Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-03-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-94) 27_tsp-fin.k.-bukles-atas...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) 55_klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-86) 55_seredzius.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos. (Nr. TSP-87) 55_juodaiciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
6 Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Juodaičių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui. (Nr. TSP-90) 365_forma-sutikimas-reorg...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Antano Giedaičio-Giedriaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-84) 55_project-15.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-88) 55_project-15.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Jurbarko rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-89) 55_mokymo-lesos.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 2019–2020 mokslo metams (Nr. TSP-81) 33190857tsp-81-modeliai-p...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl vaikų priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-91) 365_forma-priemimo-i-iug-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
12 Dėl Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-108) 365_forma-priemimo-i-bum-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo (Nr. TSP-116) 365_forma-mokyklu-teritor...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
14 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-101) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. TSP-80) 57_project-vasara-2019.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-93) 254_2018priesgaisrines-at...
Indrė Gavėnė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 254_antikorupcijos2018ata...
Indrė Gavėnė

Priimtas
18 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai (Nr. TSP-115) 32_kp_ataskaita_2018.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai ir 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-112) 32_verslo_remimo_fondas_p...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai ir 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-109) 32_kaimo_remimo_fondas_pr...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
21 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-92) 65_nvo-konkursas-2019-met...
Laima Gardauskienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-95) 65_tsp-pataisytas-sociali...
Laima Gardauskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-104) 59_ssgn-etatai-2019-03pat...
Inga Kornikaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 298_vsb-2018-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-79) 298_vsb-2019-m.-veiklos-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo (Nr. TSP-106) 298_vsb-pareigybiu-skaici...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-83) 298_spec.-remimo-programo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-82) 298_visuomenes-sveikatos-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl žemės sklypo Statybininkų g. 2F, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nuomos (Nr. TSP-125) 33_08_kadastriniu-matavim...
33_aktasplanas.pdf
33_nzt-direktoriaus-isaky...
33_vi-registru-centras.pd...
33_uab-naista-prasymas.pd...
tsp-125.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
30 Dėl gatvių Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijose geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-122) 188_taryba_03smukuciai2.x...
188_1-priedas.pdf
188_2-priedas.pdf
Jurgita Bosikienė

Priimtas
31 Dėl nekilnojamojo turto Smalininkų m. perdavimo valstybės nuosavybėn (Nr. TSP-113) 46_nemuno_salig.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Jurbarko rajono savivaldybės apskaitos (Nr. TSP-102) 46_sutampancios-gatves_.x...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl koncesijos sutarties „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo (Nr. TSP-117) 303_koncesijos-pratesimas...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
34 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų (Nr. TSP-128) 303_2019-03-08-nr.-sd-075...
303_nutarimas_2019_o3e-54...
303_vandenskaina.xml
Jolanta Šeflerienė

Nepriimtas
35 Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-127) 303_2019-03-28-silumos-ka...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
36 Dėl kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir asfaltavimo eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-126) 252_sprendimo-projektas-d...
252_stt-isvada-2019-02.pd...
Rimantas Guntys

Priimtas
37 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui (Nr. TSP-97) 168_tau-panauda-002.xml
168_seniunijos-sutikimas....
168_patalpu-planas-kauno-...
168_tau-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-98) 168_bibliotekos-rastas-mm...
168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-110) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-96) 168_kc-planas.pdf
168_kc-rastas.pdf
168_nuoma-kc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų Vilniaus g. 4, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-124) 168_bibliotekos-rastas-ka...
168_bibliotekos-planas.pd...
168_nuoma-biblioteka.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Jurbarko sporto klubu „Vulkanas“ nutraukimo (Nr. TSP-119) 168_r5-51.pdf
168_vulkanas-1.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-103) 340_jtvic-ikainiai-2019-0...
Ernestas Sinkus

Priimtas
44 Dėl pritarimo projektui „Vaisių ir uogų perdirbimo cecho įkūrimas“ (Nr. TSP-100) 340_pritarimas-padubysio-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
45 Dėl pritarimo projektui „Daugiafunkcinio centro įkūrimas Žindaičių kaime“ (Nr. TSP-99) 340_pritarimas-gaivimina-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
46 Dėl pritarimo projektui „Sveikatinimosi ir pramogų komplekso įrengimas Viešvilėje“ (Nr. TSP-107) 340_pritarimas-harmonijos...
Ernestas Sinkus

Priimtas
47 Dėl pritarimo projektui „Stalo teniso bazės remontas Jurbarke“ (Nr. TSP-118) 353_stalo-tenisas.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
48 Dėl pritarimo projektui „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“ (Nr. TSP-121) 332481353patikslintas-sav...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
49 Dėl pritarimo projektui „Lauko sporto aikštelių šalia Jurbarko Antano Giedraičio—Giedriaus gimnazijos renovavimas“ (Nr. TSP-120) 353_gimnazija.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
50 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko sporto aikštynų atnaujinimas sudarant saugias fizinio ugdymo sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams“ (Nr. TSP-123) 353_vytautas.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
51 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) 353_2018-vertinimo-isvada...
353_sporto-centro-ataskai...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-111) tsp-111.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
53 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos būdo nustatymo (Nr. TSP-130) 83_apklausos-budo-nustaty...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
54 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-131) 83_2019-03-28_si-jurbarko...
Rūta Vančienė

Priimtas
55 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Taikos gatvės, esančios Klausučių kaime, Seredžiaus seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, pavadinimo pakeitimo būdo nustatymo (Nr. TSP-132) 83_2019-03-27_klausuciu-a...
Rūta Vančienė

Priimtas
56 Dėl sutikimo registruoti asociacijos Lietuvos išvaržų chirurgijos draugijos buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-133) 168_buveine.xml
168_buveines-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. P11-528 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtino" pakeitimo (Nr. TSP-134) 178_tsp-del-pareigybiu-sa...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
58 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2019-03-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos (Nr. TSP-94) 27_tsp-fin.k.-bukles-atas...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-85) 55_klausuciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos daugiafunkcio centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-86) 55_seredzius.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos. (Nr. TSP-87) 55_juodaiciai.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
6 Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Juodaičių pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui. (Nr. TSP-90) 365_forma-sutikimas-reorg...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko Antano Giedaičio-Giedriaus gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-84) 55_project-15.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitos (Nr. TSP-88) 55_project-15.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-265 „Dėl mokymo lėšų dalies, tenkančios Jurbarko rajono savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-89) 55_mokymo-lesos.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
10 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo 2019–2020 mokslo metams (Nr. TSP-81) 33190857tsp-81-modeliai-p...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl vaikų priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-91) 365_forma-priemimo-i-iug-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
12 Dėl Priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-108) 365_forma-priemimo-i-bum-...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo (Nr. TSP-116) 365_forma-mokyklu-teritor...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
14 Dėl klasių (grupių) skaičiaus ir mokinių (vaikų) skaičiaus nustatymo 2019–2020 mokslo metais Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose (Nr. TSP-101) 365_forma-klasiu-komplekt...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
15 Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo vasaros laikotarpiu Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigose (Nr. TSP-80) 57_project-vasara-2019.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-93) 254_2018priesgaisrines-at...
Indrė Gavėnė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-114) 254_antikorupcijos2018ata...
Indrė Gavėnė

Priimtas
18 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai (Nr. TSP-115) 32_kp_ataskaita_2018.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
19 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai ir 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-112) 32_verslo_remimo_fondas_p...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2018 metų ataskaitai ir 2019 metų sąmatos patvirtinimo (Nr. TSP-109) 32_kaimo_remimo_fondas_pr...
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
21 Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybėje, veiklos projektų atrankos konkurso 2019 metais nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-92) 65_nvo-konkursas-2019-met...
Laima Gardauskienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (Nr. TSP-95) 65_tsp-pataisytas-sociali...
Laima Gardauskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T2-267 „Dėl Seredžiaus senelių globos namų didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-104) 59_ssgn-etatai-2019-03pat...
Inga Kornikaitė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-105) 298_vsb-2018-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų veiklos plano tvirtinimo (Nr. TSP-79) 298_vsb-2019-m.-veiklos-p...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“ pakeitimo (Nr. TSP-106) 298_vsb-pareigybiu-skaici...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
27 Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos ir visuomenės sveikatos rėmimo 2019 metų specialiosios programos patvirtinimo (Nr. TSP-83) 298_spec.-remimo-programo...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-82) 298_visuomenes-sveikatos-...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
29 Dėl žemės sklypo Statybininkų g. 2F, Jurbarko mieste, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, nuomos (Nr. TSP-125) 33_08_kadastriniu-matavim...
33_aktasplanas.pdf
33_nzt-direktoriaus-isaky...
33_vi-registru-centras.pd...
33_uab-naista-prasymas.pd...
tsp-125.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
30 Dėl gatvių Jurbarko miesto ir Jurbarkų seniūnijose geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-122) 188_taryba_03smukuciai2.x...
188_1-priedas.pdf
188_2-priedas.pdf
Jurgita Bosikienė

Priimtas
31 Dėl nekilnojamojo turto Smalininkų m. perdavimo valstybės nuosavybėn (Nr. TSP-113) 46_nemuno_salig.xml
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Jurbarko rajono savivaldybės apskaitos (Nr. TSP-102) 46_sutampancios-gatves_.x...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl koncesijos sutarties „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų vykdymo“ termino pratęsimo (Nr. TSP-117) 303_koncesijos-pratesimas...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
34 Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Jurbarko vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų (Nr. TSP-128) 303_2019-03-08-nr.-sd-075...
303_nutarimas_2019_o3e-54...
303_vandenskaina.xml
Jolanta Šeflerienė

Nepriimtas
35 Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei ,,Požeminiai darbai“ nustatymo (Nr. TSP-127) 303_2019-03-28-silumos-ka...
Jolanta Šeflerienė

Priimtas
36 Dėl kelių (gatvių) įtraukimo į Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašą ir asfaltavimo eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-126) 252_sprendimo-projektas-d...
252_stt-isvada-2019-02.pd...
Rimantas Guntys

Priimtas
37 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui (Nr. TSP-97) 168_tau-panauda-002.xml
168_seniunijos-sutikimas....
168_patalpu-planas-kauno-...
168_tau-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
38 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-98) 168_bibliotekos-rastas-mm...
168_mmb-turtas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Jurbarko rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-110) 168_aukciono-saraso-pakei...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
40 Dėl patalpų Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., nuomos (Nr. TSP-96) 168_kc-planas.pdf
168_kc-rastas.pdf
168_nuoma-kc.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
41 Dėl patalpų Vilniaus g. 4, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-124) 168_bibliotekos-rastas-ka...
168_bibliotekos-planas.pd...
168_nuoma-biblioteka.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
42 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties su Jurbarko sporto klubu „Vulkanas“ nutraukimo (Nr. TSP-119) 168_r5-51.pdf
168_vulkanas-1.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-163 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-103) 340_jtvic-ikainiai-2019-0...
Ernestas Sinkus

Priimtas
44 Dėl pritarimo projektui „Vaisių ir uogų perdirbimo cecho įkūrimas“ (Nr. TSP-100) 340_pritarimas-padubysio-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
45 Dėl pritarimo projektui „Daugiafunkcinio centro įkūrimas Žindaičių kaime“ (Nr. TSP-99) 340_pritarimas-gaivimina-...
Ernestas Sinkus

Priimtas
46 Dėl pritarimo projektui „Sveikatinimosi ir pramogų komplekso įrengimas Viešvilėje“ (Nr. TSP-107) 340_pritarimas-harmonijos...
Ernestas Sinkus

Priimtas
47 Dėl pritarimo projektui „Stalo teniso bazės remontas Jurbarke“ (Nr. TSP-118) 353_stalo-tenisas.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
48 Dėl pritarimo projektui „Esamų sporto bazių infrastruktūros atnaujinimas“ (Nr. TSP-121) 332481353patikslintas-sav...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
49 Dėl pritarimo projektui „Lauko sporto aikštelių šalia Jurbarko Antano Giedraičio—Giedriaus gimnazijos renovavimas“ (Nr. TSP-120) 353_gimnazija.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
50 Dėl pritarimo projektui „Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos lauko sporto aikštynų atnaujinimas sudarant saugias fizinio ugdymo sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams“ (Nr. TSP-123) 353_vytautas.xml
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
51 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-129) 353_2018-vertinimo-isvada...
353_sporto-centro-ataskai...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-111) tsp-111.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas
53 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Dainių kaime planuojamos durpių gavybos būdo nustatymo (Nr. TSP-130) 83_apklausos-budo-nustaty...
Rūta Vančienė

Priimtas
Papildomi klausimai
54 Dėl savivaldybės įmonės „Jurbarko planas“ 2018 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-131) 83_2019-03-28_si-jurbarko...
Rūta Vančienė

Priimtas
55 Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Taikos gatvės, esančios Klausučių kaime, Seredžiaus seniūnijoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, pavadinimo pakeitimo būdo nustatymo (Nr. TSP-132) 83_2019-03-27_klausuciu-a...
Rūta Vančienė

Priimtas
56 Dėl sutikimo registruoti asociacijos Lietuvos išvaržų chirurgijos draugijos buveinę Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame pastate (Nr. TSP-133) 168_buveine.xml
168_buveines-prasymas.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. P11-528 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtino" pakeitimo (Nr. TSP-134) 178_tsp-del-pareigybiu-sa...
Edita Pažereckaitė

Nepriimtas
58 Dėl tarybos narių nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.