Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės neeilinis tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-09 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-71) 46_parduodamu-saraso-pake...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
3 Dėl nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-69) 65_nvo-konkursas-2020-met...
65_anti-kor..pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
4 Dėl Skalvijos namų 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-77) 265_metine-skalvijos-namu...
265_skalvijos-veiklos-ata...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-92) 265_2020-socialiniu-pasla...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimas“ (Nr. TSP-78) 59_pritarimas-tau-projekt...
Inga Kornikaitė

Priimtas
7 Dėl pritarimo projektui „Neformalaus ugdymo centro plėtra“ (Nr. TSP-82) 59_pritarimas-ct-projektu...
Inga Kornikaitė

Priimtas
8 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Šimkaičių miestelio bendruomenei (Nr. TSP-86) 168_simkaiciu-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-72) 298_vsb-ataskaitos-lydras...
298_vsb-2019-m.-veiklos-a...
vsb-2019-m.-veiklos-atask...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-70) 298_vsb-2020-m.-planas.xm...
298_vsb-veiklos-plano-lyd...
298_vsb-2020-m.-veiklos-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d.sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-88) 298_st-sudetis.xml
298_g.-aznos-prasymas.pdf
298_adocmetadata.pdf
298_a.-gudaicio-prasymas....
298_19gd-295.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-84) tsp-spec-rem.-pr.-2019-m....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-83) 298_visuomenes-sveikatos-...
298_vsb-stebesenos-ataska...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (Nr. TSP-87) 374_1720-216.pdf
374_tspdelabkaunoenergija...
Dainius Večerskas

Priimtas
15 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų (Nr. TSP-89) 374_3.pazymao5e-101202002...
374_2.nutarimaso3e-162202...
374_5.nutarimaso3e-372018...
374_1.teikiamos-tvirtinti...
374_sd-80teikimassavivald...
374_4.perskbazineskainosp...
374_7.informacijasavivald...
374_6.nutarimaso3e-542019...
374_tspdeljvikainiu.xml
Dainius Večerskas

Priimtas
16 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-105) 386118374tsppozdarbaikain...
386119374pozeminiai-darba...
Dainius Večerskas

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-90) 340_del-jtvic-2019-ataska...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-75) 55_klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-74) 55_project-19.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-73) 55_project-20.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-79) 38925855smalininkai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-80) 55_project-22.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-81) 55_project-23.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-93) 3892575555skatinimas-3.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-98) 353_sporto-centro-veiklos...
353_sporto-centro-ataskai...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-97) 353_veiklos-ataskaita-201...
353_veiklos-ataskaita-pat...
353_meno-mokyklos-ataskai...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė - sveika bendruomenė“ (Nr. TSP-101) 353_projekto-kofinansavim...
353_del-projekto-kofinans...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-116 ,,Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-114) 389315365forma-meno-mokes...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-327 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-115) 389314365forma-sporto-mok...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-95) 365_forma-transporto-isla...
365_antikorupcine-del-svi...
Jolita Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-91) 388409363363tspnuostatai....
Eglė Mazur

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-107) 385938363skmbtc3602003160...
385939363tsp-nvo.xml
Eglė Mazur

Priimtas
33 Dėl pritarimo projektui ,,Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ (Nr. TSP-104) 57_project-naujamiestis.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektui ,,Savipagalbos raktas šeimoms, auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“ (Nr. TSP-111) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-113) 389316365forma-atlyginima...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
36 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-96) 32_zemes_lengvata.xml
tsp-96priedasakv.pdf
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB "Aidola" (Nr. TSP-94) 32_mb-aidola.xml
tsp-94priedasakv.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai (Nr. TSP-110) 32_kpataskaita2019.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-109) 32_kaimo_sprendimo_projek...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
40 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-100) 32_verslo_sprendimo_proje...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
41 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivadybei (Nr. TSP-103) 33_20-03-26-003.xml
33_t2-58.pdf
33_t2-194.doc
tsp103-antikorupvinio-ver...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-76) 315_kontroles-komiteto-20...
Genė Gudaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) 395_gaisrines-atsakaita.x...
395_gaisrines-ataskaita20...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
44 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės neeilinis tarybos posėdis
Posėdžio data 2020-04-09 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-154 „Dėl parduodamų Jurbarko rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-71) 46_parduodamu-saraso-pake...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
3 Dėl nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2020 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-69) 65_nvo-konkursas-2020-met...
65_anti-kor..pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
4 Dėl Skalvijos namų 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-77) 265_metine-skalvijos-namu...
265_skalvijos-veiklos-ata...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-92) 265_2020-socialiniu-pasla...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektui „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų užimtumo didinimas“ (Nr. TSP-78) 59_pritarimas-tau-projekt...
Inga Kornikaitė

Priimtas
7 Dėl pritarimo projektui „Neformalaus ugdymo centro plėtra“ (Nr. TSP-82) 59_pritarimas-ct-projektu...
Inga Kornikaitė

Priimtas
8 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Šimkaičių miestelio bendruomenei (Nr. TSP-86) 168_simkaiciu-panauda.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-72) 298_vsb-ataskaitos-lydras...
298_vsb-2019-m.-veiklos-a...
vsb-2019-m.-veiklos-atask...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-70) 298_vsb-2020-m.-planas.xm...
298_vsb-veiklos-plano-lyd...
298_vsb-2020-m.-veiklos-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d.sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-88) 298_st-sudetis.xml
298_g.-aznos-prasymas.pdf
298_adocmetadata.pdf
298_a.-gudaicio-prasymas....
298_19gd-295.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-84) tsp-spec-rem.-pr.-2019-m....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-83) 298_visuomenes-sveikatos-...
298_vsb-stebesenos-ataska...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo (Nr. TSP-87) 374_1720-216.pdf
374_tspdelabkaunoenergija...
Dainius Večerskas

Priimtas
15 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų (Nr. TSP-89) 374_3.pazymao5e-101202002...
374_2.nutarimaso3e-162202...
374_5.nutarimaso3e-372018...
374_1.teikiamos-tvirtinti...
374_sd-80teikimassavivald...
374_4.perskbazineskainosp...
374_7.informacijasavivald...
374_6.nutarimaso3e-542019...
374_tspdeljvikainiu.xml
Dainius Večerskas

Priimtas
16 Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-105) 386118374tsppozdarbaikain...
386119374pozeminiai-darba...
Dainius Večerskas

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-90) 340_del-jtvic-2019-ataska...
Ernestas Sinkus

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-75) 55_klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-74) 55_project-19.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-73) 55_project-20.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-79) 38925855smalininkai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-80) 55_project-22.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-81) 55_project-23.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-93) 3892575555skatinimas-3.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-98) 353_sporto-centro-veiklos...
353_sporto-centro-ataskai...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-97) 353_veiklos-ataskaita-201...
353_veiklos-ataskaita-pat...
353_meno-mokyklos-ataskai...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė - sveika bendruomenė“ (Nr. TSP-101) 353_projekto-kofinansavim...
353_del-projekto-kofinans...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-116 ,,Dėl mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ugdymą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-114) 389315365forma-meno-mokes...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-327 ,,Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-115) 389314365forma-sporto-mok...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-95) 365_forma-transporto-isla...
365_antikorupcine-del-svi...
Jolita Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-91) 388409363363tspnuostatai....
Eglė Mazur

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-107) 385938363skmbtc3602003160...
385939363tsp-nvo.xml
Eglė Mazur

Priimtas
33 Dėl pritarimo projektui ,,Stipri bendruomenė – saugus vaikas“ (Nr. TSP-104) 57_project-naujamiestis.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektui ,,Savipagalbos raktas šeimoms, auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“ (Nr. TSP-111) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-113) 389316365forma-atlyginima...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
36 Dėl 2019 metų žemės mokesčio lengvatos pagal individualų prašymą (Nr. TSP-96) 32_zemes_lengvata.xml
tsp-96priedasakv.pdf
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB "Aidola" (Nr. TSP-94) 32_mb-aidola.xml
tsp-94priedasakv.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
38 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai (Nr. TSP-110) 32_kpataskaita2019.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
39 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-109) 32_kaimo_sprendimo_projek...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
40 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2019 metų ataskaitai ir 2020 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-100) 32_verslo_sprendimo_proje...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
41 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivadybei (Nr. TSP-103) 33_20-03-26-003.xml
33_t2-58.pdf
33_t2-194.doc
tsp103-antikorupvinio-ver...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-76) 315_kontroles-komiteto-20...
Genė Gudaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) 395_gaisrines-atsakaita.x...
395_gaisrines-ataskaita20...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
44 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.