Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-11-24 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-368) 21279027sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl banko paskolos“ papildymo (Nr. TSP-353) 27_spr_banko-paskola-11-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Skaistučiui Raževičiui (Nr. TSP-360) 32_s.razevicius.pdf
32_razevicius-25.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl žemės mokesčio lengvatos Egidijui Urbonavičiui (Nr. TSP-354) 32_e.urbonaviciu.pdf
32_e.urbonavicius-23.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl žemės mokesčio lengvatos Liucijai Žilaitytei (Nr. TSP-358) 32_l.zilaityte.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-357) 32_r.-grybaite.xml
32_grybaite_jasiunas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-355) 32_k.jasiunas.xml
32_grybaite_jasiunas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-370) 45_t1-9-protokolas-2016-0...
45_2016-06-21-tratc-prasy...
45_t2-117.doc
45_t2-222.doc
45_tratc-analize.xls
45_452016-09-09-tratcui-d...
45_reikalavimas.pdf
45_45tsp-t2-222-pakeitima...
Povilas Kazėnas

Priimtas
10 Dėl pritarimo Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-351) 57_seredzius-project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-347) 57_project-klausuciai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) 57_project-raudone.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos ir gimnazijos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-341) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ ir jo direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) 57_project-1-nykstukas.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos ir jos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) 57_project-1-jurbarkai.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
17 Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo (Nr. TSP-362) 57_tsp-del-sp-ikainiu.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) 54_smalininkai.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) 54_naujamiestis-proj.1.xm...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-343) 54_vytauto-d..xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-356) 162_kulturos-tarybos-sude...
162_sutikimai.pdf
Goda Vilkelienė

Priimtas
22 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-363) 324_svietimo-centro-deleg...
324_svietimo-centro-nefor...
324_sauliu-rinktines-dele...
324_jaunimo-organizaciju-...
324_jaunimo-iniciatyvos-c...
324_jaunimo-reikalu-taryb...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
23 Dėl individualaus etato ir pareigybės normatyvo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Gausantiškių skyriuje nustatymo (Nr. TSP-338) 53_normatyvai.xml
53_gimnazijos-dokumentas....
Antanas Gvildys

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-371) 21227565naujas-tarybos-sp...
Laima Gardauskienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-178 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-345) 59_laidojimo2016_2.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-366) 59_dienos-soc-globa-pak-2...
59_antikorupcinis-dienos-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-367) 21258259pritarimas-evange...
Inga Kornikaitė

Priimtas
28 Dėl buto Kęstučio g. 35A-50, Jurbarko m. , pardavimo (Nr. TSP-336) 46_kestucio-35a-50_pardav...
46_prasymas_mankienes.pdf
46_isvada-del-turto-verte...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl prievolės mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimą panaikinimo mirus nuomininkams (Nr. TSP-365) 46_skolos.xml
46_mirties-israsai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-364) 168_baldu-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl kompensavimo už moksleivių vežimą į mokyklas ir į namus nuosavais automobiliais Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 48_tsp-del-nuosavu-kompen...
Rimantas Milius

Priimtas
32 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-361) 44_administravimo-tarifas...
44_komunal-prasymas-11-08...
44_administravimo-tarifo-...
44_komunalininko-pajamu-s...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
33 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ ir A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato investicijų projekto parengimui (Nr. TSP-340) 340_pritarimas-viesojo-pa...
Ernestas Sinkus

Priimtas
34 Dėl pavadinimo gatvei Skirsnemunės seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-352) 33_11-24-1.xml
33_priedai-tsp-1.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl Ateities gatvės Gricių kaime, Veliuonos seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-369) 33_11-24-2.xml
33_priedai-tsp-2.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-335) 254_reglamento-keitimas-2...
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-337) 254_administraciniu-gincu...
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-359) 212327315del-jurbarko-raj...
Genė Gudaitienė

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaičių vaikų dienos centras“ ir „Girdžių vaikų dienos centras“ (Nr. TSP-372) 59_pritarimas-samarieciu-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-373) 254_makunas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-11-24 12:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-368) 21279027sprbiudz-tikslini...
Audronė Stoškienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-229 „Dėl banko paskolos“ papildymo (Nr. TSP-353) 27_spr_banko-paskola-11-2...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos Skaistučiui Raževičiui (Nr. TSP-360) 32_s.razevicius.pdf
32_razevicius-25.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl žemės mokesčio lengvatos Egidijui Urbonavičiui (Nr. TSP-354) 32_e.urbonaviciu.pdf
32_e.urbonavicius-23.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
6 Dėl žemės mokesčio lengvatos Liucijai Žilaitytei (Nr. TSP-358) 32_l.zilaityte.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
7 Dėl žemės mokesčio lengvatos Rasai Grybaitei (Nr. TSP-357) 32_r.-grybaite.xml
32_grybaite_jasiunas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
8 Dėl žemės mokesčio lengvatos Kęstučiui Jasiūnui (Nr. TSP-355) 32_k.jasiunas.xml
32_grybaite_jasiunas.pdf
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
9 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-370) 45_t1-9-protokolas-2016-0...
45_2016-06-21-tratc-prasy...
45_t2-117.doc
45_t2-222.doc
45_tratc-analize.xls
45_452016-09-09-tratcui-d...
45_reikalavimas.pdf
45_45tsp-t2-222-pakeitima...
Povilas Kazėnas

Priimtas
10 Dėl pritarimo Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programai (Nr. TSP-351) 57_seredzius-project.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-347) 57_project-klausuciai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-348) 57_project-raudone.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos ir gimnazijos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-341) 57_project-erzvilkas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko ,,Ąžuoliuko" mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-349) 57_project-azuoliukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ ir jo direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-350) 57_project-1-nykstukas.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos ir jos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-346) 57_project-1-jurbarkai.xm...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
17 Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo (Nr. TSP-362) 57_tsp-del-sp-ikainiu.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) 54_smalininkai.xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-342) 54_naujamiestis-proj.1.xm...
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos ir mokyklos direktoriaus 2015–2016 mokslo metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-343) 54_vytauto-d..xml
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo (Nr. TSP-356) 162_kulturos-tarybos-sude...
162_sutikimai.pdf
Goda Vilkelienė

Priimtas
22 Dėl nuolatinės Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo (Nr. TSP-363) 324_svietimo-centro-deleg...
324_svietimo-centro-nefor...
324_sauliu-rinktines-dele...
324_jaunimo-organizaciju-...
324_jaunimo-iniciatyvos-c...
324_jaunimo-reikalu-taryb...
Rasida Kalinauskienė

Priimtas
23 Dėl individualaus etato ir pareigybės normatyvo Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos Gausantiškių skyriuje nustatymo (Nr. TSP-338) 53_normatyvai.xml
53_gimnazijos-dokumentas....
Antanas Gvildys

Priimtas
24 Dėl pritarimo projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ (Nr. TSP-371) 21227565naujas-tarybos-sp...
Laima Gardauskienė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-178 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (Nr. TSP-345) 59_laidojimo2016_2.xml
Inga Kornikaitė

Priimtas
26 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-366) 59_dienos-soc-globa-pak-2...
59_antikorupcinis-dienos-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
27 Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugų teikimas Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams“ (Nr. TSP-367) 21258259pritarimas-evange...
Inga Kornikaitė

Priimtas
28 Dėl buto Kęstučio g. 35A-50, Jurbarko m. , pardavimo (Nr. TSP-336) 46_kestucio-35a-50_pardav...
46_prasymas_mankienes.pdf
46_isvada-del-turto-verte...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
29 Dėl prievolės mokėti gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio įsiskolinimą panaikinimo mirus nuomininkams (Nr. TSP-365) 46_skolos.xml
46_mirties-israsai.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
30 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Nr. TSP-364) 168_baldu-peremimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-303 „Dėl kompensavimo už moksleivių vežimą į mokyklas ir į namus nuosavais automobiliais Jurbarko rajone tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-339) 48_tsp-del-nuosavu-kompen...
Rimantas Milius

Priimtas
32 Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Jurbarko mieste bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo patvirtinimo (Nr. TSP-361) 44_administravimo-tarifas...
44_komunal-prasymas-11-08...
44_administravimo-tarifo-...
44_komunalininko-pajamu-s...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
33 Dėl pritarimo dalyvavimui projekte „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ ir A. Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato investicijų projekto parengimui (Nr. TSP-340) 340_pritarimas-viesojo-pa...
Ernestas Sinkus

Priimtas
34 Dėl pavadinimo gatvei Skirsnemunės seniūnijoje suteikimo (Nr. TSP-352) 33_11-24-1.xml
33_priedai-tsp-1.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 Dėl Ateities gatvės Gricių kaime, Veliuonos seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo (Nr. TSP-369) 33_11-24-2.xml
33_priedai-tsp-2.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
36 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-335) 254_reglamento-keitimas-2...
Indrė Gavėnė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-337) 254_administraciniu-gincu...
Indrė Gavėnė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-359) 212327315del-jurbarko-raj...
Genė Gudaitienė

Priimtas
Papildomi klausimai
39 Dėl pritarimo projektams „Ištiesk pagalbos ranką“, „Užuovėja“, „Mūsų rūpestis“, „Šimkaičių vaikų dienos centras“ ir „Girdžių vaikų dienos centras“ (Nr. TSP-372) 59_pritarimas-samarieciu-...
Inga Kornikaitė

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-118 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-373) 254_makunas.xml
Indrė Gavėnė

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.