Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-10-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės (Nr. V3-42) _tarybos-posedis-2014-10-...
Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos buveinės ir nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-310) _priesgaisrines-nuostatu-...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-311) _jurbarko-planas-_veiklos...
BIRUTĖ MINEIKIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-291) _juodaiciu-2014.xml
Genovaitė Grigucevičienė
NIJOLĖ JOCIUVIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-301) _skirsnemunes-2014-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
DAINORA SAULĖNIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-321) _vadzgirio-2014-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
SIGITAS VAITIEKŪNAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-292) _viesliles-2014-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
IRENA OIČENKIENĖ

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-265 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-293) _atlyginimo-tvarka-uz-iki...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-304) _sprbiudz-tikslinimas-10....
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-319) _verslo_liudijimai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-305) _nvo-taryba-2-koreg..xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Gricių bibliotekos uždarymo (Nr. TSP-313) _griciu-bibliotekos-uzdar...
Nijolė Masiulienė

Priimtas
13 Dėl pavadinimų gatvėms ir akligatviams Girdžių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-308) _gatviu-sprendimai.xml
_p.-juskio-pavidaujo-i-k....
_p.-juskio-aklgtv.-pavida...
_p.-juskio-aklgtv.-pavida...
_saltuonos-g.-pavidaujo-i...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Jurbarko mieste (Nr. TSP-320) _gyventoju-sutikimas.pdf
_kvartalo-detaliojo-istra...
_kvartalo-isakymas.pdf
_paupio-g.-sprendimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl Smalininkų miesto kitos paskirties bendrojo naudojimo teritorijų urbanizuotų viešųjų erdvių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-302) _2013-46-01-mdp-03-02-l0....
_2013-46-02-mdp-03-02-l0....
_2013-46-03-mdp-03-02-l0....
_2013-46-04-mdp-03-02-l0....
_smalininku-aiskinamasis....
_smalininku-koncepcija.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
16 Dėl nekilnojamojo turto Jurbarko mieste nurašymo (Nr. TSP-278) _project-8azuoliuko-nuras...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-289) _project-8klausuciu-kaino...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl patalpų nuomos mokesčio UAB „Nemuno Vaistinė“ sumažinimo (Nr. TSP-290) _nemuno-vaistine-patais.....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-284) _437-prasymas.pdf
_tsp-2-rutos.xml
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams suteiktos kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-294) _kompiuteriu-naudojimo-tv...
Gailina Dumikienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-298) _t2-9-2011-m..doc
_sveikatos-taryba.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-312) _spec-programos-nuostatai...
_t2-81-2005-m..doc
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų, teikimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-309) _del-pripazinimo-netekusi...
_t2-330-2007-m..doc
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos tyliųjų gamtos zonų nustatymo ir triukšmo prevencijos zonų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-322) _t2-67-2013-m..doc
_tyliosios-gamtos-zonos.x...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-323) _t2-44-2008-m..doc
_triuksmo-prevencijos-tai...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
26 dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą jurbarko socialinių paslaugų centrą ir viešąją įstaigą jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrą (Nr. TSP-331) _sprendimas-del-reorganiz...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-330) _administracijos-etatai_....
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-328) _tvic-ikainiai-2.xml
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
29 Dėl Seredžiaus senelių globos namuose teikiamų bazinių ir papildomų socialinių paslaugų bei finansinių normatyvų vienam gyventojui patvirtinimo (Nr. TSP-303) _ssgn-baz-ir-papild-pasl-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
30 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-329) _spc-paslaugu-kainos.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-297) _spr-pakeit.telef-10.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-70 „Dėl įpareigojimo išklausyti bandravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Jurbarko rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-287) _kursu-mokescio-pakeitima...
Zita Tytmonienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-288) _jsc-ikainiai-10-30-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl Lidijos Meškaitytės vardinės premijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-325) _euras-lidija-meskaityte-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-326) _euras-cvirkos-projektas-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klausučių centro teikiamų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-314) _euras-klausuciu-projekta...
Goda Vilkelienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-332 „Dėl Eržvilko kultūros centro teikiamų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-315) _euras-erzvilko-kulturos-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-29 „ Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-327) _euras-kulturines-veiklos...
Goda Vilkelienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-316) _euras-bibliotekos-projek...
Goda Vilkelienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-317) _euras-krasto-muziejaus-p...
Goda Vilkelienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų" pakeitimo (Nr. TSP-318) _euras-jurbarko-kulturos-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-306) _euras-mazoji-lietuva-kc-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-114 "Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-307) _euras-veliuonos-kc-proje...
Goda Vilkelienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-41 ,,Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“pakeitimo (Nr. TSP-281) _project-7misto-mok.-pak....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-368 ,,Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro salės nuomos įkainio“ pakeitimo (Nr. TSP-280) _project-4kkc-keitimas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-27 ,,Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos teikiamų mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-282) _project-8baseino-keit..x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos patalpų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-283) _jurbarko-gimnazija-nuoma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos patalpų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-279) _project-5azuoliuko-keiti...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos stadiono ir sporto inventoriaus nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-296) _project-11vd-ikainiai.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-295) _project-10naikinimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
51 Dėl Viešvilės miestelio daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo (Nr. TSP-286) _tsp-2-rutos-1.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
52 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-285) _tsp-2-rutos-1.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-332 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-299) _t2-332.doc
_tsp-sildymo-sistemos-rut...
Povilas Kazėnas

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą” pakeitimo (Nr. TSP-324) _t2-47.doc
_tratc-prasymas.pdf
_tsp-rutos-redakcija.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti“ pakeitimo (Nr. TSP-300) _t2-58-pakeitimas2014-10....
Gediminas Šaltinis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2014-10-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės (Nr. V3-42) _tarybos-posedis-2014-10-...
Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos buveinės ir nuostatų pakeitimo (Nr. TSP-310) _priesgaisrines-nuostatu-...
STASYS POCIUS

Priimtas
3 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2013 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-311) _jurbarko-planas-_veiklos...
BIRUTĖ MINEIKIENĖ

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-291) _juodaiciu-2014.xml
Genovaitė Grigucevičienė
NIJOLĖ JOCIUVIENĖ

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-301) _skirsnemunes-2014-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
DAINORA SAULĖNIENĖ

Priimtas
6 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-321) _vadzgirio-2014-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
SIGITAS VAITIEKŪNAS

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-292) _viesliles-2014-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė
IRENA OIČENKIENĖ

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-265 ,,Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-293) _atlyginimo-tvarka-uz-iki...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo ir savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymo (Nr. TSP-304) _sprbiudz-tikslinimas-10....
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai (Nr. TSP-319) _verslo_liudijimai.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-305) _nvo-taryba-2-koreg..xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Gricių bibliotekos uždarymo (Nr. TSP-313) _griciu-bibliotekos-uzdar...
Nijolė Masiulienė

Priimtas
13 Dėl pavadinimų gatvėms ir akligatviams Girdžių seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-308) _gatviu-sprendimai.xml
_p.-juskio-pavidaujo-i-k....
_p.-juskio-aklgtv.-pavida...
_p.-juskio-aklgtv.-pavida...
_saltuonos-g.-pavidaujo-i...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Jurbarko mieste (Nr. TSP-320) _gyventoju-sutikimas.pdf
_kvartalo-detaliojo-istra...
_kvartalo-isakymas.pdf
_paupio-g.-sprendimas.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl Smalininkų miesto kitos paskirties bendrojo naudojimo teritorijų urbanizuotų viešųjų erdvių detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo (Nr. TSP-302) _2013-46-01-mdp-03-02-l0....
_2013-46-02-mdp-03-02-l0....
_2013-46-03-mdp-03-02-l0....
_2013-46-04-mdp-03-02-l0....
_smalininku-aiskinamasis....
_smalininku-koncepcija.xm...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
16 Dėl nekilnojamojo turto Jurbarko mieste nurašymo (Nr. TSP-278) _project-8azuoliuko-nuras...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-289) _project-8klausuciu-kaino...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl patalpų nuomos mokesčio UAB „Nemuno Vaistinė“ sumažinimo (Nr. TSP-290) _nemuno-vaistine-patais.....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl neprivalomo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo skaičiuojant šilumos bazines kainas (Nr. TSP-284) _437-prasymas.pdf
_tsp-2-rutos.xml
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariams suteiktos kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-294) _kompiuteriu-naudojimo-tv...
Gailina Dumikienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-298) _t2-9-2011-m..doc
_sveikatos-taryba.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-312) _spec-programos-nuostatai...
_t2-81-2005-m..doc
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšų, teikimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-309) _del-pripazinimo-netekusi...
_t2-330-2007-m..doc
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-67 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos tyliųjų gamtos zonų nustatymo ir triukšmo prevencijos zonų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-322) _t2-67-2013-m..doc
_tyliosios-gamtos-zonos.x...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-44 „Dėl triukšmo prevencijos Jurbarko rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-323) _t2-44-2008-m..doc
_triuksmo-prevencijos-tai...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
26 dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą jurbarko socialinių paslaugų centrą ir viešąją įstaigą jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrą (Nr. TSP-331) _sprendimas-del-reorganiz...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-330) _administracijos-etatai_....
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-328) _tvic-ikainiai-2.xml
Gaiva Mačiulaitienė

Priimtas
29 Dėl Seredžiaus senelių globos namuose teikiamų bazinių ir papildomų socialinių paslaugų bei finansinių normatyvų vienam gyventojui patvirtinimo (Nr. TSP-303) _ssgn-baz-ir-papild-pasl-...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
30 Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų (Nr. TSP-329) _spc-paslaugu-kainos.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-297) _spr-pakeit.telef-10.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-70 „Dėl įpareigojimo išklausyti bandravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams) Jurbarko rajono savivaldybėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-287) _kursu-mokescio-pakeitima...
Zita Tytmonienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų (Nr. TSP-288) _jsc-ikainiai-10-30-r.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-281 „Dėl Lidijos Meškaitytės vardinės premijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-325) _euras-lidija-meskaityte-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-326) _euras-cvirkos-projektas-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klausučių centro teikiamų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-314) _euras-klausuciu-projekta...
Goda Vilkelienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-332 „Dėl Eržvilko kultūros centro teikiamų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-315) _euras-erzvilko-kulturos-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-29 „ Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūrinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-327) _euras-kulturines-veiklos...
Goda Vilkelienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-268 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-316) _euras-bibliotekos-projek...
Goda Vilkelienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl Jurbarko krašto muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-317) _euras-krasto-muziejaus-p...
Goda Vilkelienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų" pakeitimo (Nr. TSP-318) _euras-jurbarko-kulturos-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-306) _euras-mazoji-lietuva-kc-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-114 "Dėl Veliuonos kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų" pakeitimo (Nr. TSP-307) _euras-veliuonos-kc-proje...
Goda Vilkelienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-41 ,,Dėl teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“pakeitimo (Nr. TSP-281) _project-7misto-mok.-pak....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-368 ,,Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro salės nuomos įkainio“ pakeitimo (Nr. TSP-280) _project-4kkc-keitimas.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-27 ,,Dėl Jurbarkų darželio-mokyklos teikiamų mokamų paslaugų įkainių“ pakeitimo (Nr. TSP-282) _project-8baseino-keit..x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos patalpų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-283) _jurbarko-gimnazija-nuoma...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos patalpų nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-279) _project-5azuoliuko-keiti...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
49 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos stadiono ir sporto inventoriaus nuomos įkainių nustatymo (Nr. TSP-296) _project-11vd-ikainiai.xm...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl kai kurių Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (Nr. TSP-295) _project-10naikinimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
51 Dėl Viešvilės miestelio daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo (Nr. TSP-286) _tsp-2-rutos-1.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
52 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-285) _tsp-2-rutos-1.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-332 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-299) _t2-332.doc
_tsp-sildymo-sistemos-rut...
Povilas Kazėnas

Priimtas
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą” pakeitimo (Nr. TSP-324) _t2-47.doc
_tratc-prasymas.pdf
_tsp-rutos-redakcija.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
55 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto programos daugiabučių namų savininkų bendrijoms remti“ pakeitimo (Nr. TSP-300) _t2-58-pakeitimas2014-10....
Gediminas Šaltinis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.