Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-01-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ (Nr. TSP-18) 353_1-srf-projekto-koofin...
353_1-1-srf-projekto-koof...
353_1-del-projekto-koofin...
Odeta Vaitiekūnaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-19) 353_2-sporto-tarybos-atas...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 298_st-2020-m.-veiklos-at...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) bst-2020-m.-veiklos-atask...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-20) 298_nkk-2020-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl patalpų Mokyklos g. 2, Tamošių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-6) 168_panauda-bibliotekai-t...
168_prasymas-del-tamosiu....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-27 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-7) 168_prasymas-del-veliuono...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos (Nr. TSP-16) 168_lengvatos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl Jurbarko miesto stadiono perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-21) 168_jrkksc-prasymas.pdf
168_sporto-centro-keitima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-6 su Jurbarko trečiojo amžiaus universitetu pratęsimo (Nr. TSP-25) 168_tau-panaudos-pratesim...
pazyma-tarybai.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-29) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti įgaliojimus, priskirtus savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai (Nr. TSP-5) 83_2021-01-28_direktoriu-...
Rūta Vančienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos "Žaliasis regionas" steigimo (Nr. TSP-30) 436190340taurage-plius-is...
436191340rastas-tarybai-m...
436192340rastas-tarybai-d...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-9) 10_01-15peticiju-2.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-8) 10_01-15apdovanojimu-pata...
Danutė Matelienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-14) 53_ataskaita.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
18 Dėl 2021 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-10) 436756265udp-2021-metams....
Giedrė Lukošienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-12) 342_project.xml
Jurgita Sorakienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo Stakių herbui ir teikimo jį tvirtinti (Nr. TSP-17) 436417245stakiuherbotaryb...
436418245stakiu-herbas-1....
436419245stakiu-herbas-2....
436420245stakiu-heraldika...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-28) 363_jrt-ataskaita_2020.xm...
Eglė Mazur

Priimtas
22 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-22) 436830365forma-nykstuko-n...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-23) 436831365forma-naujamiesc...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-11) 33_3321-1-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-24) 4360563333333321-01-2-su-...
43605733jurbarko-kompensa...
4360583333paaiskinimai.do...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-13) 33_barkunu-g.-33-dokument...
33_3321-01-03.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Raudonės seniūnijoje, Raudonės miestelyje, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-15) 33_raudones-tvenkinys.doc...
33_2021-01-4.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-26) 395_komitetai.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-27) 395_reglamento-keitimas.x...
395_lyginamasis-reglament...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-2) 395_atstovo-delegavimas.d...
395_kontroles-komiteto-su...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
31 Dėl tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros taikymo (Nr. TSP-4) 436251395komisijos-sprend...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
32 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

   EN  ⁄ 

DE      PL   VLAAMS   
Spausdinti

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 Posėdžių archyvas
 ► SAVIVALDYBĖS TARYBA
 ► RENGINIAI
 ► COVID-19 INFORMACIJA
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis
Posėdžio data 2021-01-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės Skirmantas Mockevičius

Priimtas
2 Dėl pritarimo projektui „Sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ (Nr. TSP-18) 353_1-srf-projekto-koofin...
353_1-1-srf-projekto-koof...
353_1-del-projekto-koofin...
Odeta Vaitiekūnaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės sporto tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-19) 353_2-sporto-tarybos-atas...
Odeta Vaitiekūnaitė

Priimtas
4 Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-1) 298_st-2020-m.-veiklos-at...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
5 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-3) bst-2020-m.-veiklos-atask...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
6 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-20) 298_nkk-2020-m.-veiklos-a...
Gražina Sutkuvienė

Priimtas
7 Dėl patalpų Mokyklos g. 2, Tamošių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (Nr. TSP-6) 168_panauda-bibliotekai-t...
168_prasymas-del-tamosiu....
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
8 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-27 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo (Nr. TSP-7) 168_prasymas-del-veliuono...
168_bibliotekos-panaudos-...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
9 Dėl nuomos ir komunalinių mokesčių lengvatos (Nr. TSP-16) 168_lengvatos.xml
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
10 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-287 „Dėl Jurbarko miesto stadiono perdavimo patikėjimo teise Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrui“ pakeitimo (Nr. TSP-21) 168_jrkksc-prasymas.pdf
168_sporto-centro-keitima...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
11 Dėl savivaldybės materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G3-6 su Jurbarko trečiojo amžiaus universitetu pratęsimo (Nr. TSP-25) 168_tau-panaudos-pratesim...
pazyma-tarybai.pdf
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
12 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Privatizavimo komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-29) 168_privatizavimo-komisij...
Aldona Pečkaitienė

Priimtas
13 Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti įgaliojimus, priskirtus savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai (Nr. TSP-5) 83_2021-01-28_direktoriu-...
Rūta Vančienė

Priimtas
14 Dėl viešosios įstaigos "Žaliasis regionas" steigimo (Nr. TSP-30) 436190340taurage-plius-is...
436191340rastas-tarybai-m...
436192340rastas-tarybai-d...
Ernestas Sinkus

Priimtas
15 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Peticijų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-9) 10_01-15peticiju-2.xml
Danutė Matelienė

Priimtas
16 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Apdovanojimų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-8) 10_01-15apdovanojimu-pata...
Danutė Matelienė

Priimtas
17 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-14) 53_ataskaita.xml
Antanas Gvildys

Priimtas
18 Dėl 2021 metų Jurbarko rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo (Nr. TSP-10) 436756265udp-2021-metams....
Giedrė Lukošienė

Priimtas
19 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-12) 342_project.xml
Jurgita Sorakienė

Priimtas
20 Dėl pritarimo Stakių herbui ir teikimo jį tvirtinti (Nr. TSP-17) 436417245stakiuherbotaryb...
436418245stakiu-herbas-1....
436419245stakiu-herbas-2....
436420245stakiu-heraldika...
Viktoras Klepikovas

Priimtas
21 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos (Nr. TSP-28) 363_jrt-ataskaita_2020.xm...
Eglė Mazur

Priimtas
22 Dėl Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-22) 436830365forma-nykstuko-n...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
23 Dėl Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. TSP-23) 436831365forma-naujamiesc...
Jolita Jablonskienė

Priimtas
24 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-335 „Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo jėgainių ir saulės elektrinių rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ pakeitimo (Nr. TSP-11) 33_3321-1-1.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
25 Dėl savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. TSP-24) 4360563333333321-01-2-su-...
43605733jurbarko-kompensa...
4360583333paaiskinimai.do...
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
26 Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esantį valstybinės kitos paskirties žemės sklypą valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei (Nr. TSP-13) 33_barkunu-g.-33-dokument...
33_3321-01-03.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
27 Dėl žemės sklypo Jurbarko rajono savivaldybėje, Raudonės seniūnijoje, Raudonės miestelyje, įtraukimo į neprivatizuojamos žemės planus (Nr. TSP-15) 33_raudones-tvenkinys.doc...
33_2021-01-4.xml
Gražina Gadliauskienė

Priimtas
28 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (Nr. TSP-26) 395_komitetai.xml
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
29 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. TSP-27) 395_reglamento-keitimas.x...
395_lyginamasis-reglament...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
30 Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo (Nr. TSP-2) 395_atstovo-delegavimas.d...
395_kontroles-komiteto-su...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
31 Dėl tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros taikymo (Nr. TSP-4) 436251395komisijos-sprend...
Augenija Tamošaitytė

Priimtas
32 Dėl nusišalinimo Skirmantas Mockevičius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

Gyventojus priima:
 
Jurbarko rajono savivaldybės meras
Skirmantas Mockevičius
ketvirtadieniais 10-12 val.

Jurbarko rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Petras Vainauskas
trečiadieniais 10-12 val. 
  
Administracijos direktorius
Raimundas Bastys
antradieniais 10-12 val.
 

 
 
Jurbarko rajono savivaldybės
žemėlapiai
 

 

 

 

Jurbarko krašto turistiniai maršrutai

 


JURBARKO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas,
tel. (8 447) 70 153,  el.p. info@jurbarkas.lt
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 188713933

© Jurbarko rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos

Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.