Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-08-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl 2017 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai (Nr. TSP-214) 30329230tsp-214.xml
Audronė Stoškienė
Renata Ivaškevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) spr-svietimo-normatyvai-p...
Audronė Stoškienė
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „From teacher to teacher“ („Nuo mokytojo link mokytojo“) (Nr. TSP-216) 57_project-az.-mokytojai....
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“) (Nr. TSP-222) 57_project-az.-kompet.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“ pakeitimo (Nr. TSP-221) 57_skirsnemunes-programa-...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 57_project-modeliai-keiti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 302562365ts-forma-klasiu-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas (Nr. TSP-229) 365_ikainiai.xml
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

Priimtas
10 Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo (Nr. TSP-219) 32_uab-valstata.pdf
32_valstata.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams (Nr. TSP-223) 32_ukininku-prasymas.pdf
32_2018_zemes_lengvatos1....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-206) 340_pritarimas-krastovaiz...
Ernestas Sinkus

Priimtas
13 Dėl pritarimo Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo (Nr. TSP-220) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_vvg-jurbarkas-strateg...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-212) 340_taurages-sav-tarybos-...
340_pritarimas-infotermin...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas (Nr. TSP-231) 168_mokyklos-rastas.pdf
168_vd-ikainiai.xml
168_vytauto-didziojo-ikai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 168_pspc-keitimas.xml
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Vydūno g. 56 D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-234) 168_nuoma-pspc.xml
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-232) 168_patik-erzvilko-gimnaz...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-224) 168_jurbarku-seniunijos-p...
168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. TSP-226) 168_vvt-rastas.pdf
168_panauda-vaiku-teisems...
168_patalpu-planas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-236) 302674168raud.-turtas-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-225) 168_raudones-ikainiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 46_sarasai08_projektas.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 46_mokesciu-dydziai08_pro...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio” metu (Nr. TSP-228) 48_tsp-del-nemokamo-vazia...
Rimantas Milius

Priimtas
26 Dėl gatvių Smalininkų ir Girdžių seniūnijose priskyrimo, pavadinimų joms suteikimo, naikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-218) 188_intako_smalininkaipri...
188_darzelio_smalininkai-...
188_geliu_smalininkai-pri...
188_berzu_smalininkai-pri...
188_pusies_gudeliai-pried...
188_pusies_girdziai-pried...
188_pusies_jokubaiciai-pr...
188_taryba_081.xml
Jurgita Bosikienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-207) 298_del-nkk-sudeties-pake...
298_nkk-r5-53-2018-06-06....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-208) 298_del-nkk-nuostatu-pake...
298_nkk-r5-53-2018-06-06....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl konkursų Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos, Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių pareigoms eiti skelbimo (Nr. TSP-217) 83_2018-08-30-konkursu-sk...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perėmimo (Nr. TSP-233) 30283159peremimas4.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) tsp-209.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-211) 59_nrkomisijos-pakeitimas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus Sigito Vaitiekūno atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-227) 178_s.-vaitiekuno-atleidi...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatyto“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 178_tsp-mero-stazas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
Papildomi klausimai
35 Dėl teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. TSP-238) 254_krivule.xml
254_2018-vasario-16-isaky...
254_mp-padeka.pdf
254_kandidato-anketa-pati...
254_prezid.-padeka.pdf
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
36 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2018-08-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl 2017 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo ir pritarimo audito išvadai (Nr. TSP-214) 30329230tsp-214.xml
Audronė Stoškienė
Renata Ivaškevičienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-188 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-213) spr-svietimo-normatyvai-p...
Audronė Stoškienė
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „From teacher to teacher“ („Nuo mokytojo link mokytojo“) (Nr. TSP-216) 57_project-az.-mokytojai....
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
5 Dėl pritarimo Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos dalyvavimui „Erasmus+“ programos projekte „Podróżujące projekty – podróż do kompetencji przyszłości“ („Kelioniniai projektai – kelionė į ateities kompetenciją“) (Nr. TSP-222) 57_project-az.-kompet.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl pritarimo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms“ pakeitimo (Nr. TSP-221) 57_skirsnemunes-programa-...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo 2018–2019 mokslo metams“ pakeitimo (Nr. TSP-230) 57_project-modeliai-keiti...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl ikimokyklinio, priešmokyklinio arba mišraus ugdymo grupių bei I–VIII ir I–IV gimnazijos klasių komplektavimo 2018–2019 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose“ pakeitimo (Nr. TSP-237) 302562365ts-forma-klasiu-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas (Nr. TSP-229) 365_ikainiai.xml
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

Priimtas
10 Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo (Nr. TSP-219) 32_uab-valstata.pdf
32_valstata.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl žemės mokesčio lengvatų Jurbarko rajono savivaldybės žemės ūkio subjektams (Nr. TSP-223) 32_ukininku-prasymas.pdf
32_2018_zemes_lengvatos1....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl pritarimo projektui „Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone“ (Nr. TSP-206) 340_pritarimas-krastovaiz...
Ernestas Sinkus

Priimtas
13 Dėl pritarimo Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016–2022 m. vietos plėtros strategijai ir strategijos įgyvendinimo bendrojo finansavimo (Nr. TSP-220) 340_pritarimas-vvg-jurbar...
340_vvg-jurbarkas-strateg...
Ernestas Sinkus

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-212) 340_taurages-sav-tarybos-...
340_pritarimas-infotermin...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo ir atleidimo nuo mokėjimo už paslaugas (Nr. TSP-231) 168_mokyklos-rastas.pdf
168_vd-ikainiai.xml
168_vytauto-didziojo-ikai...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-235) 168_pspc-keitimas.xml
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
17 Dėl patalpų Vydūno g. 56 D, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-234) 168_nuoma-pspc.xml
168_pspc-rastas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
18 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Eržvilko gimnazijai (Nr. TSP-232) 168_patik-erzvilko-gimnaz...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-224) 168_jurbarku-seniunijos-p...
168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nr. TSP-226) 168_vvt-rastas.pdf
168_panauda-vaiku-teisems...
168_patalpu-planas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-236) 302674168raud.-turtas-pat...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Raudonės pilies bokšto lankymo ir patalpų nuomos įkainių patvirtinimo (Nr. TSP-225) 168_raudones-ikainiai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 46_sarasai08_projektas.xm...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 46_mokesciu-dydziai08_pro...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
25 Dėl nemokamo važiavimo Jurbarko miesto viešuoju transportu renginio „Diena be automobilio” metu (Nr. TSP-228) 48_tsp-del-nemokamo-vazia...
Rimantas Milius

Priimtas
26 Dėl gatvių Smalininkų ir Girdžių seniūnijose priskyrimo, pavadinimų joms suteikimo, naikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-218) 188_intako_smalininkaipri...
188_darzelio_smalininkai-...
188_geliu_smalininkai-pri...
188_berzu_smalininkai-pri...
188_pusies_gudeliai-pried...
188_pusies_girdziai-pried...
188_pusies_jokubaiciai-pr...
188_taryba_081.xml
Jurgita Bosikienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-309 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-207) 298_del-nkk-sudeties-pake...
298_nkk-r5-53-2018-06-06....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-208) 298_del-nkk-nuostatu-pake...
298_nkk-r5-53-2018-06-06....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl konkursų Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos, Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos ir Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių pareigoms eiti skelbimo (Nr. TSP-217) 83_2018-08-30-konkursu-sk...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl Skalvijos vaikų globos namų savininko teisių ir pareigų bei turto perėmimo (Nr. TSP-233) 30283159peremimas4.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-106 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) tsp-209.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-261 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-211) 59_nrkomisijos-pakeitimas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
33 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus Sigito Vaitiekūno atleidimo iš pareigų (Nr. TSP-227) 178_s.-vaitiekuno-atleidi...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatyto“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 178_tsp-mero-stazas.xml
Edita Pažereckaitė

Priimtas
Papildomi klausimai
35 Dėl teikimo apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ (Nr. TSP-238) 254_krivule.xml
254_2018-vasario-16-isaky...
254_mp-padeka.pdf
254_kandidato-anketa-pati...
254_prezid.-padeka.pdf
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
36 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.