Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-10-25
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-10-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 91106_Darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-303) 91050_2 klausimo (TSP-303...
Antanas Gvildys

Priimtas
3 Dėl Vytėnų pagrindinės mokyklos etatų ir pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-312) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-292) Jaunimo reikalu tarybos p...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
5 Dėl gatvių geografinių charakteristikų ir pavadinimų pakeitimio (Nr. TSP-310) Registrų centro raštas....
Gėlių g.pdf
Kriaušių g.pdf
Mituvos g.pdf
Šiauregs g. tęsinys.pdf
Upelio g .pdf
Sodu g.pdf
Gatviu geografines charak...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
6 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-314) Saulėlydžio.pdf
Seniūno prašymas.pdf
saulelydzio.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
7 Dėl leidimo Jurbarko teniso klubui įrengti teniso kortus (Nr. TSP-317) teniso klubo sprendimui.p...
Del teniso kortu (TSP-317...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių (Nr. TSP-304) Verslo liudijim. 2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-293) spr_pajamos ir islaidos-1...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai adminstruoti (Nr. TSP-294) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-300) 91046_spr_MK perskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-295) spr_biudz tikslinimas-10....
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-296) spr_projektu papildymas-1...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-297) spr_krasto muziejus-10.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
15 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAKEITIMO (Nr. TSP-306) TSP-306.xml
Nijolė Masiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS PROGRAMOS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. TSP-307) KPP lesu paskirstymas.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
17 Dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti (Nr. TSP-290) projektas_gyvenamu.xml
D6-12-101.jpg
D6-12-102.jpg
D6-12-103.jpg
donel_45_fasadas.jpg
donel_45_kiemas.jpg
donel_45-fasadas.jpg
Donel_3_bendro_naud.jpg
Donel_3_iš kiemo.jpg
Donel_3_vidus.jpg
Donel_3_vidus_.jpg
Dariaus _90_vidus_.jpg
dariaus_90_fasadas.jpg
dariaus_90_įėjimas.jpg
Dariaus_90_instaliacija.j...
Dariaus_90_vidus.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
18 Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo (Nr. TSP-291) projektas_sanrita_laiko.x...
Vida Vasiliauskaitė

Nepriimtas
19 Dėl mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, tvarkos (Nr. TSP-299) projektas_autoparduotuve....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-301) project1SKODA FABIA.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" salės nuomos įkainių (Nr. TSP-302) project2Nykštuko salės ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl pastato, esančio Dariaus ir Girėno 120A, perdavimo (Nr. TSP-308) 90963_project1Dir G120A p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-305) project1KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-309) Stakiu vandenviete.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko turizmo informacijos centrą (Nr. TSP-298) TIC ir VIC sujungimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
26 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. TSP-313) 91063_project (2).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
27 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. TSP-311) 91135_TSP stadiono 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (Nr. TSP-316) 28 pataisytas.doc
Arūnas Čepulis

Priimtas
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (Nr. TSP-315) TSP Veliuonos projektas3....
Veliuonos prašymas.PDF
Veliuonos susirinkimas.PD...
Arūnas Čepulis

Priimtas
Papildomi klausimai
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. darbo grafiko patvirtinimo (Nr. TSP-318) Darbo grafikas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-10-25
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-10-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 91106_Darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-303) 91050_2 klausimo (TSP-303...
Antanas Gvildys

Priimtas
3 Dėl Vytėnų pagrindinės mokyklos etatų ir pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo (Nr. TSP-312) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-292) Jaunimo reikalu tarybos p...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
5 Dėl gatvių geografinių charakteristikų ir pavadinimų pakeitimio (Nr. TSP-310) Registrų centro raštas....
Gėlių g.pdf
Kriaušių g.pdf
Mituvos g.pdf
Šiauregs g. tęsinys.pdf
Upelio g .pdf
Sodu g.pdf
Gatviu geografines charak...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
6 Dėl gatvės pavadinimo suteikimo (Nr. TSP-314) Saulėlydžio.pdf
Seniūno prašymas.pdf
saulelydzio.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
7 Dėl leidimo Jurbarko teniso klubui įrengti teniso kortus (Nr. TSP-317) teniso klubo sprendimui.p...
Del teniso kortu (TSP-317...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
8 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, dydžių (Nr. TSP-304) Verslo liudijim. 2013.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-293) spr_pajamos ir islaidos-1...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai adminstruoti (Nr. TSP-294) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl dalies specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo (Nr. TSP-300) 91046_spr_MK perskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-295) spr_biudz tikslinimas-10....
Audronė Stoškienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-296) spr_projektu papildymas-1...
Audronė Stoškienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-355 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo" pakeitimo (Nr. TSP-297) spr_krasto muziejus-10.xm...
Audronė Stoškienė

Priimtas
15 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS PAKEITIMO (Nr. TSP-306) TSP-306.xml
Nijolė Masiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS PROGRAMOS PAPILDOMŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO (Nr. TSP-307) KPP lesu paskirstymas.xml
Stanislovas Andriulis

Priimtas
17 Dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis (negalimomis) naudoti (Nr. TSP-290) projektas_gyvenamu.xml
D6-12-101.jpg
D6-12-102.jpg
D6-12-103.jpg
donel_45_fasadas.jpg
donel_45_kiemas.jpg
donel_45-fasadas.jpg
Donel_3_bendro_naud.jpg
Donel_3_iš kiemo.jpg
Donel_3_vidus.jpg
Donel_3_vidus_.jpg
Dariaus _90_vidus_.jpg
dariaus_90_fasadas.jpg
dariaus_90_įėjimas.jpg
Dariaus_90_instaliacija.j...
Dariaus_90_vidus.jpg
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
18 Dėl laiko, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, ribojimo (Nr. TSP-291) projektas_sanrita_laiko.x...
Vida Vasiliauskaitė

Nepriimtas
19 Dėl mažmeninės prekybos automobiliuose-parduotuvėse, aptarnaujančiose kaimo gyventojus, tvarkos (Nr. TSP-299) projektas_autoparduotuve....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
20 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-301) project1SKODA FABIA.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas" salės nuomos įkainių (Nr. TSP-302) project2Nykštuko salės ...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl pastato, esančio Dariaus ir Girėno 120A, perdavimo (Nr. TSP-308) 90963_project1Dir G120A p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-305) project1KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl vandens tiekimo infrastruktūros objektų perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-309) Stakiu vandenviete.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko turizmo informacijos centrą (Nr. TSP-298) TIC ir VIC sujungimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
26 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. TSP-313) 91063_project (2).xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
27 DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (Nr. TSP-311) 91135_TSP stadiono 1.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (Nr. TSP-316) 28 pataisytas.doc
Arūnas Čepulis

Priimtas
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI (Nr. TSP-315) TSP Veliuonos projektas3....
Veliuonos prašymas.PDF
Veliuonos susirinkimas.PD...
Arūnas Čepulis

Priimtas
Papildomi klausimai
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo ir administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio ir gruodžio mėn. darbo grafiko patvirtinimo (Nr. TSP-318) Darbo grafikas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.