Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-11-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-358) tsp-358.xml
kopija-tsp-358priedas.xls
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo (Nr. TSP-349) 32_keliu_remonto_grupe.xm...
32_krg.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-353) 264841322018zemestarifai....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl 2017 metų žemės mokesčio lengvatų (Nr. TSP-352) tsp-352.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos (Nr. TSP-354) tsp-354.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-329) 55_seredzius.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-327) 26392155klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-328) 55_raudone.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-333) 55_smalininkai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-334) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-331) 57_nykstukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2016– 2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-326) 57_jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-330) 57_azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (Nr. TSP-337) 56_56nkk-2017-1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-348) 324_kulturos-centru-etata...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-360) 264876353360-sporto-centr...
264877353360-sporto-centr...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
18 Dėl leidimo Jurbarko švietimo centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (Nr. TSP-361) 83_2017-11-30_leidimas-is...
Rūta Vančienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-351) 59_paslaugu-poreikio-vert...
Inga Kornikaitė

Priimtas
20 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-355) 59_nkk-sprendimas-002.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaitukai“, „Girdžiukai“, Eržvilko vaikų dienos centras, Veliuonos vaikų dienos centras, Seredžiaus vaikų dienos centras, Juodaičių vaikų dienos centras (Nr. TSP-339) 26483559pritar-samar-proj...
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektams „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ ir „Šeimos gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-340) 59_pritar-evang-proj-2018...
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-338) 340_pritarimas-udp-2017-1...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kalėdinės mugės metu išdavimą lengvatos suteikimo (Nr. TSP-356) 46_kaledinemuge.xml
Vida Vasiliauskaitė

Nepriimtas
25 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Šilinės kaime, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-359) 33_11-30-1.xml
33_numatomas-visuomenes-p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo Jurbarko mieste ir rajono gyvenvietėse prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-357) 252_savivaldybiu-planuoja...
Rimantas Guntys

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo (Nr. TSP-350) 44_programa11-17.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui ,,Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste" (Nr. TSP-347) 26488245tsp-dotacijai-ind...
Povilas Kazėnas

Priimtas
29 Dėl patalpų Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-343) 168_simkaiciu-seniunijos-...
168_simkaiciu-planas.pdf
168_nuoma-simkaiciai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-346) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-341) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono tarybai (Nr. TSP-342) 168_panauda-zalgirio-sd.x...
168_zalgirio-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl sutikimo registruoti Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centro buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-345) 168_klausuciu-vdc.xml
168_sutikimas-del-vaiku-c...
168_prasymas-2017-11-10.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-239 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-344) 168_seredziaus-keitimas.x...
168_del-mokyklos-ploto-se...
168_t2-239.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko Naujamiesčio Girdžių skyriaus sporto sale (Nr. TSP-362) girdziai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-336) 315_tsp-kontroles-komitet...
Genė Gudaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-379 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-332) 315_kontroles-komiteto-20...
Genė Gudaitienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-335) 254_2017-11-30verslotaryb...
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ investicijos „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“ derinimo (Nr. TSP-363) 45_rastas-jurb-savival-de...
45_t2-27-kauno-energ.doc
45_skm_36817112812350.pdf
45_tsp-papild-kaun-energa...
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2017-11-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-358) tsp-358.xml
kopija-tsp-358priedas.xls
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl žemės nuomos mokesčio nepriemokos pripažinimo beviltiška ir jos nurašymo (Nr. TSP-349) 32_keliu_remonto_grupe.xm...
32_krg.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
4 Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-353) 264841322018zemestarifai....
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
5 Dėl 2017 metų žemės mokesčio lengvatų (Nr. TSP-352) tsp-352.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio lengvatos (Nr. TSP-354) tsp-354.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-329) 55_seredzius.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-327) 26392155klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-328) 55_raudone.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-333) 55_smalininkai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-334) 57_project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-331) 57_nykstukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos 2016– 2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-326) 57_jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos 2016–2017 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-330) 57_azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (Nr. TSP-337) 56_56nkk-2017-1.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros centrų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-348) 324_kulturos-centru-etata...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-360) 264876353360-sporto-centr...
264877353360-sporto-centr...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
18 Dėl leidimo Jurbarko švietimo centrui įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį (Nr. TSP-361) 83_2017-11-30_leidimas-is...
Rūta Vančienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-351) 59_paslaugu-poreikio-vert...
Inga Kornikaitė

Priimtas
20 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-355) 59_nkk-sprendimas-002.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
21 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaitukai“, „Girdžiukai“, Eržvilko vaikų dienos centras, Veliuonos vaikų dienos centras, Seredžiaus vaikų dienos centras, Juodaičių vaikų dienos centras (Nr. TSP-339) 26483559pritar-samar-proj...
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Priimtas
22 Dėl pritarimo projektams „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ ir „Šeimos gerovės gerinimas Smalininkuose teikiant socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-340) 59_pritar-evang-proj-2018...
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-338) 340_pritarimas-udp-2017-1...
Ernestas Sinkus

Priimtas
24 Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kalėdinės mugės metu išdavimą lengvatos suteikimo (Nr. TSP-356) 46_kaledinemuge.xml
Vida Vasiliauskaitė

Nepriimtas
25 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Skirsnemunės seniūnijoje, Šilinės kaime, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-359) 33_11-30-1.xml
33_numatomas-visuomenes-p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl susisiekimo infrastruktūros tobulinimo Jurbarko mieste ir rajono gyvenvietėse prie (ant) valstybinės reikšmės kelių prioritetinio sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-357) 252_savivaldybiu-planuoja...
Rimantas Guntys

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo (Nr. TSP-350) 44_programa11-17.xml
Gediminas Šaltinis

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui ,,Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Jurbarko mieste" (Nr. TSP-347) 26488245tsp-dotacijai-ind...
Povilas Kazėnas

Priimtas
29 Dėl patalpų Liepų g. 4, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav., nuomos (Nr. TSP-343) 168_simkaiciu-seniunijos-...
168_simkaiciu-planas.pdf
168_nuoma-simkaiciai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 Dėl panaudos sutarties su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-346) 168_bibliotekos-panaudos-...
168_bibliotekos-prasymas....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-341) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
32 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais asociacijai Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ Jurbarko rajono tarybai (Nr. TSP-342) 168_panauda-zalgirio-sd.x...
168_zalgirio-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
33 Dėl sutikimo registruoti Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centro buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-345) 168_klausuciu-vdc.xml
168_sutikimas-del-vaiku-c...
168_prasymas-2017-11-10.p...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-239 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklai-daugiafunkciam centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-344) 168_seredziaus-keitimas.x...
168_del-mokyklos-ploto-se...
168_t2-239.doc
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl leidimo neatlygintinai naudotis Jurbarko Naujamiesčio Girdžių skyriaus sporto sale (Nr. TSP-362) girdziai.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-336) 315_tsp-kontroles-komitet...
Genė Gudaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-379 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-332) 315_kontroles-komiteto-20...
Genė Gudaitienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės verslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-335) 254_2017-11-30verslotaryb...
Indrė Gavėnė

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ investicijos „Biokuru kūrenamo katilo įrengimas Jurbarko katilinėje“ derinimo (Nr. TSP-363) 45_rastas-jurb-savival-de...
45_t2-27-kauno-energ.doc
45_skm_36817112812350.pdf
45_tsp-papild-kaun-energa...
Povilas Kazėnas

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.