Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-06-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-181) 162_krasto-muziejus-atask...
Lilija Jakelaitienė
Goda Vilkelienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-182) 162_bibliotekos-ataskaita...
Genovaitė Jokūbaitytė
Goda Vilkelienė

Priimtas
4 Dėl Eržvilko kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-183) 162_erzvilko-kc.xml
Ieva Šimkūnienė
Goda Vilkelienė

Priimtas
5 Dėl Klausučių kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-199) 162_klausuciai-ataskaita-...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS
Goda Vilkelienė

Priimtas
6 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-184) 162_maziosios-lietuvos-at...
ARVYDAS GRIŠKUS
Goda Vilkelienė

Priimtas
7 Dėl Veliuonos kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-185) 162_veliuonos-kc-atsakait...
IRMA SVETLAUSKIENĖ
Goda Vilkelienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-186) 162_jkc-ataskaita-pataisy...
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ
Goda Vilkelienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-194) 31_spr-sb-tiksl-2015-06-2...
Asta Narušienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-195) 31_project-spr-du-koef-20...
Asta Narušienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo“ pakeitimo (Nr. TSP-187) 32_verslo_-fondas1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-204) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) del-bendruomenes-sveikato...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) 298_del-narkotiku-kontrol...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-196) 298_del-stebetoju-tarybos...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
16 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-197) 324_project-2.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
17 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-198) 58_antikorupcinis.pdf
58_spec-transporto.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
18 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-192) 59_palaiku-parvezimas2015...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-190) 168_project-naujamiescio-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų Juodaičių k. ir Pašaltuonio k. nuomos (Nr. TSP-191) 162626168nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl savivarčio su manipuliatoriumi perdavimo eksploatuoti UAB „Jurbarko vandenys“ (Nr. TSP-200) 168_vandens_-eksploatcija...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-201) 10_06-16tar.proj.-garb..x...
Danutė Matelienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-307„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) 10_06-15tar.-nuopeln.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-203) 10_06-16tar.-proj.-2.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
25 Dėl dalyvavimo Miesto vietos veiklos grupėje „Jurbarkas“ (Nr. TSP-206) 83_2015-06-26_miesto-vvg....
GAIVA MAČIULAITIENĖ
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-193) 81_t2-118-pakeitimas.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 83_2015-06-25_-atstovai-i...
Vidmantas Juzėnas

Nepriimtas
Papildomi klausimai
28 Dėl dalyvavimo projekte pagal priemonę COS-TOUR-2015/03/04 „Parama konkurencingam ir tvariam turizmo sektoriaus augimui" (Nr. TSP-207) 211_project-turizmui.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-208) 83_2015-06-25_etikos-komi...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) 83_2015-06-25_antikorupci...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2015-06-25 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės Tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko krašto muziejaus 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-181) 162_krasto-muziejus-atask...
Lilija Jakelaitienė
Goda Vilkelienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-182) 162_bibliotekos-ataskaita...
Genovaitė Jokūbaitytė
Goda Vilkelienė

Priimtas
4 Dėl Eržvilko kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-183) 162_erzvilko-kc.xml
Ieva Šimkūnienė
Goda Vilkelienė

Priimtas
5 Dėl Klausučių kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-199) 162_klausuciai-ataskaita-...
VYTAUTAS RAMANAUSKAS
Goda Vilkelienė

Priimtas
6 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-184) 162_maziosios-lietuvos-at...
ARVYDAS GRIŠKUS
Goda Vilkelienė

Priimtas
7 Dėl Veliuonos kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-185) 162_veliuonos-kc-atsakait...
IRMA SVETLAUSKIENĖ
Goda Vilkelienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko kultūros centro 2014 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-186) 162_jkc-ataskaita-pataisy...
AIDA BLIUNDŽIUVAITIENĖ
Goda Vilkelienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-194) 31_spr-sb-tiksl-2015-06-2...
Asta Narušienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo (Nr. TSP-195) 31_project-spr-du-koef-20...
Asta Narušienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo“ pakeitimo (Nr. TSP-187) 32_verslo_-fondas1.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
12 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu (Nr. TSP-204) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-188) del-bendruomenes-sveikato...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudėties pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-189) 298_del-narkotiku-kontrol...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-196) 298_del-stebetoju-tarybos...
Gražina Sutkuvienė

Nepriimtas
16 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-197) 324_project-2.xml
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
17 Dėl VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ specialiosios paskirties transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-198) 58_antikorupcinis.pdf
58_spec-transporto.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
18 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (Nr. TSP-192) 59_palaiku-parvezimas2015...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. TSP-190) 168_project-naujamiescio-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
20 Dėl patalpų Juodaičių k. ir Pašaltuonio k. nuomos (Nr. TSP-191) 162626168nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
21 Dėl savivarčio su manipuliatoriumi perdavimo eksploatuoti UAB „Jurbarko vandenys“ (Nr. TSP-200) 168_vandens_-eksploatcija...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T2-338 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-201) 10_06-16tar.proj.-garb..x...
Danutė Matelienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-307„Dėl Jurbarko rajono savivaldybės ženklo „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“ įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) 10_06-15tar.-nuopeln.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės apdovanojimų komisijos veiklos reglamento patvirtinimo (Nr. TSP-203) 10_06-16tar.-proj.-2.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
25 Dėl dalyvavimo Miesto vietos veiklos grupėje „Jurbarkas“ (Nr. TSP-206) 83_2015-06-26_miesto-vvg....
GAIVA MAČIULAITIENĖ
Rūta Vančienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-193) 81_t2-118-pakeitimas.xml
Skirmantas Mockevičius

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. T2-129 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės atstovų Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavime“ pakeitimo (Nr. TSP-205) 83_2015-06-25_-atstovai-i...
Vidmantas Juzėnas

Nepriimtas
Papildomi klausimai
28 Dėl dalyvavimo projekte pagal priemonę COS-TOUR-2015/03/04 „Parama konkurencingam ir tvariam turizmo sektoriaus augimui" (Nr. TSP-207) 211_project-turizmui.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-208) 83_2015-06-25_etikos-komi...
Rūta Vančienė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-209) 83_2015-06-25_antikorupci...
Rūta Vančienė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.