Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-06-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-212) 46414359spm-ta-pataisytas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo (Nr. TSP-209) 464241340pritarimas-taura...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 464413365forma-etatu-norm...
Jolita Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-219) 365_forma-veliuona-nuosta...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
6 Dėl Mokinių ir ugdytinių priėmimo į Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-220) 353_tsp-meno-priemimo-tva...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
7 DĖL LEIDIMO JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJAI NUOMOTI STADIONĄ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-227) 464412365forma-naujamiesc...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-213) 4643015757project-studiju...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-198) 27_rastas-jsp.docx
spr_biudz-tikslinimas-06-...
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-199) tsp-199.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Jurbarko rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-217) 27_tsp-ml-pakeitimas.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-221) 32_kaimo-remimo-nuostatai...
32_32kaimoremimonuostatai...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
13 Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-222) 32_zemes_nuoma_2021.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
14 Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-223) 32_nekilnojamas_turtas_20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-224) 32_zemestarifai2022.xml
32_jurbarkozemesstruktura...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-230) 464322178du-apmokejimo-si...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
17 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Jurbarko rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo (Nr. TSP-228) 56_reagavimo-algoritmas.x...
Zita Tytmonienė

Priimtas
18 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-201) 374_tsp_tratc_atask_2020....
374_20210517124905942.pdf
Dainius Večerskas

Priimtas
19 Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-206) 374_tsp_pd_kaina3.xml
374_17nr.01-15-46.pdf
374_17nr.01-15-25-del-tie...
374_tr4-60-2021-06-04-jur...
374_tsp_pd_kaina_alternat...
Dainius Večerskas

Priimtas
20 DĖL JURBARKO MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-203) 33_2021-06-2-002.xml
33_bendrasis-planas.pdf
33_2007-03-22-nr.-t2-88.p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 DĖL JURBARKO MIESTO IR RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (Nr. TSP-211) 33_2021-06-1-002.xml
33_nustatytos-jurbarko-mi...
33_am-rastas-nr.10-d8-219...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl išlaidų kompensavimo sporto klubui „Pantera" (Nr. TSP-204) 168_17mokesciuinspekcijai...
168_17jurbarko-planassask...
168_17registrucentrassask...
168_17uabaucadsaskaita.pd...
168_pantera.xml
168_pantera-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-208) 168_pasto-pirkimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl atsisakymo pirkti parduodamo pastato dalį (Nr. TSP-229) 168_atsisakymas-pirkti.xm...
168_prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Seredžiaus seniūnijos Klausučių kaimo A. Daugėlos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-202) 303_tsp-del-daugelos-g..x...
303_a.daugelos-priedas.pd...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
26 Dėl automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-214) 303_tsp-kriteriju-saraso-...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-218) 303_info-apie-vietine-rin...
303_tsp-prekybos-teritori...
303_jurbarko-r.-savivaldy...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
28 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dalį valstybinės reikšmės kelio savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (Nr. TSP-207) 48_vietoves-schema.docx
48_vi-lakd-rastas-1.docx
48_1.gyventoju-prasymas.p...
48_tsp-del-klausuciu.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-205) 395_kontroles-ir-audito-t...
Saulius Jakštys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-225) 464438374gyvunu-kompensac...
Inga Molevaitė

Priimtas
31 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-215) 10_06-11sprend.-proj..xml
10_06-11galutine2.docx
Danutė Matelienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) 83_2021-06-23_rinliavu-nu...
Rūta Vančienė

Nepriimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-226) 464417395ii-pusemcio-darb...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
34 Dėl prisijungimo prie memorandumo „Dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms“ (Nr. TSP-200) 395_momorandumas.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
35 Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Nemuno g. 16, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-231) 168_aiksteles-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-06-23 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-212) 46414359spm-ta-pataisytas...
Inga Kornikaitė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl pritarimo projekto ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ įgyvendinimui ir finansavimui“ pakeitimo (Nr. TSP-209) 464241340pritarimas-taura...
Ernestas Sinkus

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-243 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-210) 464413365forma-etatu-norm...
Jolita Jablonskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-219) 365_forma-veliuona-nuosta...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
6 Dėl Mokinių ir ugdytinių priėmimo į Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-220) 353_tsp-meno-priemimo-tva...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
7 DĖL LEIDIMO JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJAI NUOMOTI STADIONĄ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-227) 464412365forma-naujamiesc...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-213) 4643015757project-studiju...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-56 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-198) 27_rastas-jsp.docx
spr_biudz-tikslinimas-06-...
jrst-biudzeto-pakeitimas-...
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-199) tsp-199.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Jurbarko rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-217) 27_tsp-ml-pakeitimas.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų ir lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-221) 32_kaimo-remimo-nuostatai...
32_32kaimoremimonuostatai...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
13 Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-222) 32_zemes_nuoma_2021.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
14 Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-223) 32_nekilnojamas_turtas_20...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
15 Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Nr. TSP-224) 32_zemestarifai2022.xml
32_jurbarkozemesstruktura...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-230) 464322178du-apmokejimo-si...
Edita Pažereckaitė

Priimtas
17 Dėl reagavimo į savižudybių riziką Jurbarko rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo (Nr. TSP-228) 56_reagavimo-algoritmas.x...
Zita Tytmonienė

Priimtas
18 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-201) 374_tsp_tratc_atask_2020....
374_20210517124905942.pdf
Dainius Večerskas

Priimtas
19 Dėl akcinės bendrovės „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo (Nr. TSP-206) 374_tsp_pd_kaina3.xml
374_17nr.01-15-46.pdf
374_17nr.01-15-25-del-tie...
374_tr4-60-2021-06-04-jur...
374_tsp_pd_kaina_alternat...
Dainius Večerskas

Priimtas
20 DĖL JURBARKO MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO (Nr. TSP-203) 33_2021-06-2-002.xml
33_bendrasis-planas.pdf
33_2007-03-22-nr.-t2-88.p...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
21 DĖL JURBARKO MIESTO IR RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (Nr. TSP-211) 33_2021-06-1-002.xml
33_nustatytos-jurbarko-mi...
33_am-rastas-nr.10-d8-219...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl išlaidų kompensavimo sporto klubui „Pantera" (Nr. TSP-204) 168_17mokesciuinspekcijai...
168_17jurbarko-planassask...
168_17registrucentrassask...
168_17uabaucadsaskaita.pd...
168_pantera.xml
168_pantera-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
23 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. TSP-208) 168_pasto-pirkimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
24 Dėl atsisakymo pirkti parduodamo pastato dalį (Nr. TSP-229) 168_atsisakymas-pirkti.xm...
168_prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
25 Dėl Seredžiaus seniūnijos Klausučių kaimo A. Daugėlos gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-202) 303_tsp-del-daugelos-g..x...
303_a.daugelos-priedas.pd...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
26 Dėl automobilių parkavimo aikštelių prie daugiabučių namų Jurbarko rajono seniūnijose remonto eiliškumo nustatymo kriterijų sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-214) 303_tsp-kriteriju-saraso-...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
27 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima vykdyti prekybą ir (ar) teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo (Nr. TSP-218) 303_info-apie-vietine-rin...
303_tsp-prekybos-teritori...
303_jurbarko-r.-savivaldy...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
28 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą – dalį valstybinės reikšmės kelio savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (Nr. TSP-207) 48_vietoves-schema.docx
48_vi-lakd-rastas-1.docx
48_1.gyventoju-prasymas.p...
48_tsp-del-klausuciu.xml
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-205) 395_kontroles-ir-audito-t...
Saulius Jakštys

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės gyvūnų (kačių ir šunų) populiacijos reguliavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-225) 464438374gyvunu-kompensac...
Inga Molevaitė

Priimtas
31 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. TSP-215) 10_06-11sprend.-proj..xml
10_06-11galutine2.docx
Danutė Matelienė

Priimtas
32 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-216) 83_2021-06-23_rinliavu-nu...
Rūta Vančienė

Nepriimtas
33 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2021 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-226) 464417395ii-pusemcio-darb...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
34 Dėl prisijungimo prie memorandumo „Dėl transporto priemonių ir transporto fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms“ (Nr. TSP-200) 395_momorandumas.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
35 Dėl automobilių stovėjimo aikštelės Nemuno g. 16, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-231) 168_aiksteles-nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.