Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-01-26
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-01-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 74994_DARBOTVARKĖ Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Jono Bučinsko atleidimo (Nr. TSP-38) Mero pavaduotojo atleidim...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
3 Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-39) 74998_Mero pavaduotojo pa...
Ričardas Juška

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-20) TSP-20.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-1) spr_ paskola FM-01.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo ir sutaupytų lėšų naudojimo tvarkos (Nr. TSP-5) spr_MK tvarka-01.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2012 metais tvarkos (Nr. TSP-6) TSP-6.xml


Priimtas
8 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-261 ,,DĖL AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-23) PD geras.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2011 metų ataskaitos (Nr. TSP-24) Kaimo.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko sajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2011 metų ataskaitos (Nr. TSP-18) Verslo.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-53, papildymo (Nr. TSP-25) Verslo_keitimas.xml
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
12 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-26) 12-01-26-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl specialiųjų planų rengimo (Nr. TSP-27) 12-01-26-2.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-31) 12-01-26-4.xml
Daukanto_vasario_gedimino...
Klausuciai.pdf
Viesviles.pdf
Susivienijimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-29) 12-01-26-3.xml
Durpes esama situacija.pd...
Durpes leidimas.pdf
Durpes PAV.pdf
Durpes teismo sprendimas....
Presto durpes ortofoto.pd...
Rolando Sauklio.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo pakeisti patalpų paskirtį (Nr. TSP-30) 12-01-26-6.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
17 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos ir nurašymo (Nr. TSP-32) 12-01-26-5.xml
Apskaitos aktas.pdf
Teismo sprendimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 DĖL KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14) Atestavimo komisijos atas...
Daura Giedraitienė

Priimtas
19 Del Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-10) JRT ataskaita uz 2011.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
20 DĖL JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-12) Centro darbo planas.xml
Renata Streleckienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-28) project1.xml
Palyginamasis projektas (...
Antanas Gvildys

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-260 ,,Dėl užmokesčio už Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ugdytinių išlaikymą renovacijos metu" pripažinimo netekusiu galios" (Nr. TSP-13) Nykštukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-7) Smalininku bendrasis plan...
Inga Šimulynaitė

Priimtas
24 dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-11) sprendimas suderintas.xml
Rasa Andriulytė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-122 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-15) komisijos pakeitimas.xml
Angelė Zabalujeva

Nepriimtas
26 Dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-16) 74023_pinigines paramos t...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-19) maitinimo tvarka.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-17) pritarimas projektui.xml
evangeliku prasymas.pdf
Angelė Zabalujeva

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro teikiamų kirpyklos paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-22) kirpykla.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
30 Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 1 valandos įkainio 2012 metams patvirtinimo (Nr. TSP-21) dienos socialines globos ...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-8) T2-368 pakeitimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
32 Dėl išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-33) Isorines reklamos irengim...
Rūta Vasiliauskienė

Nepriimtas
33 Dėl objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (Nr. TSP-2) project1PO.xml
SKMBT_C36012011010570.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrui (Nr. TSP-4) project1Sutrikusio int. J...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Tamošių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-3) project1Tamosiu bendruome...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-9) project2Veliuonos KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-37) 1 priedas.docx
2 priedas.doc
3 priedas.doc
Kontroles ir audito tarny...
Vida Rekešienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-34) Kontroles k-to ataskaita....
Algirdas Gudaitis

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl pavedimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“ pakeitimo (Nr. TSP-36) Del 2010 m. liepos 28 d. ...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-35) Kontroles komiteto veiklo...
Algirdas Gudaitis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-01-26
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-01-26 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo 74994_DARBOTVARKĖ Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo Jono Bučinsko atleidimo (Nr. TSP-38) Mero pavaduotojo atleidim...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
3 Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo (Nr. TSP-39) 74998_Mero pavaduotojo pa...
Ričardas Juška

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 m. viešųjų darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-20) TSP-20.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl ilgalaikės paskolos (Nr. TSP-1) spr_ paskola FM-01.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, perskirstymo ir sutaupytų lėšų naudojimo tvarkos (Nr. TSP-5) spr_MK tvarka-01.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 6 proc. mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2012 metais tvarkos (Nr. TSP-6) TSP-6.xml


Priimtas
8 DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-261 ,,DĖL AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-23) PD geras.xml
Povilas Kazėnas

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo 2011 metų ataskaitos (Nr. TSP-24) Kaimo.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko sajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo 2011 metų ataskaitos (Nr. TSP-18) Verslo.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-53, papildymo (Nr. TSP-25) Verslo_keitimas.xml
Gražina Ilgevičienė

Nepriimtas
12 Dėl gatvių pavadinimų suteikimo (Nr. TSP-26) 12-01-26-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
13 Dėl specialiųjų planų rengimo (Nr. TSP-27) 12-01-26-2.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
14 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-31) 12-01-26-4.xml
Daukanto_vasario_gedimino...
Klausuciai.pdf
Viesviles.pdf
Susivienijimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
15 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-29) 12-01-26-3.xml
Durpes esama situacija.pd...
Durpes leidimas.pdf
Durpes PAV.pdf
Durpes teismo sprendimas....
Presto durpes ortofoto.pd...
Rolando Sauklio.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
16 Dėl sutikimo pakeisti patalpų paskirtį (Nr. TSP-30) 12-01-26-6.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
17 Dėl bešeimininkio nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybės nuosavybėn, apskaitos ir nurašymo (Nr. TSP-32) 12-01-26-5.xml
Apskaitos aktas.pdf
Teismo sprendimas.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
18 DĖL KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ NUOLATINĖS ATESTAVIMO KOMISIJOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-14) Atestavimo komisijos atas...
Daura Giedraitienė

Priimtas
19 Del Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-10) JRT ataskaita uz 2011.xml
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
20 DĖL JURBARKO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-12) Centro darbo planas.xml
Renata Streleckienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-28) project1.xml
Palyginamasis projektas (...
Antanas Gvildys

Priimtas
22 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T2-260 ,,Dėl užmokesčio už Jurbarko vaikų lopšelio-darželio ,,Nykštukas" ugdytinių išlaikymą renovacijos metu" pripažinimo netekusiu galios" (Nr. TSP-13) Nykštukas.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-7) Smalininku bendrasis plan...
Inga Šimulynaitė

Priimtas
24 dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-11) sprendimas suderintas.xml
Rasa Andriulytė

Priimtas
25 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-122 „Dėl piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-15) komisijos pakeitimas.xml
Angelė Zabalujeva

Nepriimtas
26 Dėl socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-16) 74023_pinigines paramos t...
Angelė Zabalujeva

Priimtas
27 Dėl mokinių nemokamo maitinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-19) maitinimo tvarka.xml
Angelė Zabalujeva

Priimtas
28 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-17) pritarimas projektui.xml
evangeliku prasymas.pdf
Angelė Zabalujeva

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro teikiamų kirpyklos paslaugų“ pakeitimo (Nr. TSP-22) kirpykla.xml
Genutė Gudaitienė

Priimtas
30 Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos 1 valandos įkainio 2012 metams patvirtinimo (Nr. TSP-21) dienos socialines globos ...
Genutė Gudaitienė

Priimtas
31 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-8) T2-368 pakeitimas.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
32 Dėl išorinės reklamos įrengimo Jurbarko rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-33) Isorines reklamos irengim...
Rūta Vasiliauskienė

Nepriimtas
33 Dėl objektų išbraukimo iš privatizavimo objektų sąrašo (Nr. TSP-2) project1PO.xml
SKMBT_C36012011010570.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
34 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centrui (Nr. TSP-4) project1Sutrikusio int. J...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
35 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Tamošių kaimo bendruomenei (Nr. TSP-3) project1Tamosiu bendruome...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
36 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Veliuonos kultūros centrui (Nr. TSP-9) project2Veliuonos KC.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
37 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-37) 1 priedas.docx
2 priedas.doc
3 priedas.doc
Kontroles ir audito tarny...
Vida Rekešienė

Priimtas
38 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-34) Kontroles k-to ataskaita....
Algirdas Gudaitis

Priimtas
39 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl pavedimo savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti auditą“ pakeitimo (Nr. TSP-36) Del 2010 m. liepos 28 d. ...
Algirdas Gudaitis

Priimtas
40 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programos patvirtinimo (Nr. TSP-35) Kontroles komiteto veiklo...
Algirdas Gudaitis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.