PASKELBTAS KONKURSAS VŠĮ „ŽALIASIS REGIONAS“ SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
2021-09-21  
 

VšĮ „Žaliasis regionas“ – tai nauja regioninė keturių savivaldybių – Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, turizmo plėtros sąlygų gerinimo ir viešojo transporto paslaugų organizavimo Tauragės regione.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turės atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje ar keliose iš šių sričių: viešojo transporto organizavimo,  Viešųjų pirkimų, projektų ir programų valdymo, rinkodaros ar viešųjų ryšių  srityse. Mokėti anglų kalbą vartotojo  B2 kalbos mokėjimo lygį. Įstaigos specialistas  bus atskaitingas įstaigos vadovui. Darbo vieta Jurbarko miestas.

 

 

DARBO POBŪDIS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;

2. Pagal kompetenciją įgyvendina įstaigos vadovo priimtus sprendimus;

3. Organizuoja viešojo transporto sistemą;

4. Inicijuoja  viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių nustatymą ir keitimą;

5. Diegia, tobulina ir valdo viešojo transporto eismo informacinę sistemą stotelėse ir transporto priemonės pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;

6. Organizuoja elektroninio bilieto sistemos diegimą ir užtikrina jos funkcionavimą;

7. Kontroliuoja keleivius ir vežėjus;

8. Organizuoja viešojo transporto paslaugų teikimo konkursus pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;

9.  Kaupia ir analizuoja duomenis apie keleivių vežimą;

10. Išduoda leidimus vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;

11. Dalyvauja transporto priemonių atnaujinimo programose;

12. Organizuoja  ekologiškų  technologijų diegimą viešajame transporte;

13. Inicijuoja regiono savivaldybių bendrus projektus ir juos įgyvendina;

14. Teikia pasiūlymus dėl Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo organizuojant viešojo transporto sistemą;

17. Organizuoja viešuosius pirkimus, pagal savo veiklos kompetencijas;

18. Atlieka kitus nuolatinio ir nenuotolinio pobūdžio su šios pareigybės kompetencija susijusios pavedimus.

 

 

REIKALAVIMAI
 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

6.2. turėti darbo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: transporto organizavimo, teisės, Viešųjų pirkimų, rinkodaros, projektų ir programų valdymo srityse;

6.3. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo transporto organizavimą, viešuosius pirkimus ir Europos Sąjungos investicijų fondų panaudojimą, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;

6.4. būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono ir Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;

6.5. turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

6.8. privalumas anglų kalbos žinios B2.

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Nuoroda dokumentų pateikimui: 

 

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 

1. Asmens dokumento kopija;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

3. Gyvenimo aprašymas (CV);

4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Papildomai būtina pateikti:

1. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija;

2. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.

 

 

Atlyginimas (bruto):

2170  Eur

 

Skelbimas galioja iki:

2021-10-01

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu zaliasisregionas@gmail.com,

arba telefonu 8 685 12 348.

 

 

 
  Atgal

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
PASKELBTAS KONKURSAS VŠĮ „ŽALIASIS REGIONAS“ SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI
2021-09-21  
 

VšĮ „Žaliasis regionas“ – tai nauja regioninė keturių savivaldybių – Pagėgių, Jurbarko, Šilalės ir Tauragės viešoji įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – įgyvendinti „Tauragė+“ strategiją verslo plėtros skatinimo ir investicinio patrauklumo didinimo, turizmo plėtros sąlygų gerinimo ir viešojo transporto paslaugų organizavimo Tauragės regione.


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turės atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje ar keliose iš šių sričių: viešojo transporto organizavimo,  Viešųjų pirkimų, projektų ir programų valdymo, rinkodaros ar viešųjų ryšių  srityse. Mokėti anglų kalbą vartotojo  B2 kalbos mokėjimo lygį. Įstaigos specialistas  bus atskaitingas įstaigos vadovui. Darbo vieta Jurbarko miestas.

 

 

DARBO POBŪDIS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Teikia informaciją rengiant įstaigos veiklos strategiją, pagal kompetenciją vykdo įstaigos veiklos planus ir rengia savo veiklos ataskaitas;

2. Pagal kompetenciją įgyvendina įstaigos vadovo priimtus sprendimus;

3. Organizuoja viešojo transporto sistemą;

4. Inicijuoja  viešojo transporto maršrutų ir tvarkaraščių nustatymą ir keitimą;

5. Diegia, tobulina ir valdo viešojo transporto eismo informacinę sistemą stotelėse ir transporto priemonės pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;

6. Organizuoja elektroninio bilieto sistemos diegimą ir užtikrina jos funkcionavimą;

7. Kontroliuoja keleivius ir vežėjus;

8. Organizuoja viešojo transporto paslaugų teikimo konkursus pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;

9.  Kaupia ir analizuoja duomenis apie keleivių vežimą;

10. Išduoda leidimus vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo maršrutais pagal savivaldybių suteiktus įgaliojimus;

11. Dalyvauja transporto priemonių atnaujinimo programose;

12. Organizuoja  ekologiškų  technologijų diegimą viešajame transporte;

13. Inicijuoja regiono savivaldybių bendrus projektus ir juos įgyvendina;

14. Teikia pasiūlymus dėl Tauragės regiono savivaldybių bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo su kitais regionais ir jų savivaldybėmis bei tarptautinio bendradarbiavimo organizuojant viešojo transporto sistemą;

17. Organizuoja viešuosius pirkimus, pagal savo veiklos kompetencijas;

18. Atlieka kitus nuolatinio ir nenuotolinio pobūdžio su šios pareigybės kompetencija susijusios pavedimus.

 

 

REIKALAVIMAI
 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

6.2. turėti darbo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: transporto organizavimo, teisės, Viešųjų pirkimų, rinkodaros, projektų ir programų valdymo srityse;

6.3. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo transporto organizavimą, viešuosius pirkimus ir Europos Sąjungos investicijų fondų panaudojimą, teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;

6.4. būti susipažinusiam su valstybės, Tauragės regiono ir Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių strateginio planavimo dokumentais;

6.5. turėti gerus bendravimo, darbo komandoje, administracinius, informacijos pristatymo įgūdžius bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.6. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;

6.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

6.8. privalumas anglų kalbos žinios B2.

 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). Nuoroda dokumentų pateikimui: 

 

https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti: 

1. Asmens dokumento kopija;

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

3. Gyvenimo aprašymas (CV);

4. Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Papildomai būtina pateikti:

1. Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija;

2. Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas.

 

 

Atlyginimas (bruto):

2170  Eur

 

Skelbimas galioja iki:

2021-10-01

 

Kilus klausimams, prašome kreiptis el. paštu zaliasisregionas@gmail.com,

arba telefonu 8 685 12 348.

 

 

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.