Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-04-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-130) 23389627sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-127) 23405153tsp-127-komplekta...
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-114) 45_452017-04-27-tsp-metod...
Povilas Kazėnas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-101) 45_2017-04-27-tsp-nuostat...
Povilas Kazėnas

Priimtas
6 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 45_tsp-jk-2016-ataskaita....
45_2017-04-14-jk-22017041...
45_jk-22017040710590.pdf
Povilas Kazėnas

Priimtas
7 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą (Nr. TSP-123) 83_2017-04-27_sutikimas-r...
Rūta Vančienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 83_2017-04-27_jurbarko-pl...
83_finansine-atskaitomybe...
83_kontroles-ataskaita.pd...
Rūta Vančienė

Priimtas
9 Dėl 2017 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo (Nr. TSP-121) 2334402522017-kppp-lesu-p...
Rimantas Guntys

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-124) 252_3-metu-gatviu-asfalta...
252_asfaltavimo-eiliskumo...
Rimantas Guntys

Priimtas
11 Dėl valstybinės reikšmės kelių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per Jurbarko rajono savivaldybės gyvenvietes prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-125) 252_burbiskiai-puziskiai....
252_1-priedas.pdf
252_liudvinava-drebulyne....
252_prioritetinis-sarasas...
Rimantas Guntys

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-113) 23331259jsp-istatai-2017-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo (Nr. TSP-119) 233204298del-st-sudarymo....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2016 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-118) 298_tsp-spec.-programos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-102) 298_2016-m.-606-ataskaita...
298_2015-stebesenos-atask...
298_vspf-igyvend.-ataskai...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-108) 298_normatyvai.xml
298_ligonine-del-normatyv...
298_erzvilko-pspc-del-nor...
298_pspc-del-normatyvu-nu...
298_psc-del-normatyvu-nus...
298_seredziaus-amb.del-no...
298_simkaiciu-amb.-del-no...
298_veliuonos-amb.-del-no...
298_viesviles-amb.-del-no...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 298_jurbarko-ligonines-at...
298_st-r5-47.pdf
298_vsi-ligonine-aiskinam...
298_ligonines-ataskaita.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-106) 298_pspc-veiklos-ataskait...
298_pspc-ataskaita.xml
298_sam-rastas-del-inform...
298_st-r5-47.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
19 Dėl Viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-104) 233119298erzvilko-pspc-20...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
20 Dėl Viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos atskaitos (Nr. TSP-103) 298_veliuonos-pspc-2016-m...
298_veliuonos-pspc-2016-m...
298_sam-rastas-del-inform...
298_st-r5-47.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
21 Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) 298_psichikos-centras-ata...
298_psc-2016-m.-veiklos-a...
298_st-r5-47.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
22 Dėl Viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) 298_simkaiciu-amb.-2016-m...
298_simkaiciu-amb.-2016-m...
298_st-r5-47.pdf
298_sam-rastas-del-inform...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
23 Dėl Viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-109) 298_seredziaus-amb.-2016-...
298_seredziaus-amb.-veikl...
298_st-r5-47.pdf
298_sam-rastas-del-inform...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
24 Dėl Viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2016 metų veiklos atskaitos (Nr. TSP-112) 298_viesviles-amb.-2016-m...
298_viesviles-amb.-veiklo...
298_st-r5-47.pdf
298_sam-rastas-del-inform...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. TSP-117) 234174298del-kintamosios-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų siektinų veiklos užduočių ir kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių 2017 metams patvirtinimo (Nr. TSP-116) 234173298aspi-siektinos-v...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-96) 233418324jurbarko-kulturo...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) 233412324tsp-muziejaus-at...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) 233409324tsp-bibliotekosa...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
30 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) 324_mazosios-lietuvos-kc-...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
31 Dėl Eržvilko kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-132) 324_tsp-erzvilko-ataskait...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
32 Dėl Klausučių kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) 233275324tsp-klausuciu-kc...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
33 Dėl Veliuonos kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-131) 324_tsp-veliuonos-kc.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-100) 233397324tsp-del-savanory...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-97) 233393324sprendimas-veliu...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai (Nr. TSP-95) 55_neform-ataskaita.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. TSP-94) 55_neform-2017-planas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo registruoti Pilies kaimo bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-92) 168_pilies-kaimo-bendruom...
168_buveines-reg-.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl nekilnojamojo turto Ateities g.15, Girdžių k., Jurbarko r. sav. pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-98) 234178168168girdziu-ciste...
234179168g-02.pdf
234180168g-01.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klausučių sporto klubui „Jaunuolynas“ pakeitimo (Nr. TSP-93) 168_mokyklos-sutikimas.pd...
168_jaunuolyno-prasymas.p...
168_t2-62.doc
168_jaunuolynas-keitimas-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-122) 233286340sprendimas-del-j...
Ernestas Sinkus

Priimtas
42 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-128) 48_tsp-jap-2016-ataskaita...
Rimantas Milius

Priimtas
Papildomi klausimai
43 Dėl keleivių vežimo vietiniu susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas (Nr. TSP-133) 254_del-marsruto.xml
254_aiskinamasis-mazieji-...
254_isvada.pdf
Indrė Gavėnė

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-04-27 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-130) 23389627sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei I–XII (I–IV gimnazijos) klasių komplektavimo 2017–2018 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose (Nr. TSP-127) 23405153tsp-127-komplekta...
Antanas Gvildys

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo (Nr. TSP-114) 45_452017-04-27-tsp-metod...
Povilas Kazėnas

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-101) 45_2017-04-27-tsp-nuostat...
Povilas Kazėnas

Priimtas
6 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-120) 45_tsp-jk-2016-ataskaita....
45_2017-04-14-jk-22017041...
45_jk-22017040710590.pdf
Povilas Kazėnas

Priimtas
7 Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Jurbarko rajono psichikos sveikatos centrą ir viešąją įstaigą Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centrą (Nr. TSP-123) 83_2017-04-27_sutikimas-r...
Rūta Vančienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-110) 83_2017-04-27_jurbarko-pl...
83_finansine-atskaitomybe...
83_kontroles-ataskaita.pd...
Rūta Vančienė

Priimtas
9 Dėl 2017 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo (Nr. TSP-121) 2334402522017-kppp-lesu-p...
Rimantas Guntys

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-104 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) asfaltavimo trejų metų plano bei bendrojo naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių tvarkymo eilės patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-124) 252_3-metu-gatviu-asfalta...
252_asfaltavimo-eiliskumo...
Rimantas Guntys

Priimtas
11 Dėl valstybinės reikšmės kelių asfaltuotinų žvyrkelių ruožų per Jurbarko rajono savivaldybės gyvenvietes prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-125) 252_burbiskiai-puziskiai....
252_1-priedas.pdf
252_liudvinava-drebulyne....
252_prioritetinis-sarasas...
Rimantas Guntys

Priimtas
12 Dėl viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ įstatų patvirtinimo (Nr. TSP-113) 23331259jsp-istatai-2017-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo (Nr. TSP-119) 233204298del-st-sudarymo....
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2016 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir Visuomenės sveikatos rėmimo 2017 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-118) 298_tsp-spec.-programos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitos ir Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-102) 298_2016-m.-606-ataskaita...
298_2015-stebesenos-atask...
298_vspf-igyvend.-ataskai...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo (Nr. TSP-108) 298_normatyvai.xml
298_ligonine-del-normatyv...
298_erzvilko-pspc-del-nor...
298_pspc-del-normatyvu-nu...
298_psc-del-normatyvu-nus...
298_seredziaus-amb.del-no...
298_simkaiciu-amb.-del-no...
298_veliuonos-amb.-del-no...
298_viesviles-amb.-del-no...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
17 Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 298_jurbarko-ligonines-at...
298_st-r5-47.pdf
298_vsi-ligonine-aiskinam...
298_ligonines-ataskaita.x...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
18 Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-106) 298_pspc-veiklos-ataskait...
298_pspc-ataskaita.xml
298_sam-rastas-del-inform...
298_st-r5-47.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
19 Dėl Viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-104) 233119298erzvilko-pspc-20...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
20 Dėl Viešosios įstaigos Veliuonos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos atskaitos (Nr. TSP-103) 298_veliuonos-pspc-2016-m...
298_veliuonos-pspc-2016-m...
298_sam-rastas-del-inform...
298_st-r5-47.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
21 Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-107) 298_psichikos-centras-ata...
298_psc-2016-m.-veiklos-a...
298_st-r5-47.pdf
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
22 Dėl Viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-111) 298_simkaiciu-amb.-2016-m...
298_simkaiciu-amb.-2016-m...
298_st-r5-47.pdf
298_sam-rastas-del-inform...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
23 Dėl Viešosios įstaigos Seredžiaus ambulatorijos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-109) 298_seredziaus-amb.-2016-...
298_seredziaus-amb.-veikl...
298_st-r5-47.pdf
298_sam-rastas-del-inform...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
24 Dėl Viešosios įstaigos Viešvilės ambulatorijos 2016 metų veiklos atskaitos (Nr. TSP-112) 298_viesviles-amb.-2016-m...
298_viesviles-amb.-veiklo...
298_st-r5-47.pdf
298_sam-rastas-del-inform...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (Nr. TSP-117) 234174298del-kintamosios-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų siektinų veiklos užduočių ir kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių 2017 metams patvirtinimo (Nr. TSP-116) 234173298aspi-siektinos-v...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-96) 233418324jurbarko-kulturo...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-115) 233412324tsp-muziejaus-at...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-99) 233409324tsp-bibliotekosa...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
30 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-126) 324_mazosios-lietuvos-kc-...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
31 Dėl Eržvilko kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-132) 324_tsp-erzvilko-ataskait...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
32 Dėl Klausučių kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) 233275324tsp-klausuciu-kc...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
33 Dėl Veliuonos kultūros centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-131) 324_tsp-veliuonos-kc.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės savanoriškos veiklos modelio aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-100) 233397324tsp-del-savanory...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
35 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-310 „Dėl Petro Cvirkos literatūros premijos įsteigimo ir konkurso premijai gauti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-97) 233393324sprendimas-veliu...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
36 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitai (Nr. TSP-95) 55_neform-ataskaita.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo (Nr. TSP-94) 55_neform-2017-planas.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo registruoti Pilies kaimo bendruomenės buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-92) 168_pilies-kaimo-bendruom...
168_buveines-reg-.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl nekilnojamojo turto Ateities g.15, Girdžių k., Jurbarko r. sav. pripažinimo netinkamu naudoti ir jo nurašymo (Nr. TSP-98) 234178168168girdziu-ciste...
234179168g-02.pdf
234180168g-01.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-62 „Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Klausučių sporto klubui „Jaunuolynas“ pakeitimo (Nr. TSP-93) 168_mokyklos-sutikimas.pd...
168_jaunuolyno-prasymas.p...
168_t2-62.doc
168_jaunuolynas-keitimas-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-122) 233286340sprendimas-del-j...
Ernestas Sinkus

Priimtas
42 Dėl UAB Jurbarko autobusų parko 2016 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-128) 48_tsp-jap-2016-ataskaita...
Rimantas Milius

Priimtas
Papildomi klausimai
43 Dėl keleivių vežimo vietiniu susisiekimo maršrutu Jurbarkas–Kaunas (Nr. TSP-133) 254_del-marsruto.xml
254_aiskinamasis-mazieji-...
254_isvada.pdf
Indrė Gavėnė

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.