Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-03-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-61) 59_sprendimo-projektas-de...
59_antikor-prie-kom-nuost...
Inga Kornikaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-80) 59_sprendimo-projektas-de...
59_akv-pag-pin-tv-apr-pak...
Inga Kornikaitė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-81) 59_sprendimo-projektas-de...
59_akv-bud-gl-tv-apr-pak....
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2021 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-75) 65_nvo-konkursas-2021-met...
65_ant.-nvo.pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-98) 447292265patikslintas-pas...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo (Nr. TSP-93) 340_pritarimas-taurage-pl...
Ernestas Sinkus

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais (Nr. TSP-120) 252_tsp-del-kppp-lesu-pas...
antikorupcinio-vertinimo-...
Rimantas Guntys

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-119) 303_3032021-03-15-tsp-del...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-62) 44704855project.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-63) 44709855project-3.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-64) tsp-64.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-65) 55_project-5.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-66) 55_project-9.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) 55_project-6.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-68) 44705455project-1.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-71) 44709255project-2.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-69) 57_nyksukas-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-70) 57_project-jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-72) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-73) 57_project-naujamiestis.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
22 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-74) 57_project-pu-modeliai.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-83) 57_project-simkaiciai-1.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-101) 57_project-erzvilkas-.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-107) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-121) 365_erzvilko-gimnazijos-n...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-122) 365_forma-skirsnemunes-nu...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-76) 298_spec.-rem.-pr.-ataska...
298_bst-r5-30-2021-02-17....
298_priedas-prie-bst-r5-3...
298_vsi-jurbarko-rajono-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-77) 298_visuomenes-sveikatos-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-78) 298_vsb-2021-m.-planas-ts...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-84) 298_vsb-2020-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-343 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-79) 10_t2-343sueigos-nuostata...
10_tsp-79sen.-sueiga.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-85) 10_t2-1842019.pdf
10_tsp-85.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektuiI „Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“ (Nr. TSP-94) 353_14-pantera-kofinansav...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ (Nr. TSP-95) 353_22-kumite-kofinansavi...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui „Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui” (Nr. TSP-96) 353_15-savivaldybe-fondui...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
37 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas” (Nr. TSP-97) 353_24-savivaldybe-fondui...
353_24-priedas_ipartnerio...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) 353_21-sporto-centro-atas...
21-sc-ataskaita-20.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-118) 168_aprasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-86) 168_samarieciams-panauda-...
168_girdziu-samarieciai.p...
168_girdziu-planas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-87) 168_simkaiciu-prasymas.xm...
168_simkaiciu-planas.pdf
168_simkaiciu-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai (Nr. TSP-105) 168_stadionas-patikejimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl turto Kaštonų g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav. pirkimo Raudonės seniūnijos reikmėms (Nr. TSP-106) 447183168pasto-pirkimas-p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-92) 46_mokesciu_pakeitimas_pr...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2025 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-88) 44705832jurbarkokorupcijo...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
46 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-89) 32_verslofondoataskaita20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
47 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-90) 32_kaimofondoataskaita202...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
48 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB "Aidola" (Nr. TSP-91) 32_aidola.xml
32_aidolaprasymas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
49 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB "Korkas" (Nr. TSP-102) 32_korkas.xml
32_korkasprasymas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
50 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini) (Nr. TSP-103) 32_r.m.nuasmeninta.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
51 Dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini) (Nr. TSP-104) 32_a.s.nuasmeninta.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
52 Dėl žemės sklypų, esančių Pasakos Sodo 1-oji g. 3 ir 5, Jurbarko mieste, Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo (Nr. TSP-108) 33_sprendini_-br__inys.pd...
33_sprendinys.pdf
33_ai_kinamasis-ra_tas-pr...
tsp-108.docx
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
53 Dėl žemės sklypo, esančio Milkūniškės k., Raudonės sen., Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo (Nr. TSP-109) 33_sprendinys.pdf
33_aiskinamasis-rastas.pd...
tsp-109.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
54 Dėl žemės sklypų, esančių Naudvario vs., Smalininkų sen., Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdų papildymo (Nr. TSP-110) tsp-110-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
55 Dėl žemės sklypo, esančio Sodų g. 8, Klausučių k., Serdžiaus sen., Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdo pakeitimo (Nr. TSP-111) 33_17pasirasytas-prasymas...
33_17sklypo-planas-sodu-g...
33_03-04-1-a.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
56 Dėl žemės sklypo, esančio Mantvilių II k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-112) tsp-112.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
57 Dėl žemės sklypo, esančio Rotulių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-113) tsp-113-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
58 Dėl žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 79A, Jurbarko mieste., Jurbarko r. sav., naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-114) 33_zemes-sklypo-planas-d....
tsp-114.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
59 Dėl žemės sklypo, esančio Dainių g. 25, Jurbarko mieste, Jurbarko r. sav., naudojimo būdo pakeitimo (Nr. TSP-115) 33_zemes-sklypo-planas.pd...
tsp-115.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
60 Dėl žemės sklypo padalinimo Naujininkėlių k. 3, Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., ir vieno iš jų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-116) 33_20pasiulymu-schema-1.p...
33_20zemes-sklypo-planas-...
tsp-116.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
61 Dėl žemės sklypo padalinimo Skirsnemunės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., ir vieno iš jų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-117) 33_sklypo-formavimo-schem...
33_zemes-valdos-planas.pd...
tsp-117.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
62 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-100) 395_del-dalyvavimo-komite...
395_395komitetu-keitimas....
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
63 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-82) 395_kontroles-komitetas-a...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-03-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-61) 59_sprendimo-projektas-de...
59_antikor-prie-kom-nuost...
Inga Kornikaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-80) 59_sprendimo-projektas-de...
59_akv-pag-pin-tv-apr-pak...
Inga Kornikaitė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl budinčio globotojo vykdomos veiklos organizavimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-81) 59_sprendimo-projektas-de...
59_akv-bud-gl-tv-apr-pak....
Inga Kornikaitė

Priimtas
5 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2021 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-75) 65_nvo-konkursas-2021-met...
65_ant.-nvo.pdf
Laima Gardauskienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-98) 447292265patikslintas-pas...
Giedrė Lukošienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo (Nr. TSP-93) 340_pritarimas-taurage-pl...
Ernestas Sinkus

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Jurbarko rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais (Nr. TSP-120) 252_tsp-del-kppp-lesu-pas...
antikorupcinio-vertinimo-...
Rimantas Guntys

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-119) 303_3032021-03-15-tsp-del...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-62) 44704855project.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-63) 44709855project-3.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-64) tsp-64.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-65) 55_project-5.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko švietimo centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-66) 55_project-9.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-67) 55_project-6.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-68) 44705455project-1.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-71) 44709255project-2.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-69) 57_nyksukas-ataskaita.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-70) 57_project-jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-72) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-73) 57_project-naujamiestis.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
22 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo (Nr. TSP-74) 57_project-pu-modeliai.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-83) 57_project-simkaiciai-1.x...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-101) 57_project-erzvilkas-.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
25 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2021–2022 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-107) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Jurbarko r. Eržvilko gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-121) 365_erzvilko-gimnazijos-n...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-122) 365_forma-skirsnemunes-nu...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
28 Dėl visuomenės sveikatos rėmimo 2020 metų specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2021 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-76) 298_spec.-rem.-pr.-ataska...
298_bst-r5-30-2021-02-17....
298_priedas-prie-bst-r5-3...
298_vsi-jurbarko-rajono-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-77) 298_visuomenes-sveikatos-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2021 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-78) 298_vsb-2021-m.-planas-ts...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-84) 298_vsb-2020-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-343 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-79) 10_t2-343sueigos-nuostata...
10_tsp-79sen.-sueiga.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-85) 10_t2-1842019.pdf
10_tsp-85.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
34 Dėl pritarimo projektuiI „Fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klube „Pantera“ (Nr. TSP-94) 353_14-pantera-kofinansav...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
35 Dėl pritarimo projektui „Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ (Nr. TSP-95) 353_22-kumite-kofinansavi...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
36 Dėl pritarimo projektui „Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių Jurbarko rajone, pritaikymas vietos bendruomenei fizinio aktyvumo didinimui” (Nr. TSP-96) 353_15-savivaldybe-fondui...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
37 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko miesto sporto komplekso atnaujinimas” (Nr. TSP-97) 353_24-savivaldybe-fondui...
353_24-priedas_ipartnerio...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) 353_21-sporto-centro-atas...
21-sc-ataskaita-20.pdf
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-118) 168_aprasas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijai (Nr. TSP-86) 168_samarieciams-panauda-...
168_girdziu-samarieciai.p...
168_girdziu-planas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav. nuomos (Nr. TSP-87) 168_simkaiciu-prasymas.xm...
168_simkaiciu-planas.pdf
168_simkaiciu-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai (Nr. TSP-105) 168_stadionas-patikejimas...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl turto Kaštonų g. 2, Raudonės mstl., Jurbarko r. sav. pirkimo Raudonės seniūnijos reikmėms (Nr. TSP-106) 447183168pasto-pirkimas-p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-68 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-92) 46_mokesciu_pakeitimas_pr...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021-2025 metų korupcijos prevencijos programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo (Nr. TSP-88) 44705832jurbarkokorupcijo...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
46 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-89) 32_verslofondoataskaita20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
47 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2020 metų ataskaitai ir 2021 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-90) 32_kaimofondoataskaita202...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
48 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos MB "Aidola" (Nr. TSP-91) 32_aidola.xml
32_aidolaprasymas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
49 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos UAB "Korkas" (Nr. TSP-102) 32_korkas.xml
32_korkasprasymas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
50 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini) (Nr. TSP-103) 32_r.m.nuasmeninta.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
51 Dėl nekilnojamo turto mokesčio lengvatos (duomenys neskelbtini) (Nr. TSP-104) 32_a.s.nuasmeninta.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
52 Dėl žemės sklypų, esančių Pasakos Sodo 1-oji g. 3 ir 5, Jurbarko mieste, Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo (Nr. TSP-108) 33_sprendini_-br__inys.pd...
33_sprendinys.pdf
33_ai_kinamasis-ra_tas-pr...
tsp-108.docx
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
53 Dėl žemės sklypo, esančio Milkūniškės k., Raudonės sen., Jurbarko r. sav., paskirties ir naudojimo būdo keitimo (Nr. TSP-109) 33_sprendinys.pdf
33_aiskinamasis-rastas.pd...
tsp-109.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
54 Dėl žemės sklypų, esančių Naudvario vs., Smalininkų sen., Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdų papildymo (Nr. TSP-110) tsp-110-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
55 Dėl žemės sklypo, esančio Sodų g. 8, Klausučių k., Serdžiaus sen., Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdo pakeitimo (Nr. TSP-111) 33_17pasirasytas-prasymas...
33_17sklypo-planas-sodu-g...
33_03-04-1-a.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
56 Dėl žemės sklypo, esančio Mantvilių II k., Jurbarkų seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-112) tsp-112.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
57 Dėl žemės sklypo, esančio Rotulių k., Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-113) tsp-113-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
58 Dėl žemės sklypo, esančio Dariaus ir Girėno g. 79A, Jurbarko mieste., Jurbarko r. sav., naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-114) 33_zemes-sklypo-planas-d....
tsp-114.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
59 Dėl žemės sklypo, esančio Dainių g. 25, Jurbarko mieste, Jurbarko r. sav., naudojimo būdo pakeitimo (Nr. TSP-115) 33_zemes-sklypo-planas.pd...
tsp-115.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
60 Dėl žemės sklypo padalinimo Naujininkėlių k. 3, Jurbarkų sen., Jurbarko r. sav., ir vieno iš jų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-116) 33_20pasiulymu-schema-1.p...
33_20zemes-sklypo-planas-...
tsp-116.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
61 Dėl žemės sklypo padalinimo Skirsnemunės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav., ir vieno iš jų paskirties keitimo ir naudojimo būdo nustatymo (Nr. TSP-117) 33_sklypo-formavimo-schem...
33_zemes-valdos-planas.pd...
tsp-117.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
62 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-26 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-100) 395_del-dalyvavimo-komite...
395_395komitetu-keitimas....
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
63 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-82) 395_kontroles-komitetas-a...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.