Teisinė informacija

Piniginė socialinė parama

Socialinės paslaugos

Socialinė parama mokiniams

Informuojame, kad pakeistos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ formos:

Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 forma

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo SP-9 forma.

Formų pavyzdžius (pildymui) rasite SADM interneto svetainėje  adresu:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-10, 15:44:24