Korupcijos prevencija

Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų deklaracijos skelbiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt/.

Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, turto deklaracijos skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt/cms/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai (atmintinė).

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija dėl galimų/negalimų dovanų ir kelionės išlaidų.

 

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2011–2014 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa 

Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (78.1 kb)  (Administracijos direktoriaus 2012-08-07 įsakymas Nr. O1-871)

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas (Tarybos 2014-06-26 sprendimas Nr. T2-176)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas, sąrašas (Administracijos direktoriaus 2021-12-30 įsakymas Nr. O1-1657)

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos etikos taisyklės(Administracijos direktoriaus 2022-04-14 d. įsakymas Nr. O1-463)

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-29, 15:47:38