija atnaujinta 2020-06-03 10:07:12

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.