SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO
2022-08-04


 SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO
 

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės, Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k., statybos projektas

 

Numatyta kitos paskirties statinių vėjo elektrinių nauja statyba Jurbarko seniūnijoje. Statybos rūšis: nauja statyba; Statinio būsima kategorija: Ypatingas statinys; Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys; Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai; Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: vėjo elektrinės: Vėjo elektrinių skaičius 1vnt.; Vėjo elektrinės konstrukcijų aukštis su sparnuote 122m Elektrinės galia ribojama iki 400 kW VE1 (x6108030, y425956)
 

[Raktažodžiai] elektrinės suminė galia sieks 400 kW pagal gautą Leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą 2022-01-21 Nr. L-5306.

Registro Nr.: 44/2403832 Žemės sklypo adresas: Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k. Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5321-9557 Žemės sklypo kadastro numeris: 9460/0005:354 Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai Žemės sklypų plotas: 0.2000 ha;

Statytojo teisė įgyvendinama nuosavybės pagrindu.
 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius įgaliotas asmuo Paulius Žymančius el. p. info@etprojektai.eu, tel.8 603 50352.
 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Statytojas yra FIZINIS ASMUO, įgaliotas atstovas UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius Projekto vadovas Paulius Žymančius el. p. info@etprojektai.eu, tel.8 603 50352.
 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Jurbarko rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.jurbarkas.lt ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50352, iki 2022-08-19 (darbo dienomis 9 iki 16 val.) 2 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
 

Atskiru raštu iki 2022-08-19 elektroninio pašto adresu info@etprojektai.eu Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Data ir laikas 2022-08-22 15.30. Seniūnijos patalpose Jurbarko rajono sav., Jurbarkų sen., Jurbarkų k., Mokytojų g.3 . Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681 . Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:
 

https://us02web.zoom.us/j/5519203877 
 

Prisijungus „chat“ laukelyje prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pastą kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso/(vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.
 
 
 Projektiniai pasiūlymai
 
 
 Vaizdinė informacija

 

 

 


 
 
 
 
 

Siųsti draugui
Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO
2022-08-04


 SKELBIMAS DĖL KITOS PASKIRTIES STATINIO, VĖJO ELEKTRINĖS, PROJEKTAVIMO VIEŠINIMO
 

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės, Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k., statybos projektas

 

Numatyta kitos paskirties statinių vėjo elektrinių nauja statyba Jurbarko seniūnijoje. Statybos rūšis: nauja statyba; Statinio būsima kategorija: Ypatingas statinys; Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį: inžinerinis statinys; Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį: kiti inžineriniai statiniai; Kito statinio pogrupis pagal paskirtį: vėjo elektrinės: Vėjo elektrinių skaičius 1vnt.; Vėjo elektrinės konstrukcijų aukštis su sparnuote 122m Elektrinės galia ribojama iki 400 kW VE1 (x6108030, y425956)
 

[Raktažodžiai] elektrinės suminė galia sieks 400 kW pagal gautą Leidimas plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą 2022-01-21 Nr. L-5306.

Registro Nr.: 44/2403832 Žemės sklypo adresas: Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Antkalniškių k. Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5321-9557 Žemės sklypo kadastro numeris: 9460/0005:354 Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai Žemės sklypų plotas: 0.2000 ha;

Statytojo teisė įgyvendinama nuosavybės pagrindu.
 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius įgaliotas asmuo Paulius Žymančius el. p. info@etprojektai.eu, tel.8 603 50352.
 

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Statytojas yra FIZINIS ASMUO, įgaliotas atstovas UAB „Elektros tinklų projektai“ į/k 305172989, Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius Projekto vadovas Paulius Žymančius el. p. info@etprojektai.eu, tel.8 603 50352.
 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: Jurbarko rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.jurbarkas.lt ir Kaunas, Europos pr. 118, tel. 8 603 50352, iki 2022-08-19 (darbo dienomis 9 iki 16 val.) 2 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
 

Atskiru raštu iki 2022-08-19 elektroninio pašto adresu info@etprojektai.eu Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Data ir laikas 2022-08-22 15.30. Seniūnijos patalpose Jurbarko rajono sav., Jurbarkų sen., Jurbarkų k., Mokytojų g.3 . Taip pat su galimybe prisijungti nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 681 . Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuoroda:
 

https://us02web.zoom.us/j/5519203877 
 

Prisijungus „chat“ laukelyje prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Seniūnijoje fiziškai dalyvaujantys dalyviai turi turėti (galiojantį galimybių pastą kai to reikalauja teisės aktai), asmenines apsaugos priemonės, pagal tą dieną galiojančius teisės aktus. Taip pat laikytis susirinkimo organizatoriaus nurodymų, dalyvių saugumui užtikrinti.

Susirinkime pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso/(vaizdo neprivalomas) įrašas. O nuotoliniu būdu vaizdo ir garso.
 
 
 Projektiniai pasiūlymai
 
 
 Vaizdinė informacija

 

 

 


 
 
 
 
 

Siųsti draugui
Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.