ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS INFORMUOJA (atnaujinta 15:15 val.)
2021-02-18  
 

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius praneša apie žemės ūkio technikos registravimo bei techninės apžiūros naujoves. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė paramos už pienines karves mokėjimo taisyklės. Taip pat dalinamės svarbia informacija naminių paukščių laikytojams – Lietuvoje fiksuojami didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H5N5 potipio atvejai.


Žemės ūkio technikos registravimo naujovės ir techninė apžiūra

 

Žemės ūkio skyrius informuoja, kad Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-870 buvo pakeista Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka. Nustatyta, kad žemės ūkio technikai, kuriai pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, kol  Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo.

 

Žemės ūkio mašinų ir jų priekabų technines apžiūras pagal grafiką Jurbarko rajone numatoma vykdyti įprastu laiku, tai yra 2021 m. balandžio-birželio mėnesiais. Apie patvirtintą techninių apžiūrų grafiką ir rekomenduojamas technikos pristatymo techninei apžiūrai vietas informuosime atskirai.

 

Taip pat primename, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kuriuo žemės ūkio technika įtraukta į taršos mokesčio mokėjimo objektus.

 

Taršos mokestis mokamas, kai transporto priemonė registruojama pirmą kartą Lietuvoje ir kai keičiasi transporto priemonės valdytojas. Mokestis sumokamas iki transporto priemonės registracijos, o jo nesumokėjus, transporto priemonė neregistruojama.

 

Taršos mokesčio mokėti nereikia, kai transporto priemonė registruojama laikinai (iki mėnesio), išsimokėjus už transporto priemonę, kai ji įsigyta išsimokėtinai, jei valdytojas nesikeičia, taip pat keičiant vardą ir (ar) pavardę, įmonės pavadinimą, keičiant valstybinio registracijos numerio ženklą. Mokestį sumokėti privaloma tais atvejais, kai transporto priemonės galia yra 71 kW ir daugiau. Transporto priemonėms, kurios pagamintos mažiau kaip prieš 5 metus, taikomas 0,4, o nuo 5 iki 10 metų technikai – 0,8 mokesčio mažinimo koeficientas.

 

Prašome Jurbarko rajono ūkininkus prižiūrėti turimą techniką ir nevažinėti netvarkingomis transporto priemonėmis. Būkite atsakingi, saugokite save ir aplinkinius.

 

Žemės ūkio skyrius šiuo metu darbą organizuoja nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie žemės ūkio technikos technines apžiūras arba taršos mokesčio mokėjimus gali suteikti atsakingas specialistas Povilas Kazėnas, tel. 8 614 11 736 arba el. paštu povilas.kazenas@jurbarkas.lt.

 

 

Dėmesio – svarbi informacija naminių paukščių laikytojams

 

Lietuvoje fiksuojami didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H5N5 potipio atvejai.

Šiemet Lietuvoje jau užfiksuoti 4 tokie atvejai, jie nustatyti laukiniams paukščiams Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, Raseinių rajone ir Kėdainių mieste.

 

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktą informaciją, Jurbarko rajone šios ligos atvejų kol kas nėra užfiksuota.

 

Artėjant pavasariui, prasideda ir laukinių paukščių migracija iš šiltųjų kraštų, todėl raginame visus naminių paukščių laikytojus, net ir mažais kiekiais laikomiems naminiams paukščiams taikyti biologinio saugumo priemones.

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba nurodo šiuos biologinio saugumo priemonių reikalavimus ūkiams:

 

 • naminiams paukščiams skirtą pašarą svarbu laikyti taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių, po stogu ar paukščių laikymo patalpose;
 • naminius paukščius lesinti ir girdyti taip, kad nebūtų prieinama laukiniams paukščiams;
 • naminių paukščių negirdyti atvirų vandens telkinių vandeniu, juos privaloma laikyti uždarose patalpose arba aptvaruose su stoginėmis, apsaugančiomis nuo kontakto su laukiniais migruojančiais paukščiais.

 

Pasikeitė paramos už pienines karves mokėjimo taisyklės

 

2021 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-63 buvo patvirtintos naujos 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės.

 

Parama bus skirta valdos valdytojui ir (ar) jo partneriui, jei teikiant pasėlių deklaracijas, pareiškėjas nurodys, kad nori gauti susietąją paramą už pienines karves ir atitiks taisyklėse nustatytus reikalavimus. Valdos partneriai, laikantys savo vardu karves ir pageidaujantys gauti išmokas, valdoje turi būti užregistruoti iki einamųjų metų kovo 31 d.

 

Naujose paramos taisyklėse nustatyta, kad pieninių veislių karvės turi būti įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre ir išlaikytos nustatytą laiką. Pieninės karvės ūkyje turi būti išlaikytos einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu (imtinai).

 

Parama nebus skiriama valdos valdytojams:

 

 • kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • atskirais atvejais už pieninę karvę, jeigu Ūkinių gyvūnų registre nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.;
 • už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė Ūkinių gyvūnų registrui pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu;
 • už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu.
 

Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti paramą būtina laikytis nustatytų terminų, tai yra Ūkinių gyvūnų registre per 7 kalendorines dienas privaloma suvesti arba pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ar paslaugų teikėjui visus įvykius, susijusius su pienine karve (pvz. apsiveršiavimas). Pavėluotai suvedus/pranešus duomenis – parama nebus skiriama.

 

Paramos dydis bus nustatytas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

 

Gauti daugiau informacijos, išsiaiškinti kilusius klausimus  galite paskambinę Jūsų seniūnijos žemės ūkio specialistui.

 

 

 

Parengė,

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Martynas Kursevičius

 
  Atgal

   EN

 /  DE
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA ◄
 ► RENGINIAI ◄
 ► COVID-19 INFORMACIJA ◄
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS INFORMUOJA (atnaujinta 15:15 val.)
2021-02-18  
 

Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius praneša apie žemės ūkio technikos registravimo bei techninės apžiūros naujoves. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė paramos už pienines karves mokėjimo taisyklės. Taip pat dalinamės svarbia informacija naminių paukščių laikytojams – Lietuvoje fiksuojami didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H5N5 potipio atvejai.


Žemės ūkio technikos registravimo naujovės ir techninė apžiūra

 

Žemės ūkio skyrius informuoja, kad Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-870 buvo pakeista Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka. Nustatyta, kad žemės ūkio technikai, kuriai pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, kol  Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo.

 

Žemės ūkio mašinų ir jų priekabų technines apžiūras pagal grafiką Jurbarko rajone numatoma vykdyti įprastu laiku, tai yra 2021 m. balandžio-birželio mėnesiais. Apie patvirtintą techninių apžiūrų grafiką ir rekomenduojamas technikos pristatymo techninei apžiūrai vietas informuosime atskirai.

 

Taip pat primename, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kuriuo žemės ūkio technika įtraukta į taršos mokesčio mokėjimo objektus.

 

Taršos mokestis mokamas, kai transporto priemonė registruojama pirmą kartą Lietuvoje ir kai keičiasi transporto priemonės valdytojas. Mokestis sumokamas iki transporto priemonės registracijos, o jo nesumokėjus, transporto priemonė neregistruojama.

 

Taršos mokesčio mokėti nereikia, kai transporto priemonė registruojama laikinai (iki mėnesio), išsimokėjus už transporto priemonę, kai ji įsigyta išsimokėtinai, jei valdytojas nesikeičia, taip pat keičiant vardą ir (ar) pavardę, įmonės pavadinimą, keičiant valstybinio registracijos numerio ženklą. Mokestį sumokėti privaloma tais atvejais, kai transporto priemonės galia yra 71 kW ir daugiau. Transporto priemonėms, kurios pagamintos mažiau kaip prieš 5 metus, taikomas 0,4, o nuo 5 iki 10 metų technikai – 0,8 mokesčio mažinimo koeficientas.

 

Prašome Jurbarko rajono ūkininkus prižiūrėti turimą techniką ir nevažinėti netvarkingomis transporto priemonėmis. Būkite atsakingi, saugokite save ir aplinkinius.

 

Žemės ūkio skyrius šiuo metu darbą organizuoja nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie žemės ūkio technikos technines apžiūras arba taršos mokesčio mokėjimus gali suteikti atsakingas specialistas Povilas Kazėnas, tel. 8 614 11 736 arba el. paštu povilas.kazenas@jurbarkas.lt.

 

 

Dėmesio – svarbi informacija naminių paukščių laikytojams

 

Lietuvoje fiksuojami didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H5N5 potipio atvejai.

Šiemet Lietuvoje jau užfiksuoti 4 tokie atvejai, jie nustatyti laukiniams paukščiams Klaipėdoje, Klaipėdos rajone, Raseinių rajone ir Kėdainių mieste.

 

Pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktą informaciją, Jurbarko rajone šios ligos atvejų kol kas nėra užfiksuota.

 

Artėjant pavasariui, prasideda ir laukinių paukščių migracija iš šiltųjų kraštų, todėl raginame visus naminių paukščių laikytojus, net ir mažais kiekiais laikomiems naminiams paukščiams taikyti biologinio saugumo priemones.

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba nurodo šiuos biologinio saugumo priemonių reikalavimus ūkiams:

 

 • naminiams paukščiams skirtą pašarą svarbu laikyti taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių, po stogu ar paukščių laikymo patalpose;
 • naminius paukščius lesinti ir girdyti taip, kad nebūtų prieinama laukiniams paukščiams;
 • naminių paukščių negirdyti atvirų vandens telkinių vandeniu, juos privaloma laikyti uždarose patalpose arba aptvaruose su stoginėmis, apsaugančiomis nuo kontakto su laukiniais migruojančiais paukščiais.

 

Pasikeitė paramos už pienines karves mokėjimo taisyklės

 

2021 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-63 buvo patvirtintos naujos 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės.

 

Parama bus skirta valdos valdytojui ir (ar) jo partneriui, jei teikiant pasėlių deklaracijas, pareiškėjas nurodys, kad nori gauti susietąją paramą už pienines karves ir atitiks taisyklėse nustatytus reikalavimus. Valdos partneriai, laikantys savo vardu karves ir pageidaujantys gauti išmokas, valdoje turi būti užregistruoti iki einamųjų metų kovo 31 d.

 

Naujose paramos taisyklėse nustatyta, kad pieninių veislių karvės turi būti įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre ir išlaikytos nustatytą laiką. Pieninės karvės ūkyje turi būti išlaikytos einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu (imtinai).

 

Parama nebus skiriama valdos valdytojams:

 

 • kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
 • atskirais atvejais už pieninę karvę, jeigu Ūkinių gyvūnų registre nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.;
 • už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė Ūkinių gyvūnų registrui pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu;
 • už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu.
 

Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti paramą būtina laikytis nustatytų terminų, tai yra Ūkinių gyvūnų registre per 7 kalendorines dienas privaloma suvesti arba pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ar paslaugų teikėjui visus įvykius, susijusius su pienine karve (pvz. apsiveršiavimas). Pavėluotai suvedus/pranešus duomenis – parama nebus skiriama.

 

Paramos dydis bus nustatytas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

 

Gauti daugiau informacijos, išsiaiškinti kilusius klausimus  galite paskambinę Jūsų seniūnijos žemės ūkio specialistui.

 

 

 

Parengė,

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

Martynas Kursevičius

 
  Atgal

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153, faks. (8 447) 70 166, el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.