Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-06-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 49__tarybos-posedis-2014-06-26 Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti turtą (Nr. TSP-181) _tsp-jap-del-autobusu.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo (Nr. TSP-182) _spr_mk-tikslinimas-06.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-183) _antikorupcinis-vertinima...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. TSP-184) _2014-2015-programa.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-192) _laidojimo2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-185) _tinkamos-prieziuros-tais...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl Veliuonos miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-193) _veliuonos-sprend.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl Viešvilės miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-194) _viesviles-sprendimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl Kalnėnų gatvės Jurbarko miesto seniūnijoje geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-195) _jurbarko-seniuno-prasyma...
_kalnenu-g..xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Jurbarko rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-187) _projektas_alkoholio_1.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-186) _skmbt_c36014061309210.pd...
_project-9trac-akcijos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai (Nr. TSP-196) _project-10panauda-priesg...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. TSP-191) _kintamojo-dydzio-nustaty...
_r5-10.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės dalyvavimui 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektų konkurse (Nr. TSP-188) _pritarimas-projektui_sve...
_silales-sutikimas.jpg
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) _2014-06-26stebetoju-tary...
Rūta Vančienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 metų II pusmečio darbo plano (Nr. TSP-190) _ii-pusmecio-darbo-planas...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
18 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-197) _project-8autobusas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-06-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės 49__tarybos-posedis-2014-06-26 Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti turtą (Nr. TSP-181) _tsp-jap-del-autobusu.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymo (Nr. TSP-182) _spr_mk-tikslinimas-06.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-183) _antikorupcinis-vertinima...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014-2015 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo (Nr. TSP-184) _2014-2015-programa.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-192) _laidojimo2.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-185) _tinkamos-prieziuros-tais...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl Veliuonos miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-193) _veliuonos-sprend.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
9 Dėl Viešvilės miestelio bendrojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-194) _viesviles-sprendimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
10 Dėl Kalnėnų gatvės Jurbarko miesto seniūnijoje geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-195) _jurbarko-seniuno-prasyma...
_kalnenu-g..xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
11 Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Jurbarko rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-187) _projektas_alkoholio_1.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-186) _skmbt_c36014061309210.pd...
_project-9trac-akcijos.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono priešgaisrinei tarnybai (Nr. TSP-196) _project-10panauda-priesg...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. TSP-191) _kintamojo-dydzio-nustaty...
_r5-10.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės dalyvavimui 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ projektų konkurse (Nr. TSP-188) _pritarimas-projektui_sve...
_silales-sutikimas.jpg
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) _2014-06-26stebetoju-tary...
Rūta Vančienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 metų II pusmečio darbo plano (Nr. TSP-190) _ii-pusmecio-darbo-planas...
Ričardas Juška

Priimtas
Papildomi klausimai
18 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-197) _project-8autobusas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.