Reikia paramos

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas

Paslaugos aprašymas TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę.
GAVĖJAI:
1. Vaikai, laikinai likę be tėvų globos,
2. Socialinės rizikos vaikai ar vaikai iš socialinės rizikos šeimų,
3. Suaugę asmenys su negalia,
4. Vaikai su negalia,
5. Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys,
6. Senyvo amžiaus asmenys,
7. Pabėgėliai
TEIKIMO TRUKMĖ:
1. Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos
1.1. iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.
2. Socialinės rizikos vaikams
2.1. iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.
3. Vaikams su negalia
3.1. ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.
4. Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenims
4.1. ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.
5. Socialinės rizikos suaugusiems asmenims
5.1. iki 6 mėn. ar ilgiau.
6. Pabėgėliams
6.1. iki 6 mėn., išimtiniais atvejais pažeidžiamoms grupėms - nelydimiems nepilnamečiams, nėščioms moterims, asmenims, patyrusiems kankinimus, pensinio amžiaus asmenims, asmenims su negalia, šeimoms su nepilnamečiais vaikais, kuriose tik vienas iš tėvų - iki 18 mėn.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė-psichoterapinė pagalba,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
laisvalaikio organizavimas,
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.),
maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),
ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),
sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
PASLAUGOS TEIKĖJAS - VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialas.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Pagalbos į namus paslaugos skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
SP-1
SP-2
Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai
Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai
Socialinės rizikos vaiko globos poreikiai
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
7. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialas
Bankas AB DnB NORD
Sąskaitos numeris LT284010044300118518
Įmokos kodas Už socialines palaugas
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ:
1. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.
2. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.
3. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.
4. Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.
5. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai.
Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
tel.( 8 447) 70180
Socialinių išmokų specialistė
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-04-27 16:40:40

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA

Reikia paramos

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimas

Paslaugos aprašymas TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba benamystės ar krizių atvejais, vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), taip pat socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir socialinės rizikos vaikams po medicininės reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę.
GAVĖJAI:
1. Vaikai, laikinai likę be tėvų globos,
2. Socialinės rizikos vaikai ar vaikai iš socialinės rizikos šeimų,
3. Suaugę asmenys su negalia,
4. Vaikai su negalia,
5. Socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys,
6. Senyvo amžiaus asmenys,
7. Pabėgėliai
TEIKIMO TRUKMĖ:
1. Vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos
1.1. iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėn.
2. Socialinės rizikos vaikams
2.1. iki vaikas bus grąžintas į šeimą, bet ne ilgiau nei 6 mėn.
3. Vaikams su negalia
3.1. ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.
4. Suaugusiesiems su negalia, senyvo amžiaus asmenims
4.1. ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.
5. Socialinės rizikos suaugusiems asmenims
5.1. iki 6 mėn. ar ilgiau.
6. Pabėgėliams
6.1. iki 6 mėn., išimtiniais atvejais pažeidžiamoms grupėms - nelydimiems nepilnamečiams, nėščioms moterims, asmenims, patyrusiems kankinimus, pensinio amžiaus asmenims, asmenims su negalia, šeimoms su nepilnamečiais vaikais, kuriose tik vienas iš tėvų - iki 18 mėn.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė-psichoterapinė pagalba,
kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.),
darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, audimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.),
laisvalaikio organizavimas,
asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.),
maitinimas (vaikams, asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims),
ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.),
sveikatos priežiūros paslaugos (gali ir nebūti),
kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.
PASLAUGOS TEIKĖJAS - VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialas.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Pagalbos į namus paslaugos skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. (8 447) 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. (8 447) 70 180
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
SP-1
SP-2
Senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikiai
Suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikiai
Socialinės rizikos vaiko globos poreikiai
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
4. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
6. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas 583 "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
7. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas T2-115 "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialas
Bankas AB DnB NORD
Sąskaitos numeris LT284010044300118518
Įmokos kodas Už socialines palaugas
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĘ SOCIALINĘ GLOBĄ:
1. Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.
2. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.
3. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.
4. Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad krizių atvejais, kai socialinės rizikos suaugęs asmuo patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, trumpalaikė socialinė globa 30 kalendorinių dienų teikiama nemokamai.
5. Trumpalaikė socialinė globa likusiam be tėvų globos vaikui ir socialinės rizikos vaikui teikiama nemokamai.
Informacija Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
tel.( 8 447) 70180
Socialinių išmokų specialistė
el. p. kristina.povilaitiene@jurbarkas.lt

Jurbarko rajono seniūnijų
socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. (8 447) 43 144, el. p.
erzvilkas@jurbarkas.lt
Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 49 923, el. p.
girdziai@jurbarkas.lt
Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. (8 447) 44 142, el. p.
juodaiciai@jurbarkas.lt
Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. (8 447) 55 702, el. p.
jurbarkas@jurbarkas.lt
Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. (8 447) 71 362, el. p.
jurbarkai@jurbarkas.lt
Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. (8 447) 45 323, el. p.
raudone@jurbarkas.lt
Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. (8 447)42 339, el. p.
seredzius@jurbarkas.lt
Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. (8 447) 47 131, el. p.
skirsnemune@jurbarkas.lt
Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. (8 447) 56 268, el. p.
smalininkai@jurbarkas.lt
Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. (8 447) 41 317, el. p.
simkaiciai@jurbarkas.lt
Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. (8 447) 42 623, el. p.
veliuona@jurbarkas.lt
Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel. (8 447) 49328, el. p.
viesvile@jurbarkas.lt
Informacija atnaujinta 2020-04-27 16:40:40

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.