Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-348) 31990427sprbiudz-tikslini...
31990527jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO MIESTO IR RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-326) 33_sp-aiskinamasis-rastas...
33_sp-patvirtinimo-sprend...
33_sp-pagrindinis-breziny...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
4 Dėl Maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-324) 65_globos-kainos-sprendim...
Laima Gardauskienė

Priimtas
5 Dėl socialinės paramos mokiniams Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-336) tsp-336.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektams „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos vaikams ir jų šeimos nariams“ ir „Šeimos gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-353) 65_652019-liuteronu-vdc.x...
Laima Gardauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ bei Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-350) 365_didziausias-leistinas...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-346) tsp-346.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-347) 55_jsc-ikainiai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko "Ąžuoliuko" mokyklos direktorės Nijolės Giedrutės Blažaitienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-352) 178_n.-g.-blazaitienes-at...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus Petro Baršausko atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-351) 178_p.-barsausko-atleidim...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos direktorės Nijolės Jociuvienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-342) 178_n.-jociuvienes-atleid...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-323) 178_dariaus-stazas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) 45_711-pakeitimas-nuo-201...
45_4545tsp-t2-83-pakeitim...
Povilas Kazėnas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-349) 319715252keliu-sarasas.xm...
Rimantas Guntys

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais partijai Tvarka ir teisingumas (Nr. TSP-337) 168_kauno-g.-25-planas.pd...
168_tvarka-ir-teisingumas...
168_tvarka-ir-teisingumas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Darbo partija pratęsimo (Nr. TSP-338) 168_kauno-g.-25-planas.pd...
168_darbo-patija-prasymas...
168_darbo-partija-panaudo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl patalpų Tauragės g. 1B, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-340) 168_erzvilko-seniunijos-r...
168_erzvilko-planas.pdf
168_nuoma-erzvilkas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos universitetu pratęsimo (Nr. TSP-341) 168_universiteto-panaudos...
168_universiteto-prasymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-345) 168_smm-sutikimas.docx
168_vt-nurasymas-3.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl patalpų Ateities g. 15, Girdžių k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-344) 168_pasto-rastas.pdf
168_nuoma-girdziai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos (Nr. TSP-325) tsp-325.xml
320456_T2-326nuasmenintas
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
23 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai (Nr. TSP-335) tsp-335.xml
320457_T2-327NUASMENINTAS
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-333) 46_sarasai12_projektas.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) 46_mokesciu-dydziai12_pro...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas (Nr. TSP-343) 83_2018-12-201_keleiviu-v...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 83_2018-12-20_igaliojimu-...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-331) 254_2018-12reglamento-kei...
Indrė Gavėnė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-327) tsp-327.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
30 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-357 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-329) 315_315-kontroles-komitet...
315_t2-357-1.docx
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-328) 315_315tsp-kontroles-komi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-332) 254_kontroleskomiteto-nuo...
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
33 Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (Nr. TSP-355) 55_project.xml
55_ketinimu-protokolas.do...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-356) 298_ligonine-del-darbo-uz...
298_st-r5-120-2018-12-13....
298_del-du-normatyvo-pake...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl individualaus atstumo, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais S. Daukanto g. 11, Jurbarko m., nustatymo (Nr. TSP-357) 46_alkoholioprekybos_atst...
46_prasymas-ir-sutikimai....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-12-20 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-348) 31990427sprbiudz-tikslini...
31990527jrst-biudzeto-pak...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 DĖL JURBARKO MIESTO IR RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-326) 33_sp-aiskinamasis-rastas...
33_sp-patvirtinimo-sprend...
33_sp-pagrindinis-breziny...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
4 Dėl Maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių sąrašo patvirtinimo ir socialinių paslaugų teikimo kainų nustatymo (Nr. TSP-324) 65_globos-kainos-sprendim...
Laima Gardauskienė

Priimtas
5 Dėl socialinės paramos mokiniams Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-336) tsp-336.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
6 Dėl pritarimo projektams „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos vaikams ir jų šeimos nariams“ ir „Šeimos gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-353) 65_652019-liuteronu-vdc.x...
Laima Gardauskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Jurbarko vaikų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ bei Jurbarko r. Jurbarkų darželyje-mokykloje patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-350) 365_didziausias-leistinas...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko švietimo centro nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-346) tsp-346.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko švietimo centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-347) 55_jsc-ikainiai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko "Ąžuoliuko" mokyklos direktorės Nijolės Giedrutės Blažaitienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-352) 178_n.-g.-blazaitienes-at...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus Petro Baršausko atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-351) 178_p.-barsausko-atleidim...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos direktorės Nijolės Jociuvienės atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-342) 178_n.-jociuvienes-atleid...
Edita Pažereckaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-352 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo" pakeitimo (Nr. TSP-323) 178_dariaus-stazas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.T2-83 ,,Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) 45_711-pakeitimas-nuo-201...
45_4545tsp-t2-83-pakeitim...
Povilas Kazėnas

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-349) 319715252keliu-sarasas.xm...
Rimantas Guntys

Priimtas
16 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais partijai Tvarka ir teisingumas (Nr. TSP-337) 168_kauno-g.-25-planas.pd...
168_tvarka-ir-teisingumas...
168_tvarka-ir-teisingumas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Darbo partija pratęsimo (Nr. TSP-338) 168_kauno-g.-25-planas.pd...
168_darbo-patija-prasymas...
168_darbo-partija-panaudo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl patalpų Tauragės g. 1B, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-340) 168_erzvilko-seniunijos-r...
168_erzvilko-planas.pdf
168_nuoma-erzvilkas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl panaudos sutarties su Klaipėdos universitetu pratęsimo (Nr. TSP-341) 168_universiteto-panaudos...
168_universiteto-prasymas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-345) 168_smm-sutikimas.docx
168_vt-nurasymas-3.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl patalpų Ateities g. 15, Girdžių k., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-344) 168_pasto-rastas.pdf
168_nuoma-girdziai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos (Nr. TSP-325) tsp-325.xml
320456_T2-326nuasmenintas
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
23 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai (Nr. TSP-335) tsp-335.xml
320457_T2-327NUASMENINTAS
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-333) 46_sarasai12_projektas.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-334) 46_mokesciu-dydziai12_pro...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
26 Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas–Jurbarkas (Nr. TSP-343) 83_2018-12-201_keleiviu-v...
Rūta Vančienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-116 „Dėl įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 83_2018-12-20_igaliojimu-...
Rūta Vančienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-331) 254_2018-12reglamento-kei...
Indrė Gavėnė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 metų pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-327) tsp-327.xml
Genė Gudaitienė

Priimtas
30 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-357 „DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-329) 315_315-kontroles-komitet...
315_t2-357-1.docx
Genė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-328) 315_315tsp-kontroles-komi...
Genė Gudaitienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-332) 254_kontroleskomiteto-nuo...
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
33 Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ (Nr. TSP-355) 55_project.xml
55_ketinimu-protokolas.do...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2018 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-356) 298_ligonine-del-darbo-uz...
298_st-r5-120-2018-12-13....
298_del-du-normatyvo-pake...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
35 Dėl individualaus atstumo, kuriuo draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais S. Daukanto g. 11, Jurbarko m., nustatymo (Nr. TSP-357) 46_alkoholioprekybos_atst...
46_prasymas-ir-sutikimai....
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
36 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.