EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ

 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Socialinės paramos teikimas Jurbarko miesto seniūnijoje

 

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Trumpas paslaugos aprašymas

Paslaugos teikėjo  kontaktai

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Kompensacijos šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriamos pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, įvertinus šeimos (vieno gyvenančio asmens) turtą ir pajamas. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi seniūnijai pateikti nustatytos formos prašymą–paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai skirti. Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

Išimtiniais atvejais asmenims, neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, kompensacijos gali būti skiriamos savivaldybės nustatyta tvarka.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt
 

Socialinės pašalpos skyrimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Socialinė pašalpa šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, įvertinus šeimos (vieno gyvenančio asmens) turtą ir pajamas. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi seniūnijai pateikti nustatytos formos prašymą–paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei paramai skirti.

Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą. Išimtiniais atvejais asmenims (šeimoms), neatitinkantiems įstatyme numatytų sąlygų, socialinė pašalpa gali būti skiriama savivaldybės nustatyta tvarka. Susidarius ypatingai sunkiai materialinei padėčiai (dėl ligos, gaisro ir pan.), asmeniui gali būti skiriama vienkartinė pašalpa.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

Išmokos vaikui skyrimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Išmoka vaikui skiriama pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai. Papildomą išmoką vaikui turi teisę gauti bendrai gyvenantys ir (ar) globojantys (rūpinantys) 1 ar 2 vaikus asmenys, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar globojančių asmenų pajamos praėjusiais kalendoriniais metais arba per 12 paskutinių mėnesių (arba per praėjusį 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi laikotarpį) vienam asmeniui neviršijo 2 valstybės remiamų pajamų dydžio. Auginant ir (ar) globojant 3 ir daugiau vaikų papildoma išmoka skiriama iki 18 ir vyresniam vaikui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau negu jam sukaks 21 metai. Auginant neįgalų vaiką jam skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Seniūnijos gyventojai, atitinkantys įstatyme nustatytas sąlygas, turi seniūnijai pateikti nustatytos formos prašymą–paraišką bei kitus dokumentus, reikalingus socialinei išmokai skirti.

Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

Prašymų–paraiškų mokinių nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Socialinė parama mokiniams skiriama pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą bei paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją. Išimtiniais atvejais galima gauti nemokamą maitinimą, kai vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės kaip 1,5 VRP, tačiau neviršija 2 VRP. Nevertinant pajamų nemokamą maitinimą gali gauti pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai. Prašymus galima teikti ir elektroniniu būdu per eSPIS sistemą.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

Kompensacijos už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas skyrimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Kompensacija skiriama seniūnijoje esančio gyvenamojo būsto savininkui ar naudotojui, deklaravusiam gyvenamąją vietą tame būste, jeigu šeimos ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių. Prašymas pateikiamas atvykus į seniūniją.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

ES paramos iš intervencinių maisto atsargų skyrimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Teisę gauti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenis fondo turi asmenys, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Išimtiniais atvejais paramą maisto produktais galima gauti, kai vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra didesnės kaip 1,5 VRP, tačiau neviršija 3 VRP. Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

Prašymų–paraiškų skirti pagalbos į namus paslaugas priėmimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Pagalbos į namus paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas pagalbos į namus paslaugų poreikis. Pagalbos į namus gavėjai – suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys). Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

Prašymų–paraiškų skirti trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas asmeniui priėmimas

Sigita Murauskė

Gitana Jocaitienė

Asta Minelgienė

Kristina Stūronaitė-Penikė

Renata Vasiliauskienė

Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos skiriamos asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas šių paslaugų poreikis. Prašymas–paraiška pateikiama atvykus į seniūniją.

Tel.: (8 447) 55 702,

8 664 37 528, 8 664 37 529.

el. p.:

sigita.murauske@jurbarkas.lt

gitana.jocaitiene@jurbarkas.lt

asta.minelgiene@jurbarkas.lt

kristina.sturonaite-penike@jurbarkas.lt

renata.vasiliauskiene@jurbarkas.lt

 

 


 
 
 
 
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-09 16:54:05

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.