Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-07-26
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės Tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-07-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 86266_01darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Informacija apie Jurbarko šilumos ūkio problemas ir perspektyvą 86280_02 86281_02-01priedas 86282_02-02priedas Vykintas Šuksteris

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl investicijų pritraukimo į Jurbarko rajono savivaldybę skatinančių priemonių 2012 – 2020 metų plano patvirtinimo (Nr. TSP-238) Investicijų planas.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
4 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-222) spr_banko paskola-07.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-223) spr_kredito linija papild...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-229) TSP_visuomenei naudinga v...
Inga Kornikaitė

Priimtas
7 Dėl Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu nr. T2-23, pakeitimo (Nr. TSP-230) TSP_pinigines paramos pak...
Inga Kornikaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų taikymo (Nr. TSP-221) project1.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje (Nr. TSP-239) project1.xml
Gimnazijos rastas.PDF
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo bei Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-234) project1.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-231) Specialusis planas.xml
Jurbarko m. lietaus nuote...
Jurbarko m. lietaus nuote...
Jurbarko m. lietaus nuote...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
12 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-232) Detalusis planas_kapiniu....
Kapiniu priedas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-233) Detalusis planas Skirsnem...
Skirsnemunes parko prieda...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-136 "Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui" pakeitimo (Nr. TSP-224) T2-136 pakeitimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
15 Dėl Išorinės politinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-26, pakeitimo (Nr. TSP-225) Isorines politines reklam...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-236) Rinkliavos uz reklama pak...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T2-119 "Dėl skelbimų apie viešuosius pirkimus" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-226) T2-119 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
18 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-235) project1turto nurasymas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-47 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-227) T2-47 pak Rutos TSP.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ (Nr. TSP-237) Bendruomenes pataisytas p...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 DĖL SKIRSNEMUNĖS KAIMO ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO PASLAUGŲ (Nr. TSP-228) Skirsnemune Rutos TSP.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-240) Priesgaisrines tarnybos n...
Stasys Pocius

Priimtas
Papildomi klausimai
23 Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos Jurbarko verslo informacijos centro dalininko teises ir pareigas (Nr. TSP-241) Verslo centro dalininko t...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
24 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių kaime (Nr. TSP-242) Girdziu hidroelektrine.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-07-26
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės Tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-07-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 86266_01darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Informacija apie Jurbarko šilumos ūkio problemas ir perspektyvą 86280_02 86281_02-01priedas 86282_02-02priedas Vykintas Šuksteris

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl investicijų pritraukimo į Jurbarko rajono savivaldybę skatinančių priemonių 2012 – 2020 metų plano patvirtinimo (Nr. TSP-238) Investicijų planas.xml
Arūnas Čepulis

Priimtas
4 Dėl banko paskolos (Nr. TSP-222) spr_banko paskola-07.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kredito linijos“ papildymo (Nr. TSP-223) spr_kredito linija papild...
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-229) TSP_visuomenei naudinga v...
Inga Kornikaitė

Priimtas
7 Dėl Socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu nr. T2-23, pakeitimo (Nr. TSP-230) TSP_pinigines paramos pak...
Inga Kornikaitė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų taikymo (Nr. TSP-221) project1.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl mokytojo padėjėjo pareigybės įsteigimo Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje (Nr. TSP-239) project1.xml
Gimnazijos rastas.PDF
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo bei Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-234) project1.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko miesto lietaus nuotekų tinklų specialiojo plano patvirtinimo (Nr. TSP-231) Specialusis planas.xml
Jurbarko m. lietaus nuote...
Jurbarko m. lietaus nuote...
Jurbarko m. lietaus nuote...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
12 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-232) Detalusis planas_kapiniu....
Kapiniu priedas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl detaliojo plano rengimo (Nr. TSP-233) Detalusis planas Skirsnem...
Skirsnemunes parko prieda...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-136 "Dėl įgaliojimų perdavimo savivaldybės administracijos direktoriui" pakeitimo (Nr. TSP-224) T2-136 pakeitimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
15 Dėl Išorinės politinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-26, pakeitimo (Nr. TSP-225) Isorines politines reklam...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-46, pakeitimo (Nr. TSP-236) Rinkliavos uz reklama pak...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T2-119 "Dėl skelbimų apie viešuosius pirkimus" pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-226) T2-119 panaikinimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
18 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-235) project1turto nurasymas.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-47 ,,DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ“ PAKEITIMO (Nr. TSP-227) T2-47 pak Rutos TSP.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
20 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ (Nr. TSP-237) Bendruomenes pataisytas p...
Povilas Kazėnas

Priimtas
21 DĖL SKIRSNEMUNĖS KAIMO ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMO IR ŠILUMOS TIEKIMO PASLAUGŲ (Nr. TSP-228) Skirsnemune Rutos TSP.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-240) Priesgaisrines tarnybos n...
Stasys Pocius

Priimtas
Papildomi klausimai
23 Dėl sutikimo perimti viešosios įstaigos Jurbarko verslo informacijos centro dalininko teises ir pareigas (Nr. TSP-241) Verslo centro dalininko t...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
24 Dėl planuojamos ūkinės veiklos Girdžių kaime (Nr. TSP-242) Girdziu hidroelektrine.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.