Statotės namą

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Paslaugos aprašymas Prašymai, patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą administracijos direktoriui pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją arba atsiuntus paštu. Bendruosius ir specialiuosius planus tvirtina savivaldybės taryba, detaliuosius planus – savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu. Parengti dokumentai įteikiama asmeniui atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo dokumento suderinimas
Teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo inicijavimas ir organizavimas
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Paulius Pocevičius tel. (8 447) 70 175
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildytas laisvos formos prašymas kartu su projekto aiškinamuoju raštu ir spalvotu pagrindiniu brėžiniu;
2. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su teigiama patikrinimo išvada;
3. Detaliojo plano bylos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija - 1 egz.;
4. Skaitmeninė laikmena su įrašytais šiais duomenimis:
Detaliojo plano brėžiniai:
1. Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema.
2. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).
Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:
1. Koordinuotas rastrinis ( jpg formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) teritorijų planavimo dokumento brėžinys, skenuotas su patikros žyma;
2. Aiškinamasis raštas (doc, docx ar pdf formatu)

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo pateikia registravimui patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, kuris patikrinamas per 3 darbo dienas. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus, priimamas sprendimas įregistruoti registro objektą. Tuomet per 6 darbo dienas įregistruojamas registro objektas. Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo raštu informuojamas duomenų teikėjas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
4. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai
Paslaugos kaina Paslauga nemokama
Informacija Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyr. architektė Gražina Gadliauskienė
tel. (8 447) 70 174,
el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistas Paulius Pocevičius
tel. (8 447) 70175, el. p. paulius.pocevicius@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-10-21 10:35:23

   EN  ⁄ 

DE      PL 
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄

Statotės namą

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Paslaugos aprašymas Prašymai, patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą administracijos direktoriui pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją arba atsiuntus paštu. Bendruosius ir specialiuosius planus tvirtina savivaldybės taryba, detaliuosius planus – savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu. Parengti dokumentai įteikiama asmeniui atvykus į instituciją arba išsiunčiama paštu.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo dokumento suderinimas
Teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo inicijavimas ir organizavimas
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. 8 698 18619
Paslaugos vykdytojas Paulius Pocevičius tel. (8 447) 70 175
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildytas laisvos formos prašymas kartu su projekto aiškinamuoju raštu ir spalvotu pagrindiniu brėžiniu;
2. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas su teigiama patikrinimo išvada;
3. Detaliojo plano bylos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija - 1 egz.;
4. Skaitmeninė laikmena su įrašytais šiais duomenimis:
Detaliojo plano brėžiniai:
1. Pagrindinis brėžinys (vektoriniu GIS - dwg formatu) pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją LKS94 sistema.
2. Atskiroje byloje įrašyta sklypo galiojimo riba (archyvuota ZIP archyve SHP byla).
Elektroniniu parašu pasirašyti ir vienoje elektroninio dokumento pakuotėje ADOC formatu patalpinti:
1. Koordinuotas rastrinis ( jpg formatu) (LKS94 koordinačių sistemoje orientuotas) teritorijų planavimo dokumento brėžinys, skenuotas su patikros žyma;
2. Aiškinamasis raštas (doc, docx ar pdf formatu)

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo pateikia registravimui patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą, kuris patikrinamas per 3 darbo dienas. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka reikalavimus, priimamas sprendimas įregistruoti registro objektą. Tuomet per 6 darbo dienas įregistruojamas registro objektas. Priešingu atveju sustabdoma registravimo procedūra ir per 5 darbo dienas po patvirtinimo raštu informuojamas duomenų teikėjas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas
4. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai
Paslaugos kaina Paslauga nemokama
Informacija Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyr. architektė Gražina Gadliauskienė
tel. (8 447) 70 174,
el. p. grazina.gadliauskiene@jurbarkas.lt
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistas Paulius Pocevičius
tel. (8 447) 70175, el. p. paulius.pocevicius@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-10-21 10:35:23

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.