Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-11-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės Tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-11-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl 2013–2018 metų jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje plano patvirtinimo (Nr. TSP-386) Jaunimo problemu sprendim...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-341) 93443_spr_pajamos ir isla...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai administruoti (Nr. TSP-338) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-339) TSP-339.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-321) spr_biudz.taisykles-N-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2011 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-348) spr_biudzeto atask-11.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-365) project (1).xml
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje (Nr. TSP-332) NU mokescio pakeitimai.xm...
Zita Tytmonienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-333) Gausantiskiu mokyklos met...
Zita Tytmonienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-334) project1Simakiciu ataskai...
Zita Tytmonienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-335) Seredziaus atsakaita.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-357) skirsnemunes 2012 veikla....
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-358) juodaiciai 2012 veikla.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-328) vadzgirio 2012 veikla.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-326) Viesviles 2012 veikla.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-327) project Klausučiai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio santvaro pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-345) Klausučių nuost.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) project Jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-329) project Girdžiai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-325) project Raudonė.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Buvusios Pavidaujo kaimo pradinės mokyklos 2-ojo aukšto patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-351) pavidaujys.xml
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
24 Dėl pritarimo Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro projektui „Kultūros centro pritaikymas bendruomenės ir turizmo poreikiams" (Nr. TSP-370) project (10)mažoji.xml
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
25 Dėl pritarimo projektui „Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto salės rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-371) project (6) klausučiai.x...
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Buvusios Armeniškių pradinės mokyklos pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-324) project (4)armeniškiai.x...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo Girdžių šeimų centro projektui „Amatų ir tautinio paveldo centro įkūrimas Girdžiuose“ (Nr. TSP-350) tsp-350.xml
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
28 Dėl pritarimo projektui „Kūrybinių dirbtuvių įrengimas Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje“ (Nr. TSP-349) project (9) veliuona.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo projektui „Saugumo užtikrinimas Smalininkuose“ (Nr. TSP-347) smalininkai g.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pritarimo projektui „Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno remontas“ (Nr. TSP-337) gausant.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pritarimo Rutkiškių kaimų bendruomenės projektui „Bendruomenės namų modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams“ (Nr. TSP-372) project (7)rutkiškiai.xm...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Pavidaujo kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-382) Pavidaujys (1).xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Juodaičių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-383) Juodaiciai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Armeniškių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-384) Armeniskiai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Vadžgirio kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-379) Vadzgirys (2).xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Pašaltuonio kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-380) Pasaltuonys.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Gricių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-381) Griciai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Vencloviškių kaimo gyventojams“ (Nr. TSP-396) vencloviskiai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl pritarimo projektui „Raudonėnų viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ (Nr. TSP-392) Pritarimas projektui_Raud...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl pritarimo projektui „Buvusio darželio pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-394) taryba_pilis.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl pritarimo projektui „Baltraitiškės kaimo bendruomenės pastato dalies remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-393) dėl pritarimo baltraiti...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-70, papildymo (Nr. TSP-391) TSPseredž1.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos kultūros centro Stakių skyriaus patalpų pritaikymas kultūrinei veiklai“ (Nr. TSP-399) dėl pritarimo veliuonos_...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl pritarimo projektui „Klausučių kultūros centro pastato stogo remontas“ (Nr. TSP-398) tsp_klausuciai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl pritarimo projektui „Šilti ir jaukūs bendruomenės namai“ (Nr. TSP-395) tsp_paskynai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos namelio aplinkos pritaikymas kulinarinio paveldo demonstravimui“ (Nr. TSP-397) dėl pritarimo veliuonos_...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-331) Adomaitis.xml
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl gyventojų apklausos paskelbimo (Nr. TSP-387) Gyventoju apklausa.xml
Jurbarkas geras.JPG
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-389) Detalieji planai.xml
Priedas detalieji.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl hidroelektrinės statybos ant Mituvos upės Girdžių kaime galimybių (Nr. TSP-388) Del Girdziu hidroelektrin...
Girdžių priedai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
51 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-373) Reglamento pakeitimas.xml
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bibliotekų tinklo optimizavimo (Nr. TSP-369) Del biblioteku tinklo opt...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-390) Bibliotekos etatu skaiciu...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-385) project_atestavimo komisi...
Daura Giedraitienė

Nepriimtas
55 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-376) project_Skirsnemunes knyg...
Daura Giedraitienė

Priimtas
56 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-360) project1.xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-140 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-346) Sporto centro etatai.xml
Antanas Domeika

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-368) Etatu skaicius.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
59 Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą "Senoji Panemunės pilis" (Nr. TSP-336) Senoji panemunes pilis_li...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
60 Dėl Atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-130, pakeitimo (Nr. TSP-320) Atstovavimo viesosiose is...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
61 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-121 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-323) Administraciniu gincu kom...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
62 Dėl mokesčių lengvatų asmenims, remiantiems kultūrą ir sportą, taikymo (Nr. TSP-343) Mokesciu lengvatos asmeni...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
63 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jualdė“ (Nr. TSP-340) Jualde.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
64 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko Jursa“ (Nr. TSP-342) Jursa.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
65 Dėl 2013 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-356) Žemės tarifai.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
66 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr.T2 - 76 ,, Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-362) project6GAL PIEŠT.xml
Stanislovas Andriulis

Įtrauktas į darbotvarkę
67 Dėl atsiskaitymo už perkamas gyvenamąsias patalpas (Nr. TSP-364) projektas_pradines_imokos...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
68 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų (Nr. TSP-378) 92642_project1tarifai1 pa...
Rimantas Guntys

Įtrauktas į darbotvarkę
69 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-319) T2-267 sistemai su antiko...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
70 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės dalyvavimui merų pakto iniciatyvoje (Nr. TSP-322) Meru paktas su priedais R...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
71 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-354) project1Plekiu griovimas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
72 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-353) project1seneliu globos na...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
73 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-352) project1Skirs. patikejimo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
74 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-355) project1Skirsn. pat.teise...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
75 Dėl pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-359) project1Mažoji Lietuva.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
76 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubui „Pantera“ (Nr. TSP-361) project1Pantera.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
77 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-363) project1valstybes turtas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
78 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono bendruomenių sąjungai (Nr. TSP-366) project1bendr._sajunga1.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
79 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro salės nuomos įkainio (Nr. TSP-367) project1sporto centras.xm...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
80 Dėl patalpų Vydūno g. 56D, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-377) project1PSPC nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
81 Dėl vandentiekio bokšto stogo nuomos (Nr. TSP-375) project2vandent. boksto s...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
82 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-374) project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
83 Dėl pritarimo projektui „Skirsnemunės skvero Nemuno gatvėje sutvarkymas“ (Nr. TSP-400) skirsnemune_tarybai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
84 Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą (Nr. TSP-401) vand. bokst.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
85 Dėl geriamojo vandens tiekimo sistemų atnaujinimo ir geriamojo vandens kokybės gerinimo kaimo vietovėse darbų techninės dokumentacijos rengimo (Nr. TSP-402) 2_Pavedimas UAB Jurbarko ...
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2012-11-29
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės Tarybos posėdis
Posėdžio data 2012-11-29 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės svarstymo Ričardas Juška

Priimtas
2 Dėl 2013–2018 metų jaunimo problemų sprendimo Jurbarko rajono savivaldybėje plano patvirtinimo (Nr. TSP-386) Jaunimo problemu sprendim...
Audronė Balčiūnienė

Priimtas
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-341) 93443_spr_pajamos ir isla...
Audronė Stoškienė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto lėšų socialinei paramai administruoti (Nr. TSP-338) spr_VD social paskirstyma...
Audronė Stoškienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto tikslinimo (Nr. TSP-339) TSP-339.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Nr. TSP-321) spr_biudz.taisykles-N-11....
Audronė Stoškienė

Priimtas
7 Dėl 2011 metų Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo (Nr. TSP-348) spr_biudzeto atask-11.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-275 „Dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės mokyklas, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (Nr. TSP-365) project (1).xml
Antanas Gvildys

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-330) project.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
10 Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje (Nr. TSP-332) NU mokescio pakeitimai.xm...
Zita Tytmonienė

Priimtas
11 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-333) Gausantiskiu mokyklos met...
Zita Tytmonienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-334) project1Simakiciu ataskai...
Zita Tytmonienė

Priimtas
13 Dėl Jurbarko r. Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-335) Seredziaus atsakaita.xml
Zita Tytmonienė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-357) skirsnemunes 2012 veikla....
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Juodaičių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-358) juodaiciai 2012 veikla.xm...
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-328) vadzgirio 2012 veikla.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-326) Viesviles 2012 veikla.xml
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-327) project Klausučiai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko r. Klausučių Stasio santvaro pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-345) Klausučių nuost.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
20 Dėl Jurbarko r. Jurbarkų darželio-mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-344) project Jurbarkai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
21 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-329) project Girdžiai.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
22 Dėl Jurbarko r. Raudonės pagrindinės mokyklos veiklos ataskaitos (Nr. TSP-325) project Raudonė.xml
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui „Buvusios Pavidaujo kaimo pradinės mokyklos 2-ojo aukšto patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-351) pavidaujys.xml
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
24 Dėl pritarimo Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro projektui „Kultūros centro pritaikymas bendruomenės ir turizmo poreikiams" (Nr. TSP-370) project (10)mažoji.xml
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
25 Dėl pritarimo projektui „Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos sporto salės rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-371) project (6) klausučiai.x...
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
26 Dėl pritarimo projektui „Buvusios Armeniškių pradinės mokyklos pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-324) project (4)armeniškiai.x...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo Girdžių šeimų centro projektui „Amatų ir tautinio paveldo centro įkūrimas Girdžiuose“ (Nr. TSP-350) tsp-350.xml
Arūnas Čepulis

Nepriimtas
28 Dėl pritarimo projektui „Kūrybinių dirbtuvių įrengimas Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje“ (Nr. TSP-349) project (9) veliuona.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo projektui „Saugumo užtikrinimas Smalininkuose“ (Nr. TSP-347) smalininkai g.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pritarimo projektui „Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno remontas“ (Nr. TSP-337) gausant.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pritarimo Rutkiškių kaimų bendruomenės projektui „Bendruomenės namų modernizavimas ir pritaikymas visuomeniniams poreikiams“ (Nr. TSP-372) project (7)rutkiškiai.xm...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Pavidaujo kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-382) Pavidaujys (1).xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Juodaičių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-383) Juodaiciai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Armeniškių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-384) Armeniskiai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Vadžgirio kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-379) Vadzgirys (2).xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl pritarimo projektui „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Pašaltuonio kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-380) Pasaltuonys.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas bei vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Gricių kaimo bendruomenei“ (Nr. TSP-381) Griciai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pritarimo projektui „Geriamojo vandens tiekimo sistemos įrengimas Vencloviškių kaimo gyventojams“ (Nr. TSP-396) vencloviskiai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl pritarimo projektui „Raudonėnų viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ (Nr. TSP-392) Pritarimas projektui_Raud...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl pritarimo projektui „Buvusio darželio pastato patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-394) taryba_pilis.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl pritarimo projektui „Baltraitiškės kaimo bendruomenės pastato dalies remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (Nr. TSP-393) dėl pritarimo baltraiti...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Jurbarko rajono 2011–2015 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-70, papildymo (Nr. TSP-391) TSPseredž1.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos kultūros centro Stakių skyriaus patalpų pritaikymas kultūrinei veiklai“ (Nr. TSP-399) dėl pritarimo veliuonos_...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl pritarimo projektui „Klausučių kultūros centro pastato stogo remontas“ (Nr. TSP-398) tsp_klausuciai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl pritarimo projektui „Šilti ir jaukūs bendruomenės namai“ (Nr. TSP-395) tsp_paskynai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl pritarimo projektui „Veliuonos namelio aplinkos pritaikymas kulinarinio paveldo demonstravimui“ (Nr. TSP-397) dėl pritarimo veliuonos_...
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimo (Nr. TSP-331) Adomaitis.xml
Angelė Zabalujeva

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl gyventojų apklausos paskelbimo (Nr. TSP-387) Gyventoju apklausa.xml
Jurbarkas geras.JPG
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl detaliųjų planų rengimo (Nr. TSP-389) Detalieji planai.xml
Priedas detalieji.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Dėl hidroelektrinės statybos ant Mituvos upės Girdžių kaime galimybių (Nr. TSP-388) Del Girdziu hidroelektrin...
Girdžių priedai.pdf
Gražina Gadliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
51 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-135, pakeitimo (Nr. TSP-373) Reglamento pakeitimas.xml
Gvidas Byčius

Įtrauktas į darbotvarkę
52 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės bibliotekų tinklo optimizavimo (Nr. TSP-369) Del biblioteku tinklo opt...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
53 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nustatymo (Nr. TSP-390) Bibliotekos etatu skaiciu...
Daura Giedraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
54 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-385) project_atestavimo komisi...
Daura Giedraitienė

Nepriimtas
55 Dėl pritarimo projektui (Nr. TSP-376) project_Skirsnemunes knyg...
Daura Giedraitienė

Priimtas
56 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-360) project1.xml
Daura Giedraitienė

Priimtas
57 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-140 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-346) Sporto centro etatai.xml
Antanas Domeika

Priimtas
58 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-368 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus“ pakeitimo (Nr. TSP-368) Etatu skaicius.xml
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
59 Dėl sutikimo likviduoti viešąją įstaigą "Senoji Panemunės pilis" (Nr. TSP-336) Senoji panemunes pilis_li...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
60 Dėl Atstovavimo Jurbarko rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-130, pakeitimo (Nr. TSP-320) Atstovavimo viesosiose is...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
61 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-121 "Dėl Jurbarko rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo" pakeitimo (Nr. TSP-323) Administraciniu gincu kom...
Rūta Vasiliauskienė

Priimtas
62 Dėl mokesčių lengvatų asmenims, remiantiems kultūrą ir sportą, taikymo (Nr. TSP-343) Mokesciu lengvatos asmeni...
Rūta Vasiliauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
63 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jualdė“ (Nr. TSP-340) Jualde.xml
Gražina Ilgevičienė

Priimtas
64 Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko Jursa“ (Nr. TSP-342) Jursa.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
65 Dėl 2013 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Nr. TSP-356) Žemės tarifai.xml
Gražina Ilgevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
66 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr.T2 - 76 ,, Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo (Nr. TSP-362) project6GAL PIEŠT.xml
Stanislovas Andriulis

Įtrauktas į darbotvarkę
67 Dėl atsiskaitymo už perkamas gyvenamąsias patalpas (Nr. TSP-364) projektas_pradines_imokos...
Vida Vasiliauskaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
68 Dėl keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų (Nr. TSP-378) 92642_project1tarifai1 pa...
Rimantas Guntys

Įtrauktas į darbotvarkę
69 Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei „Jurbarko komunalininkas“ nustatymo (Nr. TSP-319) T2-267 sistemai su antiko...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
70 Dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės dalyvavimui merų pakto iniciatyvoje (Nr. TSP-322) Meru paktas su priedais R...
Povilas Kazėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
71 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (Nr. TSP-354) project1Plekiu griovimas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
72 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-353) project1seneliu globos na...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
73 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo (Nr. TSP-352) project1Skirs. patikejimo...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
74 Dėl turto perdavimo patikėjimo teise (Nr. TSP-355) project1Skirsn. pat.teise...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
75 Dėl pastato pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo (Nr. TSP-359) project1Mažoji Lietuva.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
76 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko džiudžitso ir kobudo sporto klubui „Pantera“ (Nr. TSP-361) project1Pantera.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
77 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nr. TSP-363) project1valstybes turtas....
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
78 Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono bendruomenių sąjungai (Nr. TSP-366) project1bendr._sajunga1.x...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
79 Dėl Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro salės nuomos įkainio (Nr. TSP-367) project1sporto centras.xm...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
80 Dėl patalpų Vydūno g. 56D, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-377) project1PSPC nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
81 Dėl vandentiekio bokšto stogo nuomos (Nr. TSP-375) project2vandent. boksto s...
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
82 Dėl patalpų nuomos (Nr. TSP-374) project1nuoma.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
83 Dėl pritarimo projektui „Skirsnemunės skvero Nemuno gatvėje sutvarkymas“ (Nr. TSP-400) skirsnemune_tarybai.xml
Arūnas Čepulis

Įtrauktas į darbotvarkę
84 Dėl sutikimo priimti dovanojamą turtą (Nr. TSP-401) vand. bokst.xml
Aldona Pečkaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
85 Dėl geriamojo vandens tiekimo sistemų atnaujinimo ir geriamojo vandens kokybės gerinimo kaimo vietovėse darbų techninės dokumentacijos rengimo (Nr. TSP-402) 2_Pavedimas UAB Jurbarko ...
Arūnas Čepulis

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.