Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-04-26
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-04-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Posėdžio darbotvarkė 80856_Darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-118) spr_biudz AL-04.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-119) spr_biudz tikslinimas-04....
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-120) Gatves sud.xml
Gatviu priedas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
5 Dėl UAB "Jurbarko komunalininkas" 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-133) Komunalininko 2011 metu a...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
6 Dėl UAB "Jurbarko vandenys" 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-134) Jurbarko vandenu ataskait...
Jonas Tamulis

Priimtas
7 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2011 metų ataskaitos (Nr. TSP-130) sprendimas.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) centro ataskaita.xml
Regina Andriuškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-113) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-114) project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
11 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. TSP-115) project3.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. TSP-117) project5.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko „Ažuoliuko“ darželio-mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-116) project4.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-123) mokinio reikmenys.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
15 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-93, pakeitimo (Nr. TSP-125) T2-93 pakeitimas.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
16 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-124) maksimalus dydziai ir kai...
T2-91.doc
Inga Kornikaitė

Priimtas
17 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATOS (Nr. TSP-126) TSP-126.doc
Povilas Kazėnas

Priimtas
18 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ UŽ NENAUDOJAMUS PASTATUS IR PATALPAS TAIKYMO TVARKOS (Nr. TSP-128) 80708_II variantas Sistem...
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko sporto klubu „Kumite“ pratęsimo (Nr. TSP-112) project1Kumite.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-122) project2Erzvilko nuoma.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-121) project1VeliuonosKC2.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-127) project2Naujamiescio mok....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą Algirdo g. 7A, Jurbarko m. (Nr. TSP-132) scan_reklama.xml
reklamos maketas.doc
pastato nuotrauka.doc
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl renginio „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2012“ (Nr. TSP-131) verslo_centro_atl.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime (Nr. TSP-111) LSA suvaziavimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
26 dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-135) suderintas velionos tspta...
Rasa Andriulytė

Priimtas
27 Dėl investicijų pritraukimo priemonių plano Saulius Lapėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL KOMISIJOS LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-136) 80510_Tarybos_sprendimo_T...
Viktoras Klepikovas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-04-26
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-04-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Posėdžio darbotvarkė 80856_Darbotvarke Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto dalies apyvartos lėšų paskirstymo (Nr. TSP-118) spr_biudz AL-04.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-119) spr_biudz tikslinimas-04....
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-120) Gatves sud.xml
Gatviu priedas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
5 Dėl UAB "Jurbarko komunalininkas" 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-133) Komunalininko 2011 metu a...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
6 Dėl UAB "Jurbarko vandenys" 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-134) Jurbarko vandenu ataskait...
Jonas Tamulis

Priimtas
7 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2011 metų ataskaitos (Nr. TSP-130) sprendimas.xml
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) centro ataskaita.xml
Regina Andriuškienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-113) project1.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinės mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-114) project2.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
11 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos struktūros pertvarkos (Nr. TSP-115) project3.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinės mokyklos reorganizavimo (Nr. TSP-117) project5.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
13 Dėl Jurbarko „Ažuoliuko“ darželio-mokyklos struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-116) project4.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
14 Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-123) mokinio reikmenys.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
15 Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-93, pakeitimo (Nr. TSP-125) T2-93 pakeitimas.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
16 Dėl socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų maksimalaus dydžio ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-124) maksimalus dydziai ir kai...
T2-91.doc
Inga Kornikaitė

Priimtas
17 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATOS (Nr. TSP-126) TSP-126.doc
Povilas Kazėnas

Priimtas
18 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ UŽ NENAUDOJAMUS PASTATUS IR PATALPAS TAIKYMO TVARKOS (Nr. TSP-128) 80708_II variantas Sistem...
Povilas Kazėnas

Priimtas
19 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko sporto klubu „Kumite“ pratęsimo (Nr. TSP-112) project1Kumite.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-122) project2Erzvilko nuoma.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl patalpų perdavimo kultūros centrams“ pakeitimo (Nr. TSP-121) project1VeliuonosKC2.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl turto nurašymo (Nr. TSP-127) project2Naujamiescio mok....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl vietinės rinkliavos už išorinės reklamos įrengimą Algirdo g. 7A, Jurbarko m. (Nr. TSP-132) scan_reklama.xml
reklamos maketas.doc
pastato nuotrauka.doc
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl renginio „Jurbarko miesto ir verslo dienos 2012“ (Nr. TSP-131) verslo_centro_atl.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime (Nr. TSP-111) LSA suvaziavimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
26 dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-135) suderintas velionos tspta...
Rasa Andriulytė

Priimtas
27 Dėl investicijų pritraukimo priemonių plano Saulius Lapėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
28 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL KOMISIJOS LAISVĖS KOVOMS ĮAMŽINTI SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-136) 80510_Tarybos_sprendimo_T...
Viktoras Klepikovas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.