Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-04-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-112) erzvilko-veiklos-ataskait...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-113) 157519erzvilko-pspc-veikl...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 157510pspc-veiklos-ataska...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-111) pspc-du-ir-medikamentai.p...
pspc-du-ir-medikamentai.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 157518veliuonos-pspc-veik...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-115) veliuonos-du-ir-medikamen...
veliuonos-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-116) 157512seredziaus-amb.-vei...
157513seredziaus-paaiskin...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-117) seredziaus-du-ir-medikame...
seredziaus-du-ir-medikame...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-118) 157514simkaiciu-amb.-veik...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-119) simkaiciai-du-ir-medikame...
simkaiciu-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 157515viesviles-amb.-veik...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-121) viesviles-du-ir-medikamen...
viesviles-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-122) 157516psc-paaiskinimas.pd...
157517psc-veiklos-ataskai...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-123) psc-du-ir-medikamentai.pd...
psc-du-ir-medikamentai.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-96) vsi-jurbarko-ligonine-vei...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-109) ligonines-du-ir-medikamen...
ligonines-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo ir Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. TSP-124) israsas-is-steb.-tarybos-...
r5-21.pdf
tsp-kintamasis.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
19 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) ssgn-ataskaita-2014-m.xml
ZIGMAS ZAKARAS

Priimtas
20 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) tsp-jap-2014-ataskaita1-2...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
21 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-108) tarybai_jurbark-komunal-2...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
22 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) tarybai_vandenys_2014-ata...
Romaldas Vaitelavičius

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) skat-ataskaita.xml
Vida Rekešienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-94) tsp-94.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-125) tsp-125.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-86) jsp-etatu-pakeitimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-101) socialiniu-paslaugu-plana...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-100) antikorupciinio-pazyma_so...
naujas-komisijos-pakeitim...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
29 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-104) 2015-2016-m-m.xml
priedas-nr.-1.pdf
priedas-nr.-2.pdf
Antanas Gvildys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-103) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-87) kaimo_remimo_fondas1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-88) verslo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-138 „Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-89) juodaiciu-su-pakeitimas.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-137 „Dėl Jurbarko r. Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-90) simkaiciu-su-pakeitimas.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl pastato Armeniškių k. pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-129) paskirties-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl statinio Žindaičių k. perdavimo panaudos pagrindais Žindaičių bendruomenei (Nr. TSP-130) panauda-zindaiciu-bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl sutikimo leisti pritaikyti būstą neįgaliajam (Nr. TSP-93) pritaikymas_buto_neigalia...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-105) 2015-04-30_direktoriaus-p...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
39 Dėl atleidimo iš Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigų ir pavedimo eiti savivaldybės kontrolieriaus pareigas (Nr. TSP-127) 2015-04-30_kontrolieres-a...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo (Nr. TSP-106) 2015-04-30_igaliojimu-per...
Rūta Vančienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-128) 2015-04-30_direktoriaus-p...
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-84) tarybos-komitetu-sudaryma...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl Administracinės komisijos prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sudarymo (Nr. TSP-97) administracine-komisija.x...
Rūta Vančienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-98) antikorupcijos-komisija.x...
Rūta Vančienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-102) reglamento-komisija.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
46 Dėl atstovo į Tauragės regiono plėtros tarybą delegavimo (Nr. TSP-91) 2015-04-30_atstovas-i-rgi...
Rūta Vančienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime (Nr. TSP-92) 2015-04-30_atstovai-i-lsa...
Rūta Vančienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo (Nr. TSP-95) 2015-04-30_mero-darbo-uzm...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
49 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-131) balsadezes.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl atstovų delegavimo į asociaciją Vietos veiklos grupę „Nemunas“ (Nr. TSP-132) 2015-04-30_atstovai-i-vvg...
Rūta Vančienė

Priimtas
51 Dėl pastato Rutkiškių k. pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-133) paskirties-keitimas-rutki...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-04-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-112) erzvilko-veiklos-ataskait...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
3 Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-113) 157519erzvilko-pspc-veikl...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
4 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 157510pspc-veiklos-ataska...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-111) pspc-du-ir-medikamentai.p...
pspc-du-ir-medikamentai.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 157518veliuonos-pspc-veik...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-115) veliuonos-du-ir-medikamen...
veliuonos-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
8 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-116) 157512seredziaus-amb.-vei...
157513seredziaus-paaiskin...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
9 Dėl viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-117) seredziaus-du-ir-medikame...
seredziaus-du-ir-medikame...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
10 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-118) 157514simkaiciu-amb.-veik...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
11 Dėl viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-119) simkaiciai-du-ir-medikame...
simkaiciu-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 157515viesviles-amb.-veik...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
13 Dėl viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-121) viesviles-du-ir-medikamen...
viesviles-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-122) 157516psc-paaiskinimas.pd...
157517psc-veiklos-ataskai...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-123) psc-du-ir-medikamentai.pd...
psc-du-ir-medikamentai.xm...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-96) vsi-jurbarko-ligonine-vei...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2015 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-109) ligonines-du-ir-medikamen...
ligonines-du-ir-medikamen...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo ir Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo (Nr. TSP-124) israsas-is-steb.-tarybos-...
r5-21.pdf
tsp-kintamasis.xml
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
19 Dėl Seredžiaus senelių globos namų 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) ssgn-ataskaita-2014-m.xml
ZIGMAS ZAKARAS

Priimtas
20 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) tsp-jap-2014-ataskaita1-2...
Algimantas Kuncaitis

Priimtas
21 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-108) tarybai_jurbark-komunal-2...
Darius Dragūnavičius

Priimtas
22 Dėl UAB „Jurbarko vandenys“ 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) tarybai_vandenys_2014-ata...
Romaldas Vaitelavičius

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) skat-ataskaita.xml
Vida Rekešienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-94) tsp-94.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-125) tsp-125.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-392 „Dėl VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro ir VšĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centro reorganizavimo“ pakeitimo (Nr. TSP-86) jsp-etatu-pakeitimas.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-101) socialiniu-paslaugu-plana...
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-100) antikorupciinio-pazyma_so...
naujas-komisijos-pakeitim...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
29 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2015–2016 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-104) 2015-2016-m-m.xml
priedas-nr.-1.pdf
priedas-nr.-2.pdf
Antanas Gvildys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo (Nr. TSP-103) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-87) kaimo_remimo_fondas1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo (Nr. TSP-88) verslo_remimo_fondas.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-138 „Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-89) juodaiciu-su-pakeitimas.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T2-137 „Dėl Jurbarko r. Šimkaičių pagrindinės mokyklos šilumos ūkio nuomos“ pakeitimo (Nr. TSP-90) simkaiciu-su-pakeitimas.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl pastato Armeniškių k. pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-129) paskirties-keitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl statinio Žindaičių k. perdavimo panaudos pagrindais Žindaičių bendruomenei (Nr. TSP-130) panauda-zindaiciu-bendruo...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl sutikimo leisti pritaikyti būstą neįgaliajam (Nr. TSP-93) pritaikymas_buto_neigalia...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-105) 2015-04-30_direktoriaus-p...
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
39 Dėl atleidimo iš Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigų ir pavedimo eiti savivaldybės kontrolieriaus pareigas (Nr. TSP-127) 2015-04-30_kontrolieres-a...
Rūta Vančienė

Priimtas
40 Dėl įgaliojimų savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo (Nr. TSP-106) 2015-04-30_igaliojimu-per...
Rūta Vančienė

Priimtas
41 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (Nr. TSP-128) 2015-04-30_direktoriaus-p...
Rūta Vančienė

Priimtas
42 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-84) tarybos-komitetu-sudaryma...
Rūta Vančienė

Priimtas
43 Dėl Administracinės komisijos prie Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sudarymo (Nr. TSP-97) administracine-komisija.x...
Rūta Vančienė

Priimtas
44 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo (Nr. TSP-98) antikorupcijos-komisija.x...
Rūta Vančienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento rengimo komisijos sudarymo (Nr. TSP-102) reglamento-komisija.xml
Rūta Vančienė

Priimtas
46 Dėl atstovo į Tauragės regiono plėtros tarybą delegavimo (Nr. TSP-91) 2015-04-30_atstovas-i-rgi...
Rūta Vančienė

Priimtas
47 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime (Nr. TSP-92) 2015-04-30_atstovai-i-lsa...
Rūta Vančienė

Priimtas
48 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo (Nr. TSP-95) 2015-04-30_mero-darbo-uzm...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
49 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-131) balsadezes.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
50 Dėl atstovų delegavimo į asociaciją Vietos veiklos grupę „Nemunas“ (Nr. TSP-132) 2015-04-30_atstovai-i-vvg...
Rūta Vančienė

Priimtas
51 Dėl pastato Rutkiškių k. pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-133) paskirties-keitimas-rutki...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.