Bendra informacija

  Kur kreiptis? Socialinės paramos skyriuje
atsakingi asmenys
 Piniginė socialinė parama
Vienkartinė išmoka gimus vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, laidojimo pašalpa, vienkartinė išmoka grįžus iš įkalinimo vietos Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 181, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (dirba be pietų pertraukos) Socialinių išmokų specialistė 
Giedrė Lukošienė, 103 kab., tel. +370 447 70 181,
 el. p. [email protected]
Socialinė pašalpa, būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamam ir karštam vandeniui kompensacijos, kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų kompensacija, vienkartinė pašalpa, išmoka vaikui Savo gyvenamosios vietos seniūniją

Vyriausioji specialistė Inga Kornikaitė, 102 kab. tel. +370 447 70 183, el. p. [email protected]

Socialinių išmokų specialistė Karolina Markevičienė, 104 kab.
tel. +370 447 70 181, el.p. [email protected]

Socialinių išmokų specialistė Giedrė Lukošienė, 103 kab.,

tel. +370 447 70 181,  el. p. [email protected]

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija, priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 150, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (dirba be pietų pertraukos)

Socialinių išmokų specialistė Karolina Markevičienė, 104 kab.
tel. +370 447 70 181, el. p. [email protected]

Vienkartinė išmoka įsikurti

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 110 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 182

Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, tel. +370 447 70 182,
el. p. [email protected]

Finansinė parama užsienyje mirusio (žuvusio) asmens palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 181

Socialinių išmokų specialistė 
Giedrė Lukošienė, 103 kab.,
tel. +370 447 70 181,  
el. p. [email protected]

Antrojo laipsnio valstybinė pensija

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 101 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 150, darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 (dirba be pietų pertraukos)

Socialinių išmokų specialistė Karolina Markevičienė, 104 kab. tel. +370 447 70 181, el. p. [email protected]

 Socialinės paslaugos

Pagalba į namus, dienos, trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas ir kt.

Savo gyvenamosios vietos seniūniją

Socialinių išmokų specialistė Jurgita Sorakienė,
105 kab. tel. +370 665 01 420,
el. p. [email protected]

Socialinių paslaugų planavimas, prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros nustatymo tėvų prašymų priėmimas ir nagrinėjimas, prašymų dėl paskyrimo vaiko globėju, budinčiu globotoju ir nagrinėjimas ir kiti klausimai susiję su vaiko globos (rūpybos) organizavimo.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 105 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 178

Vyriausioji specialistė Kristina Povilaitienė, 108 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 
tel. +370 447 70 180, +370 601 26 495;
el. p. [email protected]

 Socialinė parama mokiniams

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti

Savo gyvenamosios vietos seniūniją

Socialinių išmokų specialistė Sigita Pesytė, 109 kab.

tel. +370 447 70 181,
el. p. [email protected]

 Neįgalių asmenų atstovavimas teismuose

Prašymų dėl neveiksnumo, rūpybos ar globos nustatymo pateikimas

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 110 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 182

Socialinės paramos skyriaus vedėja Laima Gardauskienė, 110 kab.
tel. +370 447 70 182,
el. p. [email protected]

 Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Prašymų dėl būsto pritaikymo pateikimas

Socialinės paramos skyriaus 109 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 180

Socialinių išmokų specialistė  Sigita Pesytė, 109 kab.

tel. +370 447 70 181,
el. p. [email protected]

 Nedirbančių asmenų atvejo vadyba
 Pirminės informacijos teikimas asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ veiklose.  Socialinės paramos skyriaus 106 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 447 70 179  

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė Živilė Totoraitienė, 106 kab.,
tel.  +370 64 18 184, 
el. p. [email protected]

Atvejo vadyba psichikos ir (ar) intelekto negalią turintiems asmenims
Atvejo vadybos modelio taikymas darbingo amžiaus asmenims, turintiems psichikos ir (ar) intelekto negalią, dalyvaujantiems projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“.   Socialinės paramos skyriaus 103 kab., Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, tel. +370 618 70 682 Atvejo vadybininkė Jurgita Jazukevičienė, 103 kab.,
tel.  +370 618 70 682, 
el. p. [email protected]


JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 

DĖL IŠMOKŲ VAIKUI SKYRIMO

 Socialinės paramos skyrius primena, kad kiekvienam auginamam (globojamam) vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai (nevertinant šeimos pajamų) skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio išmoka vaikui per mėnesį.

 Papildoma dalis skiriama (testuojant pajamas): asmenims, kurie augina ir (ar) globoja vieną ar du vaikus kai šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2,0 valstybės remiamų pajamų dydžio (VRP):

- nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai - 1,03 BSI   dydžio išmoka per mėnesį.

 Papildoma dalis skiriama (netestuojant pajamų): asmenims, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų:

-  nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai - 1,03 BSI   dydžio išmoka per mėnesį.

Prašymai priimami seniūnijose pagal besikreipiančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba gali būti teikiami elektroniniu būdu.

DĖL ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO    

 Informuojame, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymui,  teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi ne tik motinos (įmotės), kurios išaugino (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, bet taip pat ir tėvai (įtėviai). Daugiavaikiam tėvui valstybinė pensija gali būti skiriama tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.

  Daugiavaikėms motinoms arba tėvams antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama, jeigu jie yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I arba II grupių invalidais) bei atitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas.

   Asmenys, kurie kreipiasi dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikia:

- prašymą (pildoma vietoje);

- daugiavaikės motinos arba tėvo gyvenimo aprašymą, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga);

- vaikų (įvaikių) gimimo liudijimus (dokumentų pateikti nereikia jei duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre);

- vaikų (įvaikių) mirties liudijimus ar mirties faktą patvirtinančius dokumentus (dokumentų pateikti nereikia jei duomenys yra Lietuvos Respublikos gyventojų registre).

   Dokumentai dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo priimami Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 447) 70 183, el. p. [email protected]

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-15, 11:14:53