Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-06-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Klausučių kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos atsakaitos (Nr. TSP-219) 162_klausuciu-kc-tsp-perz...
Goda Vilkelienė

Priimtas
3 Dėl Eržvilko kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-207) 162_erzvilko-kc-tsp-perzi...
Goda Vilkelienė

Priimtas
4 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-209) 162_mazosios-lietuvos-kc-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
5 Dėl Veliuonos kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-213) 162_veliuonos-kc-tsp-perz...
Goda Vilkelienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-220) 162_bibliotekos-tsp_2015-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-212) 162_jurbarko-kc-tsp-perzi...
Goda Vilkelienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-208) 162_muziejaus-tsp-perziur...
Goda Vilkelienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-211) tsp-211-atnaujintas.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) 27_spr_bibliotek.koeficie...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl 2015 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-198) 27_biudz_atask_rinkinys-2...
27_finansin_atask_rinkiny...
27_spr_atask-tvirtinimas-...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-199) 58_poreikio-vertinimas-pa...
Angelė Zabalujeva
Inga Kornikaitė

Priimtas
13 Dėl pritarimo Smalininkų bendruomenės centro rengiamam projektui pagal Europos socialinio fondo programą „54+“ (Nr. TSP-200) pritarimas-smalininku-pro...
Angelė Zabalujeva
Inga Kornikaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-204) 53_projektas-2.xml
Antanas Gvildys
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-206) 53_projektas-1.xml
Antanas Gvildys
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai (Nr. TSP-216) 53_projektas-steam-apc.xm...
53_sutarties-projektas-20...
53_ministro-isakymas-stea...
Antanas Gvildys

Priimtas
17 DĖL JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-221) 197360254kuno-kulturos-ce...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-224) 33_plano-koregavimas-06-3...
33_antikorupcinio-vertini...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-222) 33_gatves-06-30.xml
33_priedai-gatvems.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl specialiojo plano rengimo (Nr. TSP-225) 33_vejo-jegainiu-projekta...
33_erzvilko-jegaines-viet...
33_pilies-ii-jegaines-vie...
33_simkaiciu-jegaines-vie...
33_jurbarko-savivaldybes-...
33_jurbarko-savivaldybes-...
Gražina Gadliauskienė

Nepriimtas
21 Dėl požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-218) poviloland.xml
Povilas Kazėnas
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-233) 33_del-sklypu-sprendimo-p...
33_sklypu-lentele-galutin...
33_darbo-grupes-protokola...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" (Nr. TSP-217) 45_tsp-tratc-be-jungt-vei...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo (Nr. TSP-234) 197131452016-06-29-tsp-t2...
Povilas Kazėnas

Priimtas
25 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Eržvilko kultūros centrui (Nr. TSP-190) 168_erzvilko-kc-panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis (Nr. TSP-191) 168_kulturos-centras.pdf
168_miesto-seniunija.pdf
168_muziejus.pdf
168_tau-prasymas.pdf
168_tvic.pdf
168_viesoji-biblioteka.pd...
168_tau.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-192) 168_autob-perem.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-226) 168_ab-pakeitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-214) 168_nuoma-ligonine.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 dėl savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų pardavimo (Nr. TSP-193) 46_pardavimas_butu_nuomin...
46_isvados-del-turto-vert...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
31 dėl dalies buto Kęstučio g. 20-41, Jurbarko m. pardavimo (Nr. TSP-194) 46_pardavimas_butu_bendra...
46_isvada-del-turto-verte...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 dėl vietinės rinkliavos už IĮ Jurbarko saugaus eismo centro išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-197) 46_rinkliava.xml
46_ii-rastas.pdf
46_seniunijos-rastas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-203) 48_tsp-del-didziagabarici...
48_skmbt_c36016061508140....
Rimantas Milius
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
34 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus (Nr. TSP-210) 48_tsp-jap-leidimas-isigy...
Rimantas Milius
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ JURBARKO MIESTE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-230) 44_naujas-max-tarifas.xml
44_max-tarifo-skaic-sam_t...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
36 DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ JURBARKO MIESTE BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-231) 44_17511prasym_kom_priez_...
44_nuolat-prieziuros-_kom...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
37 DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-232) 44_1710-384-prasym_kom_ad...
44_komun_admin.xml
44_adminsistel_komunal_ta...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pritarimo projektui "Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone" (Nr. TSP-196) 340_beseim-proj-pritarima...
Ernestas Sinkus

Priimtas
39 Dėl pritarimo projektui "Jurbarko kultūros centro modernizavimas" (Nr. TSP-195) 340_jkc-proj-pritarimas-2...
Ernestas Sinkus

Priimtas
40 Dėl pritarimo projektui „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ (Nr. TSP-229) 340_pritarimas-zenklinimo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
41 dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ (Nr. TSP-205) 340_tsp_dviraciu-takas.xm...
Ernestas Sinkus

Priimtas
42 dėl pritarimo projektui „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-201) 196834340project-4.xml
Ernestas Sinkus

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-223) 1972753152016-m.-ii-pusm....
Genė Gudaitienė

Priimtas
44 Dėl 2015–2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-227) 197277315projekt-2-kadenc...
Genė Gudaitienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 254reglamento-keitimas-se...
Indrė Gavėnė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo (Nr. TSP-228) 245_2016-06-30_kapines.xm...
Gražina Gadliauskienė
Viktoras Klepikovas

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
47 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-235) 45_2016-06-21-tratc-prasy...
45_tratc-analize.xls
45_2016-06-28-tsp-1-t-kai...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2016-06-30 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl Klausučių kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos atsakaitos (Nr. TSP-219) 162_klausuciu-kc-tsp-perz...
Goda Vilkelienė

Priimtas
3 Dėl Eržvilko kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-207) 162_erzvilko-kc-tsp-perzi...
Goda Vilkelienė

Priimtas
4 Dėl Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-209) 162_mazosios-lietuvos-kc-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
5 Dėl Veliuonos kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-213) 162_veliuonos-kc-tsp-perz...
Goda Vilkelienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-220) 162_bibliotekos-tsp_2015-...
Goda Vilkelienė

Priimtas
7 Dėl Jurbarko kultūros centro direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-212) 162_jurbarko-kc-tsp-perzi...
Goda Vilkelienė

Priimtas
8 Dėl Jurbarko krašto muziejaus direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-208) 162_muziejaus-tsp-perziur...
Goda Vilkelienė

Priimtas
9 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano tikslinimo (Nr. TSP-211) tsp-211-atnaujintas.xml
Audronė Stoškienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-177 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų administracijos ir ūkio personalo darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-202) 27_spr_bibliotek.koeficie...
Audronė Stoškienė

Priimtas
11 Dėl 2015 metų Jurbarko rajono savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Nr. TSP-198) 27_biudz_atask_rinkinys-2...
27_finansin_atask_rinkiny...
27_spr_atask-tvirtinimas-...
Audronė Stoškienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-115 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos“ pakeitimo (Nr. TSP-199) 58_poreikio-vertinimas-pa...
Angelė Zabalujeva
Inga Kornikaitė

Priimtas
13 Dėl pritarimo Smalininkų bendruomenės centro rengiamam projektui pagal Europos socialinio fondo programą „54+“ (Nr. TSP-200) pritarimas-smalininku-pro...
Angelė Zabalujeva
Inga Kornikaitė

Priimtas
14 Dėl Jurbarko r. Girdžių pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-204) 53_projektas-2.xml
Antanas Gvildys
Genovaitė Pocevičienė

Priimtas
15 Dėl Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos, reorganizavimo sąlygų aprašo ir Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-206) 53_projektas-1.xml
Antanas Gvildys
Genovaitė Grigucevičienė

Priimtas
16 Dėl pritarimo projekto ,,Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų (STEAM APC) sukūrimas“ veiklai (Nr. TSP-216) 53_projektas-steam-apc.xm...
53_sutarties-projektas-20...
53_ministro-isakymas-stea...
Antanas Gvildys

Priimtas
17 DĖL JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-221) 197360254kuno-kulturos-ce...
Dalia Jaramavičienė

Priimtas
18 Dėl Jurbarko miesto ir rajono vandens tiekimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-224) 33_plano-koregavimas-06-3...
33_antikorupcinio-vertini...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
19 Dėl pavadinimų gatvėms Eržvilko, Jurbarkų ir Seredžiaus seniūnijose suteikimo (Nr. TSP-222) 33_gatves-06-30.xml
33_priedai-gatvems.pdf
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
20 Dėl specialiojo plano rengimo (Nr. TSP-225) 33_vejo-jegainiu-projekta...
33_erzvilko-jegaines-viet...
33_pilies-ii-jegaines-vie...
33_simkaiciu-jegaines-vie...
33_jurbarko-savivaldybes-...
33_jurbarko-savivaldybes-...
Gražina Gadliauskienė

Nepriimtas
21 Dėl požeminio vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-218) poviloland.xml
Povilas Kazėnas
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
22 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-233) 33_del-sklypu-sprendimo-p...
33_sklypu-lentele-galutin...
33_darbo-grupes-protokola...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
23 Dėl pritarimo projektui ,,Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" (Nr. TSP-217) 45_tsp-tratc-be-jungt-vei...
Povilas Kazėnas

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T2-47 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo (Nr. TSP-234) 197131452016-06-29-tsp-t2...
Povilas Kazėnas

Priimtas
25 Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Eržvilko kultūros centrui (Nr. TSP-190) 168_erzvilko-kc-panauda.x...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
26 Dėl leidimo Jurbarko trečiojo amžiaus universitetui naudotis patalpomis (Nr. TSP-191) 168_kulturos-centras.pdf
168_miesto-seniunija.pdf
168_muziejus.pdf
168_tau-prasymas.pdf
168_tvic.pdf
168_viesoji-biblioteka.pd...
168_tau.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
27 Dėl mokyklinių autobusų perėmimo Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (Nr. TSP-192) 168_autob-perem.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-131 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ pakeitimo (Nr. TSP-226) 168_ab-pakeitimas.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
29 Dėl patalpų Vydūno g. 56, Jurbarko m. nuomos (Nr. TSP-214) 168_nuoma-ligonine.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
30 dėl savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų pardavimo (Nr. TSP-193) 46_pardavimas_butu_nuomin...
46_isvados-del-turto-vert...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
31 dėl dalies buto Kęstučio g. 20-41, Jurbarko m. pardavimo (Nr. TSP-194) 46_pardavimas_butu_bendra...
46_isvada-del-turto-verte...
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
32 dėl vietinės rinkliavos už IĮ Jurbarko saugaus eismo centro išorinės reklamos įrengimą (Nr. TSP-197) 46_rinkliava.xml
46_ii-rastas.pdf
46_seniunijos-rastas.pdf
Vida Vasiliauskaitė

Priimtas
33 Dėl mokesčio už naudojimąsi Jurbarko rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių nustatymo, mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-203) 48_tsp-del-didziagabarici...
48_skmbt_c36016061508140....
Rimantas Milius
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
34 Dėl leidimo UAB Jurbarko autobusų parkui įsigyti autobusus (Nr. TSP-210) 48_tsp-jap-leidimas-isigy...
Rimantas Milius
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
35 DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ JURBARKO MIESTE, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ MAKSIMALAUS ADMINISTRAVIMO MOKESČIO TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-230) 44_naujas-max-tarifas.xml
44_max-tarifo-skaic-sam_t...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
36 DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ JURBARKO MIESTE BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-231) 44_17511prasym_kom_priez_...
44_nuolat-prieziuros-_kom...
Gediminas Šaltinis

Priimtas
37 DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-232) 44_1710-384-prasym_kom_ad...
44_komun_admin.xml
44_adminsistel_komunal_ta...
Gediminas Šaltinis

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pritarimo projektui "Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone" (Nr. TSP-196) 340_beseim-proj-pritarima...
Ernestas Sinkus

Priimtas
39 Dėl pritarimo projektui "Jurbarko kultūros centro modernizavimas" (Nr. TSP-195) 340_jkc-proj-pritarimas-2...
Ernestas Sinkus

Priimtas
40 Dėl pritarimo projektui „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ (Nr. TSP-229) 340_pritarimas-zenklinimo...
Ernestas Sinkus

Priimtas
41 dėl pritarimo projektui „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje“ (Nr. TSP-205) 340_tsp_dviraciu-takas.xm...
Ernestas Sinkus

Priimtas
42 dėl pritarimo projektui „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (Nr. TSP-201) 196834340project-4.xml
Ernestas Sinkus

Priimtas
43 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 metų antrojo pusmečio darbo plano patvirtinimo (Nr. TSP-223) 1972753152016-m.-ii-pusm....
Genė Gudaitienė

Priimtas
44 Dėl 2015–2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadencijos darbų programos patvirtinimo (Nr. TSP-227) 197277315projekt-2-kadenc...
Genė Gudaitienė

Priimtas
45 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-215) 254reglamento-keitimas-se...
Indrė Gavėnė

Priimtas
46 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo (Nr. TSP-228) 245_2016-06-30_kapines.xm...
Gražina Gadliauskienė
Viktoras Klepikovas

Įtrauktas į darbotvarkę
Papildomi klausimai
47 Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos nustatymo (Nr. TSP-235) 45_2016-06-21-tratc-prasy...
45_tratc-analize.xls
45_2016-06-28-tsp-1-t-kai...
Povilas Kazėnas

Nepriimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.